Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Zinc 240

ZINC 240 je unikátnou zmesou epoxy-
modifikovanej alkydovej živice a čistého 100 %-ného zinkového prášku.
Po aplikácii na kovy ZINC 240 vytvorí flexibilnú a zároveň veľmi odolnú vrstvu, ktorá poskytuje výbornú ochranu proti korózii elektro-chemickým efektom, dokonca aj keď je nanesená vrstva poškriabaná alebo poškodená.

 • Mikročastice zinku vytvárajú veľmi účinnú ochrannú vrstvu galvanizáciou za studena.
 • Dlhotrvajúca, odolná a flexibilná vrtva, ktorá sa neodlupuje. 
 • Skúška odolnosti soľnou hmlou: 240 h (2-vrstvy), 480 h (3-vrstvy).
 • Excelentné priľnutie a vysoké pokrytie na všetkých druhoch kovov vďaka epoxy-modifikovanej alkydovej živici a 100 %-ne čistého zinkového prášku. 
 • Zastavuje koróziu a chráni pred poškodením vplyvom vlhkosti a hrdze.
 • Excelentný prostiedok pri opravách žiarovo pozinkovaných dielov, či dokonca ako náhrada žiarového pozinkovania. 
 • Diely ošetrené ZINC 240 môžu byť bodovo zvárané. 
 • Ľahké premaľovanie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T111002Zinc 240500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristický
Aplikačná teplota: 10 °C až 25 °C
Pracovná teplota: -50 °C až 130 °C
Teplotná odolnosť: -50 °C až 500 °C
Teplota vznietenia: -42 °C
Teplota varu: -24,9 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1,0 - 18,6 obj. %
Tlak pár (pri 20 °C): 3900 hPa
Hustota: (pri 20 1C): 1,059 kg/dm³ 
Rýchle schnutie, bez pórov
Schnutie prášku (pri 20 °C): 5-7 min
Premaľovanie:
štandardné farby - po min. 6 h
farby s vysokým obsahom rozpúšťadiel:
po min. 24 h
Výdatnosť: 2 vrstvy (pri 20 °C a 50 % vlhkosti):
cca 4 m²

Skúška odolnosti soľnou hmlou DIN EN ISO 9227 NSS:
2 vrstvy (30-50 µm):               min. 240 h
3 vrstvy (70-90 µm):               min. 480 h
Protokol o skúške č. EB 1692249, TÜV-Rheinland

Skúška odolnosti voči pôsobeniu vlhkosti DIN EN ISO 6270-2:
2 vrstvy (30-50 µm):              min. 1 000 h
3 vrstvy (70-90 µm):              min. 1 416 h
Protokol o skúške č. EB 1692249, TÜV-Rheinland

!!!PRED POUŽITÍM RIADNE PRETREPAŤ, MIN. 2 MINÚTY!!!
Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
Uchovávajte v suchu. Chráňte pred mrazom. 
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

 • Používa sa na opravy žiarovo pozinkovaných povrchov poškodených zváraním, vŕtaním, rezaním, brúsením a inými mechanickými postupmi. 
 • Možné použitia ZINC 240: nádrže na teplú vodu, kovové konštrukcie, ploty, chladiace veže, vozidlá, poľnohospodárske zariadenia, kovové okná a dvere, strechy, žľaby, oceľové mostné konštrukcie, oceľové rámy, skladovacie nádrže, čerpadlá, kompresory atď.
 • Perfektný pre lodné plavidlá a pobrežné zariadenia, ktoré sú vystavené vplyvom slanej vody, ako aj pre všetky kovové veci a zariadenia, ktoré sú vystavené vplyvom počasia.
 • #-#-# 
 • Na čistenie a predbežnú úpravu povrchov pred aplikáciou použite napr. SAFE CLEAN podľa pokynov.
 • PO POUŽITÍ: na vyčistenie trysky a prevenciu jej upchatiu - držte plechovku hore dnom a rozprašujte, kým sa neuvoľní iba plyn.
 • Počet vrstiev záleží od požadovanej odolnosti (viď technické informácie).
 • Ak chcete prispôsobiť farbu pôvodne pozinkovaných povrchov, použite ZINC GUARD.

Zinc 240

ZINC 240 je unikátnou zmesou epoxy-
modifikovanej alkydovej živice a čistého 100 %-ného zinkového prášku.
Po aplikácii na kovy ZINC 240 vytvorí flexibilnú a zároveň veľmi odolnú vrstvu, ktorá poskytuje výbornú ochranu proti korózii elektro-chemickým efektom, dokonca aj keď je nanesená vrstva poškriabaná alebo poškodená.

 • Mikročastice zinku vytvárajú veľmi účinnú ochrannú vrstvu galvanizáciou za studena.
 • Dlhotrvajúca, odolná a flexibilná vrtva, ktorá sa neodlupuje. 
 • Skúška odolnosti soľnou hmlou: 240 h (2-vrstvy), 480 h (3-vrstvy).
 • Excelentné priľnutie a vysoké pokrytie na všetkých druhoch kovov vďaka epoxy-modifikovanej alkydovej živici a 100 %-ne čistého zinkového prášku. 
 • Zastavuje koróziu a chráni pred poškodením vplyvom vlhkosti a hrdze.
 • Excelentný prostiedok pri opravách žiarovo pozinkovaných dielov, či dokonca ako náhrada žiarového pozinkovania. 
 • Diely ošetrené ZINC 240 môžu byť bodovo zvárané. 
 • Ľahké premaľovanie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T111002Zinc 240500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristický
Aplikačná teplota: 10 °C až 25 °C
Pracovná teplota: -50 °C až 130 °C
Teplotná odolnosť: -50 °C až 500 °C
Teplota vznietenia: -42 °C
Teplota varu: -24,9 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1,0 - 18,6 obj. %
Tlak pár (pri 20 °C): 3900 hPa
Hustota: (pri 20 1C): 1,059 kg/dm³ 
Rýchle schnutie, bez pórov
Schnutie prášku (pri 20 °C): 5-7 min
Premaľovanie:
štandardné farby - po min. 6 h
farby s vysokým obsahom rozpúšťadiel:
po min. 24 h
Výdatnosť: 2 vrstvy (pri 20 °C a 50 % vlhkosti):
cca 4 m²

Skúška odolnosti soľnou hmlou DIN EN ISO 9227 NSS:
2 vrstvy (30-50 µm):               min. 240 h
3 vrstvy (70-90 µm):               min. 480 h
Protokol o skúške č. EB 1692249, TÜV-Rheinland

Skúška odolnosti voči pôsobeniu vlhkosti DIN EN ISO 6270-2:
2 vrstvy (30-50 µm):              min. 1 000 h
3 vrstvy (70-90 µm):              min. 1 416 h
Protokol o skúške č. EB 1692249, TÜV-Rheinland

!!!PRED POUŽITÍM RIADNE PRETREPAŤ, MIN. 2 MINÚTY!!!
Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
Uchovávajte v suchu. Chráňte pred mrazom. 
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

 • Používa sa na opravy žiarovo pozinkovaných povrchov poškodených zváraním, vŕtaním, rezaním, brúsením a inými mechanickými postupmi. 
 • Možné použitia ZINC 240: nádrže na teplú vodu, kovové konštrukcie, ploty, chladiace veže, vozidlá, poľnohospodárske zariadenia, kovové okná a dvere, strechy, žľaby, oceľové mostné konštrukcie, oceľové rámy, skladovacie nádrže, čerpadlá, kompresory atď.
 • Perfektný pre lodné plavidlá a pobrežné zariadenia, ktoré sú vystavené vplyvom slanej vody, ako aj pre všetky kovové veci a zariadenia, ktoré sú vystavené vplyvom počasia.
 • #-#-# 
 • Na čistenie a predbežnú úpravu povrchov pred aplikáciou použite napr. SAFE CLEAN podľa pokynov.
 • PO POUŽITÍ: na vyčistenie trysky a prevenciu jej upchatiu - držte plechovku hore dnom a rozprašujte, kým sa neuvoľní iba plyn.
 • Počet vrstiev záleží od požadovanej odolnosti (viď technické informácie).
 • Ak chcete prispôsobiť farbu pôvodne pozinkovaných povrchov, použite ZINC GUARD.