Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Vulcanova Tape

Konformná, samovulkanizujúca páska na princípe
polyizobutylénu čiernej farby.
VULCANOVA TAPE je možné použiť na ochranu
pred koróziou na kovovom potrubí. Elektrické vlastnosti ukazujú vysoký stupeň stability.
Páska je taktiež vysoko odolná voči dlhodobému ponoreniu vo vode a má vynikajúcu odolnosť proti ozónu.

 • Tesní, izoluje a chráni proti vlhkosti a korózii.
 • Ideálna pre ťažko dostupné miesta.
 • Vysoká elektrická izolácia.
 • Natiahnutím a prekrytím vytvorí páska zvulkanizovaný obal.
 • Ideálny produkt pre efektívnu opravu potrubí, trubiek a káblov.
 • Jednoduchá - šetriaca čas – spoľahlivá.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N565190Vulcanova TapeRolka 10 m x 19 mm
N565380Vulcanova TapeRolka 10 m x 38 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Materiál: polyizobutylén zosilnený polyethylénom.
Hrúbka: 0,5 mm.
Pevnosť v ťahu: 2,0 MN/m².
Predĺženie pri pretrhnutí: 600 %.
Teplotný rozsah: - 40 °C až 90 °C.
Nasiakavosť: 0,4%.
Náchylnosť k elektrolytickej korózii: žiadna.
Horľavosť: horľavý.
Odolnosť voči ozónu: výborná.
Chemická odolnosť voči: vodným parám, korozívnym výparom, zriedeným kyselinám.
Chemicky nie je odolná voči: nafte, benzínu, mazivám, rozpúšťadlám.
Vodotesná: áno.

Odolná voči poveternostným vplyvom: áno.
Dielektrická pevnosť: 40 KV/mm.
Merný objemový odpor: 1,5x1013  Ohm/cm.
Dielektrická konštanta: 2,5 (50 Hz).
Účinník: 0,0014 (50 Hz).
Priľnavosť: samovulkanizujúca.
VULCANOVA TAPE neobsahuje halogény.
Otestujete najprv priľnavosť na podklady zložené z PE, PP, silikónov a bituménu (pozrite každú pásku).
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

 • izolácia a ochrana elektrických spojov a káblov
 • oprava a ochrana káblových zväzkov 
 • ochrana kovového potrubia pred koróziou 
 • pre spájanie (spojovanie) a opravu širokej škály silových a distribučných káblov až
  do 46 KV
 • dočasná oprava vodných hadíc 
 • izolácia elektrických prípojok
 • zlepšenie vodovzdornosti pre akékoľvek elektrické  aplikácie

Vulcanova Tape

Konformná, samovulkanizujúca páska na princípe
polyizobutylénu čiernej farby.
VULCANOVA TAPE je možné použiť na ochranu
pred koróziou na kovovom potrubí. Elektrické vlastnosti ukazujú vysoký stupeň stability.
Páska je taktiež vysoko odolná voči dlhodobému ponoreniu vo vode a má vynikajúcu odolnosť proti ozónu.

 • Tesní, izoluje a chráni proti vlhkosti a korózii.
 • Ideálna pre ťažko dostupné miesta.
 • Vysoká elektrická izolácia.
 • Natiahnutím a prekrytím vytvorí páska zvulkanizovaný obal.
 • Ideálny produkt pre efektívnu opravu potrubí, trubiek a káblov.
 • Jednoduchá - šetriaca čas – spoľahlivá.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N565190Vulcanova TapeRolka 10 m x 19 mm
N565380Vulcanova TapeRolka 10 m x 38 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Materiál: polyizobutylén zosilnený polyethylénom.
Hrúbka: 0,5 mm.
Pevnosť v ťahu: 2,0 MN/m².
Predĺženie pri pretrhnutí: 600 %.
Teplotný rozsah: - 40 °C až 90 °C.
Nasiakavosť: 0,4%.
Náchylnosť k elektrolytickej korózii: žiadna.
Horľavosť: horľavý.
Odolnosť voči ozónu: výborná.
Chemická odolnosť voči: vodným parám, korozívnym výparom, zriedeným kyselinám.
Chemicky nie je odolná voči: nafte, benzínu, mazivám, rozpúšťadlám.
Vodotesná: áno.

Odolná voči poveternostným vplyvom: áno.
Dielektrická pevnosť: 40 KV/mm.
Merný objemový odpor: 1,5x1013  Ohm/cm.
Dielektrická konštanta: 2,5 (50 Hz).
Účinník: 0,0014 (50 Hz).
Priľnavosť: samovulkanizujúca.
VULCANOVA TAPE neobsahuje halogény.
Otestujete najprv priľnavosť na podklady zložené z PE, PP, silikónov a bituménu (pozrite každú pásku).
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

 • izolácia a ochrana elektrických spojov a káblov
 • oprava a ochrana káblových zväzkov 
 • ochrana kovového potrubia pred koróziou 
 • pre spájanie (spojovanie) a opravu širokej škály silových a distribučných káblov až
  do 46 KV
 • dočasná oprava vodných hadíc 
 • izolácia elektrických prípojok
 • zlepšenie vodovzdornosti pre akékoľvek elektrické  aplikácie