Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Thermoquick

THERMOQUICK je charakteristický veľmi rýchlym
zmrštením a zmrští sa pri teplote, pri ktorej sa
ostatné produkty len začínajú zahrievať. THERMOQUICK poskytuje jedinečnú ohybnosť, má perfektne priliehajúci tvar a nemôže poškodiť okolitý materiál.

 • Úplne sa zmršťuje pri 80 °C.
 • Zmršťuje sa veľmi rýchlo – zmrští sa a prispôsobí, zatiaľ čo ostatné produkty sa iba zahrievajú.
 • Jedinečná ohybnosť – perfektné prispôsobenie.
 • Môže byť použitý pri aplikáciach citlivých na teplotu.
 • Žiadne riziko poškodenie okolitých materiálov.
 • Vysoká chemická a elektrická odolnosť.
 • Pomer zmrštenia: 2 k 1.
 • 6 priemerov pre všetky vaše aplikácie.
 • K dispozícií v pohodlnom zásobníku materiálu.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N840100Thermoquick kufríksortiment produktov
N840240Thermoquickpriemer 2,4 mm / 1,2 mm
N840480Thermoquickpriemer 4,8 mm / 2,4 mm
N840640Thermoquickpriemer 6,4 mm / 3,2 mm
N841270Thermoquickpriemer 12,7 mm / 6,4 mm
N841900Thermoquickpriemer 19,0 mm / 9,5 mm
N842540Thermoquickpriemer 25,4 mm / 12,7 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Prevádzková teplota: -45 až 105 °C.
Teplota zmrštenia: 80 °C.
Pomer zmrštenia: 2./1.
Pevnosť v ťahu ISO 17: 18 MPa.
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí ISO 37: 400 %.
Ohybnosť: veľmi ohybný
Dielektrická pevnosť IEC 243:  30 MV/m.
Merný objemový odpor ASTM 876:
1x10¹³ Ohm/cm.
Spomaľovač horenia ASTM D 876, ASTM D 2871:
Vonkajšia stena: áno.

Odolnosť voči tekutinám ISO 1817 a ISO 37
ponoreniu na 24h pri 23 °C:
voda 16 MPa/20 MV/m;
motorová nafta 16 MPa/20 MV/m (F-54);
petrolej 12 MPa/15 MV/m;
mazací olej 16 MPa/20 MV/m;
hydraulická kvapalina 16 MPa/15 MV/m;
akumulátorová kyselina 16 MPa/20 MV/m;
nemrznúca zmes 18 MPa/ 25 MV/m.

 • Vzhľadom na mimoriadne nízku teplotu zmrštenia (80 °C) je THERMOQUICK vynikajúci na izolovanie teplotne citlivých aplikácií, ako sú:
 • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
  akékoľvek použitie izolácie vo vnútri vozidla - žiadne poškodenie plastov, kobercov alebo textílie
  izolácia kontaktov plastických častí,  t.j.  motory pre bočné okná, centrálne zamykanie a stierače, konektory v zapaľovacích a vstrekovacích systémoch, inštalácia alarmov, telefónov, ozvučenia
  ideálny na zväzovanie káblov – nepoškodí káble, z dôvodu nízkej teploty, rýchleho zmrštenia a vysokej ohybnosti
 • ELEKTRONIKA
  pripojenia k plošným spojom
  spoje vo viacžilových konektoroch
  oprava viacžilových káblov
 • PRIEMYSEL
  Z dôvodu rýchleho zmrštenia je ideálny v prípade, ak sú potrebné viacnásobné aplikácie, ako zväzovanie káblov a spojov v rozvodoch, káblové a poistkové skrinky, izolácia spojov teplotne citlivých materiálov.
  oprava počítačových, telefónnych a signálnych káblov
  izolácia kontaktov viacžilových konektorov
 • PRE VŠETKY APLIKÁCIE, KTORÉ SÚ NEUSTÁLE V KONTAKTE S VODOU ALEBO VLHKOM, ODPORÚČAME POUŽIŤ THERMOFLUX

Thermoquick

THERMOQUICK je charakteristický veľmi rýchlym
zmrštením a zmrští sa pri teplote, pri ktorej sa
ostatné produkty len začínajú zahrievať. THERMOQUICK poskytuje jedinečnú ohybnosť, má perfektne priliehajúci tvar a nemôže poškodiť okolitý materiál.

 • Úplne sa zmršťuje pri 80 °C.
 • Zmršťuje sa veľmi rýchlo – zmrští sa a prispôsobí, zatiaľ čo ostatné produkty sa iba zahrievajú.
 • Jedinečná ohybnosť – perfektné prispôsobenie.
 • Môže byť použitý pri aplikáciach citlivých na teplotu.
 • Žiadne riziko poškodenie okolitých materiálov.
 • Vysoká chemická a elektrická odolnosť.
 • Pomer zmrštenia: 2 k 1.
 • 6 priemerov pre všetky vaše aplikácie.
 • K dispozícií v pohodlnom zásobníku materiálu.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N840100Thermoquick kufríksortiment produktov
N840240Thermoquickpriemer 2,4 mm / 1,2 mm
N840480Thermoquickpriemer 4,8 mm / 2,4 mm
N840640Thermoquickpriemer 6,4 mm / 3,2 mm
N841270Thermoquickpriemer 12,7 mm / 6,4 mm
N841900Thermoquickpriemer 19,0 mm / 9,5 mm
N842540Thermoquickpriemer 25,4 mm / 12,7 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Prevádzková teplota: -45 až 105 °C.
Teplota zmrštenia: 80 °C.
Pomer zmrštenia: 2./1.
Pevnosť v ťahu ISO 17: 18 MPa.
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí ISO 37: 400 %.
Ohybnosť: veľmi ohybný
Dielektrická pevnosť IEC 243:  30 MV/m.
Merný objemový odpor ASTM 876:
1x10¹³ Ohm/cm.
Spomaľovač horenia ASTM D 876, ASTM D 2871:
Vonkajšia stena: áno.

Odolnosť voči tekutinám ISO 1817 a ISO 37
ponoreniu na 24h pri 23 °C:
voda 16 MPa/20 MV/m;
motorová nafta 16 MPa/20 MV/m (F-54);
petrolej 12 MPa/15 MV/m;
mazací olej 16 MPa/20 MV/m;
hydraulická kvapalina 16 MPa/15 MV/m;
akumulátorová kyselina 16 MPa/20 MV/m;
nemrznúca zmes 18 MPa/ 25 MV/m.

 • Vzhľadom na mimoriadne nízku teplotu zmrštenia (80 °C) je THERMOQUICK vynikajúci na izolovanie teplotne citlivých aplikácií, ako sú:
 • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
  akékoľvek použitie izolácie vo vnútri vozidla - žiadne poškodenie plastov, kobercov alebo textílie
  izolácia kontaktov plastických častí,  t.j.  motory pre bočné okná, centrálne zamykanie a stierače, konektory v zapaľovacích a vstrekovacích systémoch, inštalácia alarmov, telefónov, ozvučenia
  ideálny na zväzovanie káblov – nepoškodí káble, z dôvodu nízkej teploty, rýchleho zmrštenia a vysokej ohybnosti
 • ELEKTRONIKA
  pripojenia k plošným spojom
  spoje vo viacžilových konektoroch
  oprava viacžilových káblov
 • PRIEMYSEL
  Z dôvodu rýchleho zmrštenia je ideálny v prípade, ak sú potrebné viacnásobné aplikácie, ako zväzovanie káblov a spojov v rozvodoch, káblové a poistkové skrinky, izolácia spojov teplotne citlivých materiálov.
  oprava počítačových, telefónnych a signálnych káblov
  izolácia kontaktov viacžilových konektorov
 • PRE VŠETKY APLIKÁCIE, KTORÉ SÚ NEUSTÁLE V KONTAKTE S VODOU ALEBO VLHKOM, ODPORÚČAME POUŽIŤ THERMOFLUX