Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Thermoflux MPM

THERMOFLUX MPM je čiastočne ohybná  tepelne
zmrštiteľná hadica s vnútornou roztaviteľnou
vrstvou, ktorá bola vyvinutá pre stále a vodotesné
zapuzdrenie  širokého spektra dielov materiálov
a súčiastok. Vnútorná stena sa po zahriatí roztavuje a vplyvom vonkajšej zmršťujúcej vrstvy sa dostáva do medzier a špár, čiže povychladnutí je diel zapuzdrený pomocou odolnej ochrannej vodotesnej bariéry. Prevádzkový rozsah je od -60 °C do 145 °C a pomer zmrštenia je 3/1, čo znamená, že hadica poskytuje vynikajúcu ochranu pred poveternostnými vplyvmi pre širokú škálu dielov s nepravidelnými tvarmi a s rôznymi rozmermi.

 • Pozostáva z dvoch vrstiev.
 • Vonkajšia vrstva sa zmršťuje – vnútorná sa roztavuje a utesňuje, pričom dosahuje perfektnú vodotesnosť.
 • Vynikajúce spájacie a tesniace vlastnosti.
 • Prispôsobí sa k väčšine nepravidelných tvarov.
 • Jednoduchá aplikácia pomocou plynového horáku alebo teplovzdušnej pištole. Vynikajúca odolnosť voči chemikáliam, kyselinám a zásadám.
 • Obsahuje spomaľovač horenia - odoláva UV-žiareniu.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N810250Thermoflux MPM25 mm / 8 mm
N810370Thermoflux MPM35 mm / 12 mm
N810500Thermoflux MPM50 mm / 16 mm
N810700Thermoflux MPM75 mm / 22 mm
N810900Thermoflux MPM95 mm / 29 mm
N811150Thermoflux MPM115 mm / 34 mm
N811400Thermoflux MPM140 mm / 42 mm
N811800Thermoflux MPM180 mm / 60 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Prevádzková teplota: -60 až 145 °C.
Teplota zmršťovania: 135 °C.
Pomer zmraštenia: 3/1.
Pevnosť v ťahu ISO 37: 18.6 MPa.
Maximálne predĺženie ISO 37: 400%.
Dielektrická pevnosť IEC 243: 
14 MV/m (VDE 0303 P12).
Vonkajšia stena obsahuje:
Spomaľovač horenia.

Ohybnosť : čiastočne pružný.
ASTM D 876, ASTM D 2871:
Odolnosť voči tekutinám ISO 18117 a ISO 37
Odolnosť voči nasiakavosti - 24 h pri 23 °C:
hydraulická kvapalina: dobrá;
letecké palivo F40: dobrá; mazací olej 0-149: dobrá;
motorová nafta F54: dobrá.
Elektrická odolnosť: 10¹⁶ Ohm/cm.

 • THERMOFLUX MPM môže byť použitý na všetky elektro-aplikácie (káble, spoje)  na izoláciu, ochranu a tesnenie. Môže byť použitý tam, kde dochádza ku kontaktu
  s chemikáliami.
 • Je odolná voči alkalickým látkami v zemi. Chráni kovové materiály pred koróziou, oxidáciou a opotrebovaním.

Thermoflux MPM

THERMOFLUX MPM je čiastočne ohybná  tepelne
zmrštiteľná hadica s vnútornou roztaviteľnou
vrstvou, ktorá bola vyvinutá pre stále a vodotesné
zapuzdrenie  širokého spektra dielov materiálov
a súčiastok. Vnútorná stena sa po zahriatí roztavuje a vplyvom vonkajšej zmršťujúcej vrstvy sa dostáva do medzier a špár, čiže povychladnutí je diel zapuzdrený pomocou odolnej ochrannej vodotesnej bariéry. Prevádzkový rozsah je od -60 °C do 145 °C a pomer zmrštenia je 3/1, čo znamená, že hadica poskytuje vynikajúcu ochranu pred poveternostnými vplyvmi pre širokú škálu dielov s nepravidelnými tvarmi a s rôznymi rozmermi.

 • Pozostáva z dvoch vrstiev.
 • Vonkajšia vrstva sa zmršťuje – vnútorná sa roztavuje a utesňuje, pričom dosahuje perfektnú vodotesnosť.
 • Vynikajúce spájacie a tesniace vlastnosti.
 • Prispôsobí sa k väčšine nepravidelných tvarov.
 • Jednoduchá aplikácia pomocou plynového horáku alebo teplovzdušnej pištole. Vynikajúca odolnosť voči chemikáliam, kyselinám a zásadám.
 • Obsahuje spomaľovač horenia - odoláva UV-žiareniu.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N810250Thermoflux MPM25 mm / 8 mm
N810370Thermoflux MPM35 mm / 12 mm
N810500Thermoflux MPM50 mm / 16 mm
N810700Thermoflux MPM75 mm / 22 mm
N810900Thermoflux MPM95 mm / 29 mm
N811150Thermoflux MPM115 mm / 34 mm
N811400Thermoflux MPM140 mm / 42 mm
N811800Thermoflux MPM180 mm / 60 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Prevádzková teplota: -60 až 145 °C.
Teplota zmršťovania: 135 °C.
Pomer zmraštenia: 3/1.
Pevnosť v ťahu ISO 37: 18.6 MPa.
Maximálne predĺženie ISO 37: 400%.
Dielektrická pevnosť IEC 243: 
14 MV/m (VDE 0303 P12).
Vonkajšia stena obsahuje:
Spomaľovač horenia.

Ohybnosť : čiastočne pružný.
ASTM D 876, ASTM D 2871:
Odolnosť voči tekutinám ISO 18117 a ISO 37
Odolnosť voči nasiakavosti - 24 h pri 23 °C:
hydraulická kvapalina: dobrá;
letecké palivo F40: dobrá; mazací olej 0-149: dobrá;
motorová nafta F54: dobrá.
Elektrická odolnosť: 10¹⁶ Ohm/cm.

 • THERMOFLUX MPM môže byť použitý na všetky elektro-aplikácie (káble, spoje)  na izoláciu, ochranu a tesnenie. Môže byť použitý tam, kde dochádza ku kontaktu
  s chemikáliami.
 • Je odolná voči alkalickým látkami v zemi. Chráni kovové materiály pred koróziou, oxidáciou a opotrebovaním.