Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Thermoflux Clear

THERMOFLUX CLEAR je priehľadná, ohybná,
tepelne zmraštiteľná dvojstenná hadica s
vnútornou roztaviteľnou vložkou, ktorá bola vyvinutá pre stále a vodotesné zapuzdrenie širokého spektra dielov.
THERMOFLUX CLEAR poskytuje vynikajúcu viditeľnosť na zapuzdrené diely a súčasti, ktoré počas prevádzky môžu vyžadovať kontrolu. Tuhý vonkajší obal má nielen lesklý povrch ale poskytuje aj vynikajúcu mechanickú pevnosť a vysokú odolnosť proti popraskaniu. Vysoký stupeň zmraštiteľnosti umožňuje výrobku pokryť celú škálu nepravidelných tvarov s rôznymi rozmermi iba pomocou siedmych veľkostí.

 • Pozostáva z 2 vrstiev.
 • Vonkajšia vrstva sa zmršťuje - vnútorná lepivá vrstva sa taví.
 • Poskytuje silné a vodotesné spojenie.
 • Prispôsobí sa akémukoľvek tvaru.
 • Zotrváva ohybná.
 • Zachováva si priehľadnosť - odolná voči UV-žiareniu.
 • Priehľadnosť umožňuje vizuálnu kontrolu spojov.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N820320Thermoflux Clearpriemer 3,2 mm / 1,0 mm
N820480Thermoflux Clearpriemer 4,8 mm / 1,5 mm
N820640Thermoflux Clearpriemer 6,4 mm / 2,0 mm
N820940Thermoflux Clearpriemer 9,4 mm / 3,0 mm
N821270Thermoflux Clearpriemer 12,7 mm / 4,1 mm
N821910Thermoflux Clearpriemer 19,1 mm / 7,9 mm
N822540Thermoflux Clearpriemer 25,4 mm / 10,0 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Teplota spracovania: -55 až150°C.
Teplota zmrštovania:125°C.
Pomer zmrštenia: 3/1.
Pevnosť v ťahu ISO 37: 11.5 MPa.
Maximálne predĺženie ISO 37: 490 %.
Ohybnosť: ohybná.
Dielektrická pevnosť IEC 243:
12 MV/m (VDE 0303 P12).
Spomaľovač horenia ASTM D 876, ASTM D 2671:
Vnútorná stena: nie. Vonkajšia stena: nie.

Odolnosť voči tekutinám ISO 18117 a ISO 37
Odolnosť nasiakavosti 24h pri 23°C:
hydraulická kvapalina: dobrá
letecké palivo F40: dobrá
mazací olej 0-149: dobrá
motorová nafta F54: dobrá
Merný objemový odpor ASTM D 257:
1 x 10¹³ Ohm/cm (VDE 0303 P13).

 • ochrana voči poveternostným vplyvom pre celý rad elektrických a elektronických komponentov vrátane káblových zväzkov a rozvodov
 • priehľadná izolácia spojov, ktoré vyžadujú prevádzkovú kontrolu
 • môže byť použitý na všetky "elektro-aplikácie" (káble, spoje), na izoláciu, ochranu a tesnenie
 • môže byť použitá pri aplikáciách, kde dochádza ku kontaktu s chemikáliami. Nie je odolná voči alkalickým látkam v zemi
 • zakrytie všetkých druhov spojov a komponentov
 • chráni kovové rúry pred koróziou a opotrebovaním

Thermoflux Clear

THERMOFLUX CLEAR je priehľadná, ohybná,
tepelne zmraštiteľná dvojstenná hadica s
vnútornou roztaviteľnou vložkou, ktorá bola vyvinutá pre stále a vodotesné zapuzdrenie širokého spektra dielov.
THERMOFLUX CLEAR poskytuje vynikajúcu viditeľnosť na zapuzdrené diely a súčasti, ktoré počas prevádzky môžu vyžadovať kontrolu. Tuhý vonkajší obal má nielen lesklý povrch ale poskytuje aj vynikajúcu mechanickú pevnosť a vysokú odolnosť proti popraskaniu. Vysoký stupeň zmraštiteľnosti umožňuje výrobku pokryť celú škálu nepravidelných tvarov s rôznymi rozmermi iba pomocou siedmych veľkostí.

 • Pozostáva z 2 vrstiev.
 • Vonkajšia vrstva sa zmršťuje - vnútorná lepivá vrstva sa taví.
 • Poskytuje silné a vodotesné spojenie.
 • Prispôsobí sa akémukoľvek tvaru.
 • Zotrváva ohybná.
 • Zachováva si priehľadnosť - odolná voči UV-žiareniu.
 • Priehľadnosť umožňuje vizuálnu kontrolu spojov.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N820320Thermoflux Clearpriemer 3,2 mm / 1,0 mm
N820480Thermoflux Clearpriemer 4,8 mm / 1,5 mm
N820640Thermoflux Clearpriemer 6,4 mm / 2,0 mm
N820940Thermoflux Clearpriemer 9,4 mm / 3,0 mm
N821270Thermoflux Clearpriemer 12,7 mm / 4,1 mm
N821910Thermoflux Clearpriemer 19,1 mm / 7,9 mm
N822540Thermoflux Clearpriemer 25,4 mm / 10,0 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Teplota spracovania: -55 až150°C.
Teplota zmrštovania:125°C.
Pomer zmrštenia: 3/1.
Pevnosť v ťahu ISO 37: 11.5 MPa.
Maximálne predĺženie ISO 37: 490 %.
Ohybnosť: ohybná.
Dielektrická pevnosť IEC 243:
12 MV/m (VDE 0303 P12).
Spomaľovač horenia ASTM D 876, ASTM D 2671:
Vnútorná stena: nie. Vonkajšia stena: nie.

Odolnosť voči tekutinám ISO 18117 a ISO 37
Odolnosť nasiakavosti 24h pri 23°C:
hydraulická kvapalina: dobrá
letecké palivo F40: dobrá
mazací olej 0-149: dobrá
motorová nafta F54: dobrá
Merný objemový odpor ASTM D 257:
1 x 10¹³ Ohm/cm (VDE 0303 P13).

 • ochrana voči poveternostným vplyvom pre celý rad elektrických a elektronických komponentov vrátane káblových zväzkov a rozvodov
 • priehľadná izolácia spojov, ktoré vyžadujú prevádzkovú kontrolu
 • môže byť použitý na všetky "elektro-aplikácie" (káble, spoje), na izoláciu, ochranu a tesnenie
 • môže byť použitá pri aplikáciách, kde dochádza ku kontaktu s chemikáliami. Nie je odolná voči alkalickým látkam v zemi
 • zakrytie všetkých druhov spojov a komponentov
 • chráni kovové rúry pred koróziou a opotrebovaním