Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Thermoflux

THERMOFLUX je pružná teplom zmrštiteľná
dvojstenná hadica s vnútornou vložkou taviteľného
lepidla, špeciálne navrhnutá pre vodotesné
zapúzdrenie širokej škály dielov a súčastí.
THERMOFLUX má jedinečnú vnútornú vrstvu,
ktorá sa po zahriatí roztaví a vplyvom vonkajšej
zmršťujúcej sa vrstvy sa dostane do škár a medzier.
V stave po ochladení sa ucelená masa stáva pružnou, tuhou homogénnou vrstvou
s kontrolovanou hrúbkou steny. THERMOFLUX je vyrobený z lúčovito pretkaného polyolefínu.
THERMOFLUX sa zmršťuje na 1/3 zo svojho pôvodného priemeru a preto postačuje iba niekoľko veľkostí (8) na to, aby mohol výrobok pokryť celú škálu nepravidelných tvarov pri rôznych aplikáciach.

 • Pozostáva z 2 vrstiev.
 • Vonkajšia vrstva sa zmršťuje, vnútorná lepivá vrstva sa taví.
 • Lepidlo dokonalo tesní a vytvára silné
  a vodotesné spoje.
 • Vynikajúca odolnosť voči korózii, UV-žiareniu, vode, chemikáliam
  a kyselinám.
 • THERMOFLUX je možné aplikovať priamo na meď.
 • Trvácny.
 • THERMOFLUX sa prispôsobí akémukoľvek tvaru.
 • Rýchle, jednoduché a bezpečné použitie.
 • Obsahuje spomaľovač horenia a je trvalo pružný.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N800320Thermoflux3,2 mm / 1,0 mm
N800480Thermoflux4,8 mm / 1,5 mm
N800640Thermoflux6,4 mm /2,0 mm
N800940Thermoflux9,4 mm / 3,0 mm
N801270Thermoflux12,7 mm / 4,1 mm
N801910Thermoflux19,1 mm / 7,9 mm
N802540Thermoflux25,4 mm / 10,0 mm
N804000Thermoflux40,0 mm / 13,0 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Teplotná odolnosť: -55 až 110 °C.
Zmršťovacia teplota: 125 °C.
Pomer zmrštenia: 3/1.
Pevnosť v ťahu ISO 37: 11,5 MPa.
Maximálne predĺženie ISO 37: 490%.
Ohybnosť: ohybný.
Dielektrická pevnosť IEC 243: 30 MV/m
(VDE 0303 Pt2).
Elektrická odolnosť: 10¹³ Ohm.

Spomaľovač horenia ASTM D 876, ASTM D 2671:
Vnútorná stena: nie. Vonkajšia stena: áno,
spomaľovač horenia.
Odolnosť voči tekutinám ISO 1817 a ISO 37.
Odolnosť nasiakovosti 24 h pri teplote 23 °C:
Hydraulická kvapalina: vynikajúce.
Letecké palivo F 40: dobrá.
Mazací olej O-149: dobrá.
Motorová nafta F-54: dobrá.

 • THERMOFLUX môže byť použitý
  na "elektroaplikácie" (káble - spoje), izoláciu, ochranu a tesnenie
 • izolácia a ochrana vodičov a komponentov
 • ochrana svoriek vodičov
 • zakrytie spojovacích konektorov a svoriek
 • zabránenie elektrolytickej korózii
 • izolácia a ochrana elektrických častí automobilov
 • ochrana konektorov koaxiálnych káblov
 • tam, kde je potrebné chrániť diely a súčasti pred pôsobením pohonných hmôt, hydraulických olejov a chemikálií.
 • môže byť použitý pri aplikáciach, pri ktorých dochádza ku kontaktu s chemikáliami
 • nie je odolný voči alkalickým látkam v zemi
 • chráni kovové rúry pred koróziou
  a opotrebovaním

Thermoflux

THERMOFLUX je pružná teplom zmrštiteľná
dvojstenná hadica s vnútornou vložkou taviteľného
lepidla, špeciálne navrhnutá pre vodotesné
zapúzdrenie širokej škály dielov a súčastí.
THERMOFLUX má jedinečnú vnútornú vrstvu,
ktorá sa po zahriatí roztaví a vplyvom vonkajšej
zmršťujúcej sa vrstvy sa dostane do škár a medzier.
V stave po ochladení sa ucelená masa stáva pružnou, tuhou homogénnou vrstvou
s kontrolovanou hrúbkou steny. THERMOFLUX je vyrobený z lúčovito pretkaného polyolefínu.
THERMOFLUX sa zmršťuje na 1/3 zo svojho pôvodného priemeru a preto postačuje iba niekoľko veľkostí (8) na to, aby mohol výrobok pokryť celú škálu nepravidelných tvarov pri rôznych aplikáciach.

 • Pozostáva z 2 vrstiev.
 • Vonkajšia vrstva sa zmršťuje, vnútorná lepivá vrstva sa taví.
 • Lepidlo dokonalo tesní a vytvára silné
  a vodotesné spoje.
 • Vynikajúca odolnosť voči korózii, UV-žiareniu, vode, chemikáliam
  a kyselinám.
 • THERMOFLUX je možné aplikovať priamo na meď.
 • Trvácny.
 • THERMOFLUX sa prispôsobí akémukoľvek tvaru.
 • Rýchle, jednoduché a bezpečné použitie.
 • Obsahuje spomaľovač horenia a je trvalo pružný.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N800320Thermoflux3,2 mm / 1,0 mm
N800480Thermoflux4,8 mm / 1,5 mm
N800640Thermoflux6,4 mm /2,0 mm
N800940Thermoflux9,4 mm / 3,0 mm
N801270Thermoflux12,7 mm / 4,1 mm
N801910Thermoflux19,1 mm / 7,9 mm
N802540Thermoflux25,4 mm / 10,0 mm
N804000Thermoflux40,0 mm / 13,0 mm

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Teplotná odolnosť: -55 až 110 °C.
Zmršťovacia teplota: 125 °C.
Pomer zmrštenia: 3/1.
Pevnosť v ťahu ISO 37: 11,5 MPa.
Maximálne predĺženie ISO 37: 490%.
Ohybnosť: ohybný.
Dielektrická pevnosť IEC 243: 30 MV/m
(VDE 0303 Pt2).
Elektrická odolnosť: 10¹³ Ohm.

Spomaľovač horenia ASTM D 876, ASTM D 2671:
Vnútorná stena: nie. Vonkajšia stena: áno,
spomaľovač horenia.
Odolnosť voči tekutinám ISO 1817 a ISO 37.
Odolnosť nasiakovosti 24 h pri teplote 23 °C:
Hydraulická kvapalina: vynikajúce.
Letecké palivo F 40: dobrá.
Mazací olej O-149: dobrá.
Motorová nafta F-54: dobrá.

 • THERMOFLUX môže byť použitý
  na "elektroaplikácie" (káble - spoje), izoláciu, ochranu a tesnenie
 • izolácia a ochrana vodičov a komponentov
 • ochrana svoriek vodičov
 • zakrytie spojovacích konektorov a svoriek
 • zabránenie elektrolytickej korózii
 • izolácia a ochrana elektrických častí automobilov
 • ochrana konektorov koaxiálnych káblov
 • tam, kde je potrebné chrániť diely a súčasti pred pôsobením pohonných hmôt, hydraulických olejov a chemikálií.
 • môže byť použitý pri aplikáciach, pri ktorých dochádza ku kontaktu s chemikáliami
 • nie je odolný voči alkalickým látkam v zemi
 • chráni kovové rúry pred koróziou
  a opotrebovaním