Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Skincoat

SKINCOAT vytvára suchý, poddajný, homogénny
a dobre priľnavý ochranný voskový film, chrániaci
pred koróziou alebo inou povrchovou oxidáciou.
SKINCOAT je odolný poveternostným vplyvom,
vode, soliam a odolný teplote až do 90 °C. SKINCOAT preniká do najmenších dier, špár,
trhlín a dutín.
SKINCOAT je neutrálny a nepoškodzuje kovy, laky, gumy alebo syntetické materiály.
SKINCOAT je vhodný ako pre interiérovú, tak aj pre
exteriérovú ochranu – je ideálny pre dutiny. (Praktický predlžovací adaptér bude dodaný navyše.)
SKINCOAT sa hodí pre dlhodobú aj krátkodobú
ochranu.
Vyčistiť povrch pred aplikáciou, odporúčame
pomocou SAFETY CLEAN alebo KLEENSPRAY-S.

 • Vytvára dlhotrvajúci, suchý a poddajný ochranný film.
 • Preniká do najmenších pórov a škár.
 • Ideálny po oprave karosérie alebo po zváraní.
 • Vytvára homogénny dobre priľnavý ochranný film.
 • Rýchle zaschnutie.
 • Nepoškodzuje laky, gumy alebo syntetické materiály.
 • Pre dlhotrvajúcu ochranu strojových častí, náradia, kovových povrchov, ...
 • Tepelná odolnosť až do 90 °C.
 • Nadbytočný vosk sa ľahko odstraňuje pomocou SAFETY CLEAN.
 • Vysoký obsah vosku.
 • Odolný voči vode a soli.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N118001Skincoat500 ml
N743040Airclean nástavec

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Zloženie: voskový základ rozpustený v
rozpúšťadle.
Farba: hnedá.
Zápach: typický zápach vosku / rozpúšťadla.
pH: neutrálne.
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný.
Bod vzplanutia: pracovný materiál: > 45 °C;
počas ošetrovania: vysoko horľavý.
Relatívna hustota: 0,6576 kg/dm³.

Čas vytvrdnutia: v závislosti od relatívnej vlhkosti a
okolitej teploty: 15 až 30 minút.
Výdatnosť 500 ml: 4 - 6 m² v hrúbke 100 mikrónov.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

 

 • PRIEMYSEL
  pre dlhotrvajúcu ochranu strojových dielov, náradia, kovových povrchov, náprav... pred koróziou
  ideálny pre oceľové laná, vďaka svojej vysokej penetrácii a plniacej schopnosti
  dočasná ochranná vrstva pri preprave po mori alebo pre iné druhy prepravy
  dočasná ochranná pred konečnú úpravu (lakovanie)
  vnútorná ochrana dutých priestorov, profilov, atď.
  taktiež ochrana po brúsení a pílení
  Piliny, kovové hobliny alebo iné zvyšky už viac v dutých priestoroch nespôsobia vnútornú koróziou po tom, čo boli ošetrené a obalené pomocou prípravku SKINCOAT.

  SKINCOAT zabraňuje kontaktnej elektrochemickej degradácii rôznych druhov kovov vďaka svojim izolačným schopnostiam.
 • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
  ideálny ako dlhotrvajúci ochranný film v dutých priestoroch a na miestach so zlým prístupom vzhľadom na vnútorné prahy, dvere, rámové nosníky, podlahové plechy, káblové prechody, kapoty a nosiče batérie
  veľmi vhodný po opravách karosérií alebo po zváraní
  vďaka vysokej penetračnej schopnosti SKINCOAT preniká aj do tých najmenších trhlín, rýh a vytvára trvácnu ochrannú vrstvu aj na
  miestach, ktoré nie je vidieť, a to do najmenších pórov.

  SKINCOAT nie je určený pre plošné spoje alebo dosky plošných spojov.
  V elektrickej oblasti však môže chrániť zástrčky, konektory, káble uzemnenia, bleskozvody, kontakty batérií, atď.

Skincoat

SKINCOAT vytvára suchý, poddajný, homogénny
a dobre priľnavý ochranný voskový film, chrániaci
pred koróziou alebo inou povrchovou oxidáciou.
SKINCOAT je odolný poveternostným vplyvom,
vode, soliam a odolný teplote až do 90 °C. SKINCOAT preniká do najmenších dier, špár,
trhlín a dutín.
SKINCOAT je neutrálny a nepoškodzuje kovy, laky, gumy alebo syntetické materiály.
SKINCOAT je vhodný ako pre interiérovú, tak aj pre
exteriérovú ochranu – je ideálny pre dutiny. (Praktický predlžovací adaptér bude dodaný navyše.)
SKINCOAT sa hodí pre dlhodobú aj krátkodobú
ochranu.
Vyčistiť povrch pred aplikáciou, odporúčame
pomocou SAFETY CLEAN alebo KLEENSPRAY-S.

 • Vytvára dlhotrvajúci, suchý a poddajný ochranný film.
 • Preniká do najmenších pórov a škár.
 • Ideálny po oprave karosérie alebo po zváraní.
 • Vytvára homogénny dobre priľnavý ochranný film.
 • Rýchle zaschnutie.
 • Nepoškodzuje laky, gumy alebo syntetické materiály.
 • Pre dlhotrvajúcu ochranu strojových častí, náradia, kovových povrchov, ...
 • Tepelná odolnosť až do 90 °C.
 • Nadbytočný vosk sa ľahko odstraňuje pomocou SAFETY CLEAN.
 • Vysoký obsah vosku.
 • Odolný voči vode a soli.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N118001Skincoat500 ml
N743040Airclean nástavec

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Zloženie: voskový základ rozpustený v
rozpúšťadle.
Farba: hnedá.
Zápach: typický zápach vosku / rozpúšťadla.
pH: neutrálne.
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný.
Bod vzplanutia: pracovný materiál: > 45 °C;
počas ošetrovania: vysoko horľavý.
Relatívna hustota: 0,6576 kg/dm³.

Čas vytvrdnutia: v závislosti od relatívnej vlhkosti a
okolitej teploty: 15 až 30 minút.
Výdatnosť 500 ml: 4 - 6 m² v hrúbke 100 mikrónov.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

 

 • PRIEMYSEL
  pre dlhotrvajúcu ochranu strojových dielov, náradia, kovových povrchov, náprav... pred koróziou
  ideálny pre oceľové laná, vďaka svojej vysokej penetrácii a plniacej schopnosti
  dočasná ochranná vrstva pri preprave po mori alebo pre iné druhy prepravy
  dočasná ochranná pred konečnú úpravu (lakovanie)
  vnútorná ochrana dutých priestorov, profilov, atď.
  taktiež ochrana po brúsení a pílení
  Piliny, kovové hobliny alebo iné zvyšky už viac v dutých priestoroch nespôsobia vnútornú koróziou po tom, čo boli ošetrené a obalené pomocou prípravku SKINCOAT.

  SKINCOAT zabraňuje kontaktnej elektrochemickej degradácii rôznych druhov kovov vďaka svojim izolačným schopnostiam.
 • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
  ideálny ako dlhotrvajúci ochranný film v dutých priestoroch a na miestach so zlým prístupom vzhľadom na vnútorné prahy, dvere, rámové nosníky, podlahové plechy, káblové prechody, kapoty a nosiče batérie
  veľmi vhodný po opravách karosérií alebo po zváraní
  vďaka vysokej penetračnej schopnosti SKINCOAT preniká aj do tých najmenších trhlín, rýh a vytvára trvácnu ochrannú vrstvu aj na
  miestach, ktoré nie je vidieť, a to do najmenších pórov.

  SKINCOAT nie je určený pre plošné spoje alebo dosky plošných spojov.
  V elektrickej oblasti však môže chrániť zástrčky, konektory, káble uzemnenia, bleskozvody, kontakty batérií, atď.