Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Silfix

SILFIX je  kyanoakrylát s nízkou viskozitou, ktorý v
kombinácii s prípravkom SILFIX Primer lepí väčšinu
problematických materiálov.
Súprava SILFIX obsahuje SILFIX lepidlo a SILFIX primer, ktoré sa nemusia zmiešavať.
Proces vytvrdnutia prípravku SILFIX je veľmi rýchly.

 • Lepí väčšinu nitrilových, neoprénových, silikónových gúm, akrylonitrilbutadiénstyrén, PVC, kovy, polypropylén, polyetylén, polyolefín dokonca aj PTFE, atď..
 • Veľmi vysoká pevnosť v ťahu.
 • Priehľadné spoje.
 • Žiadne meranie, váženie alebo zmiešavanie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N502120Silfix+Silfix Primer20 g + 50ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Reakčný čas:
pre väčšinu plastov < 2 sek.;
pre gumu  < 4 sek.;
pre kovy < 5 sek.
Použitie: 1 kvapka => 25 mm².
Obsah: 20 g => 200 kvapiek.
Živica  / hlavná zložka: modifikovaný Etyl Ca.
Farba: priehľadná.
Čas vytvrdnutia: 1 - 5 sek.
Viskozita: 20 c.p.s..
Plniaca kapacita: 0,1 mm.

Teplota vznietenia: >85 °C.
Hustota: 1,06 g/cm³.
Tepelná odolnosť: - 60 °C až 90 °C.
Úplné vytvrdnutie: 24 hodín.
Pevnosť v ťahu: 25-30 N/mm².
Pevnosť v šmyku: 15 N/mm².

Skladovateľnosť: 12 mesiacov, držte v suchu,
chlade a mimo dosah mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

 • oprava plastových hračiek
 • foto rámiky
 • osviežovače vzduchu
 • dekoratívne panely na nábytok (P.P.)
 • PP držadlá náradia kovov
 • lepenie polyuretánových káblov
 • lepenie plastových ozubených kolies, remeníc na kovy alebo syntetických materiálov
 • montáž polyuretánových častí
 • plastové ložiská na nápravách
 • gumové profily
 • silikónové gumy, tesniace krúžky
 • lepenie polyamidov vrátane nylonu
 • lepené plochy očistite výrobkom MULTIFOAM
 • zvyšky lepidla je možné odstrániť pomocou výrobku AL-FIX REMOVER

Silfix

SILFIX je  kyanoakrylát s nízkou viskozitou, ktorý v
kombinácii s prípravkom SILFIX Primer lepí väčšinu
problematických materiálov.
Súprava SILFIX obsahuje SILFIX lepidlo a SILFIX primer, ktoré sa nemusia zmiešavať.
Proces vytvrdnutia prípravku SILFIX je veľmi rýchly.

 • Lepí väčšinu nitrilových, neoprénových, silikónových gúm, akrylonitrilbutadiénstyrén, PVC, kovy, polypropylén, polyetylén, polyolefín dokonca aj PTFE, atď..
 • Veľmi vysoká pevnosť v ťahu.
 • Priehľadné spoje.
 • Žiadne meranie, váženie alebo zmiešavanie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N502120Silfix+Silfix Primer20 g + 50ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Reakčný čas:
pre väčšinu plastov < 2 sek.;
pre gumu  < 4 sek.;
pre kovy < 5 sek.
Použitie: 1 kvapka => 25 mm².
Obsah: 20 g => 200 kvapiek.
Živica  / hlavná zložka: modifikovaný Etyl Ca.
Farba: priehľadná.
Čas vytvrdnutia: 1 - 5 sek.
Viskozita: 20 c.p.s..
Plniaca kapacita: 0,1 mm.

Teplota vznietenia: >85 °C.
Hustota: 1,06 g/cm³.
Tepelná odolnosť: - 60 °C až 90 °C.
Úplné vytvrdnutie: 24 hodín.
Pevnosť v ťahu: 25-30 N/mm².
Pevnosť v šmyku: 15 N/mm².

Skladovateľnosť: 12 mesiacov, držte v suchu,
chlade a mimo dosah mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

 • oprava plastových hračiek
 • foto rámiky
 • osviežovače vzduchu
 • dekoratívne panely na nábytok (P.P.)
 • PP držadlá náradia kovov
 • lepenie polyuretánových káblov
 • lepenie plastových ozubených kolies, remeníc na kovy alebo syntetických materiálov
 • montáž polyuretánových častí
 • plastové ložiská na nápravách
 • gumové profily
 • silikónové gumy, tesniace krúžky
 • lepenie polyamidov vrátane nylonu
 • lepené plochy očistite výrobkom MULTIFOAM
 • zvyšky lepidla je možné odstrániť pomocou výrobku AL-FIX REMOVER