Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Seal & Bond MS 40 Trans

SEAL & BOND MS40 TRANS je silným tmelom
na báze MS polymérov.
SEAL & BOND MS40 TRANS má vynikajúce
tmeliace vlastnosti na väčšine stavebných
materiálov.
SEAL & BOND MS40 TRANS zabraňuje rastu plesní a baktérií.    SEAL & BOND MS40 TRANS nezanecháva škvrny. SEAL & BOND MS40 TRANS môže byť aplikovaný na vlhké povrchy.

 • Jedinečný transparentný tmel, priľne
  na suché aj vlhké povrchy, dokonca aj pod vodou.
 • Zabraňuje tvorbe a rastu baktérií a plesní.
 • Má jedinečnú priľnavosť na väčšinu povrchov.
 • Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá alebo izokyanáty.
 • Je prakticky bez zápachu.
 • Rýchle povrchové stuhnutie
  a vytvrdnutie.
 • Nezanecháva žiadne škvrny.
 • Po vytvrdnutí má výbornú chemickú odolnosť.
 • Silné elastické spojivo (22 kg/cm²).
 • Je možné ho nalakovať alebo zafarbiť bežnými lakmi a/alebo farbami.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N539596SEAL & BOND MS40 TRANS310 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Tmelenie: výborné na obklady, cement, prírodný
kameň, drevo, betón, hliník, ale na PP, PE, PTFE
a bitumén zatmelenie nie je zaručené.
Farebná stálosť: zmena farby môže byť spôsobená
vplyvom vonkajších vplyvov.
Môžnosť prefarbenia: ÁNO - s väčšinou farieb
a lakov na báze rozpúšťadiel a na vodnej báze.
Chemická odolnosť po vytvrdnutí:
dobrá: voda, morská voda, alifatické rozpúšťadlá,
oleje, mazivá, zriedené organické kyseliny, zásady;
priemerná: estery, ketóny, aromatické uhľovodíky;
zlá: koncentrované kyseliny, chlórované
rozpúšťadlá, bazénová voda.
Predĺženie pri pretrhnutí - DIN 53504: > 250 %.
Tečenie: 5 bar / 3 mm / 23 °C 160 g/min.
Zaschnutie povrchu: 23 °C 50 % R.V. 5 minút.

Nepriľnavý: 23 °C 50 % R.V. 40 minút.
Úplné vytvrdnutie: 23 °C 50 % R.V.:
24 h - 4 mm, 48 h - 5 mm, 72 h - 8 mm.
Max. prípustná deformácia: 20 % (podľa ISO 9046).
Dilatačný spoj: ISO 11600 F 20 % HM E.
Tvrdosť - DIN 53505: 40 Shore A.
Pevnosť v ťahu: 220 N/cm².
Pevnosť na roztrhnutie - DIN 53507: ca. 40N/cm².
Tepelná stabilita: -30 °C až 95 °C.
Maximálna teplotná odolnosť: 155 °C max. 30 min.
Zmenšenie objemu po vytvrdnutí: < 2 %.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

 • SEAL & BOND MS40 TRANS je dokonalý transparentný, elastický spájací a tmeliaci výrobok pre použitia v kúpeľni, kuchyni
  a interiéroch budovy, v autodielňach
  a pri priemyselných a generálnych opravách. Má výbornú priľnavosť na väčšinu materiálov ako je prírodný kameň, tehly, betón, keramika, smalt, akrylový plast, porcelán, lak, kovy, mäkké a tvrdé drevo (okrem PP, PE, PTFE a bituménu).
 • Nezanecháva stopy na prírodnom kameni.
 • Nepoškodzuje strieborné vrstvy zrkadiel.#-#-#
 • Poznámka:
  SEAL & BOND MS40 TRANS môže byť prelakovaný pomocou väčšiny súčasných lakov, ale vzhľadom na veľkú rôznorodosť odporúčame najprv vykonať test. Alkydové živicové farby môžu mať negatívny vplyv
  na tvrdnutie prípravku SEAL & BOND MS40 TRANS. Zmena farby môže nastať vplyvom vonkajších vplyvov, ako je napr. UV-žiarenie.
  Laky na báze alkydovej živice aplikované na SEAL & BOND MS40 TRANS môžu spomaliť proces jeho schnutia.
  SEAL & BOND MS40 TRANS má nízku adhéziu na PP, PE, bitúmen a silikóny.

Seal & Bond MS 40 Trans

SEAL & BOND MS40 TRANS je silným tmelom
na báze MS polymérov.
SEAL & BOND MS40 TRANS má vynikajúce
tmeliace vlastnosti na väčšine stavebných
materiálov.
SEAL & BOND MS40 TRANS zabraňuje rastu plesní a baktérií.    SEAL & BOND MS40 TRANS nezanecháva škvrny. SEAL & BOND MS40 TRANS môže byť aplikovaný na vlhké povrchy.

 • Jedinečný transparentný tmel, priľne
  na suché aj vlhké povrchy, dokonca aj pod vodou.
 • Zabraňuje tvorbe a rastu baktérií a plesní.
 • Má jedinečnú priľnavosť na väčšinu povrchov.
 • Neobsahuje žiadne rozpúšťadlá alebo izokyanáty.
 • Je prakticky bez zápachu.
 • Rýchle povrchové stuhnutie
  a vytvrdnutie.
 • Nezanecháva žiadne škvrny.
 • Po vytvrdnutí má výbornú chemickú odolnosť.
 • Silné elastické spojivo (22 kg/cm²).
 • Je možné ho nalakovať alebo zafarbiť bežnými lakmi a/alebo farbami.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N539596SEAL & BOND MS40 TRANS310 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Tmelenie: výborné na obklady, cement, prírodný
kameň, drevo, betón, hliník, ale na PP, PE, PTFE
a bitumén zatmelenie nie je zaručené.
Farebná stálosť: zmena farby môže byť spôsobená
vplyvom vonkajších vplyvov.
Môžnosť prefarbenia: ÁNO - s väčšinou farieb
a lakov na báze rozpúšťadiel a na vodnej báze.
Chemická odolnosť po vytvrdnutí:
dobrá: voda, morská voda, alifatické rozpúšťadlá,
oleje, mazivá, zriedené organické kyseliny, zásady;
priemerná: estery, ketóny, aromatické uhľovodíky;
zlá: koncentrované kyseliny, chlórované
rozpúšťadlá, bazénová voda.
Predĺženie pri pretrhnutí - DIN 53504: > 250 %.
Tečenie: 5 bar / 3 mm / 23 °C 160 g/min.
Zaschnutie povrchu: 23 °C 50 % R.V. 5 minút.

Nepriľnavý: 23 °C 50 % R.V. 40 minút.
Úplné vytvrdnutie: 23 °C 50 % R.V.:
24 h - 4 mm, 48 h - 5 mm, 72 h - 8 mm.
Max. prípustná deformácia: 20 % (podľa ISO 9046).
Dilatačný spoj: ISO 11600 F 20 % HM E.
Tvrdosť - DIN 53505: 40 Shore A.
Pevnosť v ťahu: 220 N/cm².
Pevnosť na roztrhnutie - DIN 53507: ca. 40N/cm².
Tepelná stabilita: -30 °C až 95 °C.
Maximálna teplotná odolnosť: 155 °C max. 30 min.
Zmenšenie objemu po vytvrdnutí: < 2 %.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

 • SEAL & BOND MS40 TRANS je dokonalý transparentný, elastický spájací a tmeliaci výrobok pre použitia v kúpeľni, kuchyni
  a interiéroch budovy, v autodielňach
  a pri priemyselných a generálnych opravách. Má výbornú priľnavosť na väčšinu materiálov ako je prírodný kameň, tehly, betón, keramika, smalt, akrylový plast, porcelán, lak, kovy, mäkké a tvrdé drevo (okrem PP, PE, PTFE a bituménu).
 • Nezanecháva stopy na prírodnom kameni.
 • Nepoškodzuje strieborné vrstvy zrkadiel.#-#-#
 • Poznámka:
  SEAL & BOND MS40 TRANS môže byť prelakovaný pomocou väčšiny súčasných lakov, ale vzhľadom na veľkú rôznorodosť odporúčame najprv vykonať test. Alkydové živicové farby môžu mať negatívny vplyv
  na tvrdnutie prípravku SEAL & BOND MS40 TRANS. Zmena farby môže nastať vplyvom vonkajších vplyvov, ako je napr. UV-žiarenie.
  Laky na báze alkydovej živice aplikované na SEAL & BOND MS40 TRANS môžu spomaliť proces jeho schnutia.
  SEAL & BOND MS40 TRANS má nízku adhéziu na PP, PE, bitúmen a silikóny.