Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safety Clean FS

SAFETY CLEAN FS je všestranný a šetrný odmasťovač, ktorý nezanecháva žiadne škvrny alebo olejový film.
SAFETY CLEAN FS je certifikované odmasťovadlo zaradené v NSF kategórii  K1.
SAFETY CLEAN FS je vhodný pre všetky potravinárske spoločnosti a pre firmy, ktoré sa zaoberajú spracovaním potravín pomocou strojov, baliarne a pre opravy strojov v potravinárskom priemysle.
Je tiež ideálny pre konečnú úpravu na odstránenie lepidiel a všetkých mazadiel firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.

 • Vynikajúce pre anorganické nečistoty ako mastnotu, lepidlá, silikóny, olej, mazadlá...
 • Rýchle a všestranné rozpúšťadlo.
 • Perfektné pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.
 • NSF certifikované.
 • Bezpečné použitie na väčšine povrchov.
 • Rýchloschnúce.
 • Nezanecháva fľaky.
 • Veľmi úsporný.
 • Nepoškodzuje lakované plochy.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N683501Safety Clean FS500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

NSF registračné číslo: 143422, kategória K1
Bod varu / rozsah teplôt: 130 až 166 °C
Tlak pár/ 20 °C: 8530 hPa
Relatívna hustota/ 20 °C: 0,764 g/cm³
Skupenstvo/ 20 °C: kvapalina
Teplota vznietenia: 24 °C
Teplota samovznietenia: 200 °C.
Rozpustnosť vo vode: nie je rozpustný
Zápach: charakteristický.
Dynamická viskozita mPa.s/20 °C: 1

Kinematická viskozita, mm²/s/20 °C: 1
Obsah VOC: 97 %.
Po použití SAFETY CLEAN FS v potravinárskych
prevádzkach povrch opláchnite vždy vodou.
Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Skladujte v suchu
a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • SAFETY CLEAN FS je vhodný vo všetkých spoločnostiach na spracovanie potravín a firmách, ktorých výrobky môžu prísť do styku s potravinami.
 • Všetky potravinárske spoločnosti, bitúnky, mliekarne, továrne, pekárne, konzervárne, pivovary, rastlinná výroba, fľašová výroba, baliarne, ...
 • Perfektný pre účinné odstránenie mastnoty, olejov, mazív, dechtu, lepidiel, silikónov, vosku, parafínu, tlačiarenských farieb, tmelov a nečistôt a ďalších nečistôt z vaní motorov, reťazí, generátorov, foriem, ...
 • Je tiež vynikajúci pre finiš našich MS polymérov.

Safety Clean FS

SAFETY CLEAN FS je všestranný a šetrný odmasťovač, ktorý nezanecháva žiadne škvrny alebo olejový film.
SAFETY CLEAN FS je certifikované odmasťovadlo zaradené v NSF kategórii  K1.
SAFETY CLEAN FS je vhodný pre všetky potravinárske spoločnosti a pre firmy, ktoré sa zaoberajú spracovaním potravín pomocou strojov, baliarne a pre opravy strojov v potravinárskom priemysle.
Je tiež ideálny pre konečnú úpravu na odstránenie lepidiel a všetkých mazadiel firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.

 • Vynikajúce pre anorganické nečistoty ako mastnotu, lepidlá, silikóny, olej, mazadlá...
 • Rýchle a všestranné rozpúšťadlo.
 • Perfektné pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.
 • NSF certifikované.
 • Bezpečné použitie na väčšine povrchov.
 • Rýchloschnúce.
 • Nezanecháva fľaky.
 • Veľmi úsporný.
 • Nepoškodzuje lakované plochy.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N683501Safety Clean FS500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

NSF registračné číslo: 143422, kategória K1
Bod varu / rozsah teplôt: 130 až 166 °C
Tlak pár/ 20 °C: 8530 hPa
Relatívna hustota/ 20 °C: 0,764 g/cm³
Skupenstvo/ 20 °C: kvapalina
Teplota vznietenia: 24 °C
Teplota samovznietenia: 200 °C.
Rozpustnosť vo vode: nie je rozpustný
Zápach: charakteristický.
Dynamická viskozita mPa.s/20 °C: 1

Kinematická viskozita, mm²/s/20 °C: 1
Obsah VOC: 97 %.
Po použití SAFETY CLEAN FS v potravinárskych
prevádzkach povrch opláchnite vždy vodou.
Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Skladujte v suchu
a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • SAFETY CLEAN FS je vhodný vo všetkých spoločnostiach na spracovanie potravín a firmách, ktorých výrobky môžu prísť do styku s potravinami.
 • Všetky potravinárske spoločnosti, bitúnky, mliekarne, továrne, pekárne, konzervárne, pivovary, rastlinná výroba, fľašová výroba, baliarne, ...
 • Perfektný pre účinné odstránenie mastnoty, olejov, mazív, dechtu, lepidiel, silikónov, vosku, parafínu, tlačiarenských farieb, tmelov a nečistôt a ďalších nečistôt z vaní motorov, reťazí, generátorov, foriem, ...
 • Je tiež vynikajúci pre finiš našich MS polymérov.