Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safety Clean

SAFETY CLEAN je rýchloschnúci viacúčelový odmasťovací prostriedok, ktorý po sebe nezanecháva žiaden olejový film. 
SAFETY CLEAN je rozpúšťadlo obsahujúce alifatické uhľovodíky.
SAFETY CLEAN je bezpečne použiteľný na väčšine plastických hmôt, na lakovanom povrchu, na vinyle a skle.
Pri práci s prostriedkom SAFETY CLEAN sa odporúča vetrať.

 • Nezanecháva mastný film.
 • Rýchle a bezpečné odmasťovanie.
 • Môže sa používať na farbených povrchoch, vinyle, skle, plaste.
 • Rýchloschnúci.
 • Vysoko hospodárny.
 • Odstraňuje lepidlá, tmely, oleje, tuky, silikón, vosky, decht, smolu, asfalt, parafín, tlačiarenskú farbu,....
 • Odporúča sa použiť pred aplikáciou všetkých lepidiel a tmelov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o..
Číslo produktuNázov produktuObsah
N683005Safety Clean5 l
N683025Safety Clean25 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Stav pri teplote 20 °C: kvapalina.
Farba: bezfarebná, číra.
Teplota topenia/tuhnutia: < -20 °C
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:
110 °C - 190 °C.
Teplota vzplanutia: > 23 °C.
Horľavosť (tuhá látka, plyn): mimoriadne horľavé
Teplota zapálenia: > 200 °C
Tlak pár: 5 hPa pri 20 °C.
Relatívna hustota: 0,731-0,801 g/cm³

Rozpustnosť vo vode: nerozpustné.
Viskozita pri 20 °C: 0,8 mm²/s
Skladovateľnosť: 24 mesiacov.
Skladujte na suchých a chladným miestach.
Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE! 

 • Spoľahlivo odstraňuje mastnoty z elektrických zariadení - nie však pod napätím.
  Odstraňuje lepidlá, utesňovacie materiály, olej, mastnotu, silikónový vosk, decht, smolu, asfalt a nevytvrdnuté základové farby, aj z citlivých povrchov.
  Používa sa ako náplň do odmasťovacích stolov.
 • V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE sa používa na:
  odmastenie mechanických súčiastok, motorov, bŕzd, jednoduchých prevodov;
  odmastenie náradia a dielenského vybavenia - nepoškodzuje plastické materiály a plastové súčiastky;
  odstránenie lepidiel z krycích lepiacich pások a zvyšky lepidiel po nálepkách;
  odstránenie vrstvy tuku z predošlého mazania, napríklad závesy dverí - SAFETY CLEAN bezpečne ošetrí a nepoškodí farbu;
  rozpúšťanie lepiacej vrstvy z obojstranných lepiacich pások;
  odstránenie dechtov a iného povlaku z karosérií a dielov z plastického materiálu;
  odstránenie mastných škvŕn z čalúnenia sedadla (vždy otestovať najskôr stálosť farby látky);
  konečnú úpravu povrchovej vrstvy tmelu TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. - Seal & Bond;
  odmastenie základu pred lakovaním (šetrne odmasťuje, odstraňuje vosk, silikón, živice zo stromov a konzervačné látky);
  odmastenie všetkých povrchov pred použitím výrobkov TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. - lepidiel, tesniacich prostriedkov a mazív.
 • V PRIEMYSLE sa používa na:
  odmastenie mechanických súčiastok motorov, strojov, prevodoviek;
  odmastenie elektromotorov bez poškodenia lakovaných plôch;
  odmastenie elektrických káblov, optických vodičov - bez poškodenia pred spájaním
  odmastenie pomôcok a dielenského vybavenia, ručného náradia a strojov - nepoškodzuje farbu ani umelé hmoty;
  odstránenie gumy na podávačoch tlačiarenských strojov - SAFETY CLEAN odstráni tlačiarenskú čerň bez poškodenia lakovaných plôch;
  rýchle a bezpečné odmasťovanie kovov pred lepením a lakovaním - SAFETY CLEAN nevytvára oxidáciu na oceli;
  odstránenie zvyškov po etiketách a lepiacich páskach;
  odstránenie zvyškov kontaktných lepidiel na umakarte a nábytku; 
  finálnu prípravu povrchov pred lepením a tmelením;
  odstránenie predošlého tuku a oleja pred aplikovaním nového maziva;
  odmastenie všetkých povrchov pred použitím lepiacich a tesniacich prostriedkov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.;

Safety Clean

SAFETY CLEAN je rýchloschnúci viacúčelový odmasťovací prostriedok, ktorý po sebe nezanecháva žiaden olejový film. 
SAFETY CLEAN je rozpúšťadlo obsahujúce alifatické uhľovodíky.
SAFETY CLEAN je bezpečne použiteľný na väčšine plastických hmôt, na lakovanom povrchu, na vinyle a skle.
Pri práci s prostriedkom SAFETY CLEAN sa odporúča vetrať.

 • Nezanecháva mastný film.
 • Rýchle a bezpečné odmasťovanie.
 • Môže sa používať na farbených povrchoch, vinyle, skle, plaste.
 • Rýchloschnúci.
 • Vysoko hospodárny.
 • Odstraňuje lepidlá, tmely, oleje, tuky, silikón, vosky, decht, smolu, asfalt, parafín, tlačiarenskú farbu,....
 • Odporúča sa použiť pred aplikáciou všetkých lepidiel a tmelov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o..
Číslo produktuNázov produktuObsah
N683005Safety Clean5 l
N683025Safety Clean25 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Stav pri teplote 20 °C: kvapalina.
Farba: bezfarebná, číra.
Teplota topenia/tuhnutia: < -20 °C
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:
110 °C - 190 °C.
Teplota vzplanutia: > 23 °C.
Horľavosť (tuhá látka, plyn): mimoriadne horľavé
Teplota zapálenia: > 200 °C
Tlak pár: 5 hPa pri 20 °C.
Relatívna hustota: 0,731-0,801 g/cm³

Rozpustnosť vo vode: nerozpustné.
Viskozita pri 20 °C: 0,8 mm²/s
Skladovateľnosť: 24 mesiacov.
Skladujte na suchých a chladným miestach.
Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE! 

 • Spoľahlivo odstraňuje mastnoty z elektrických zariadení - nie však pod napätím.
  Odstraňuje lepidlá, utesňovacie materiály, olej, mastnotu, silikónový vosk, decht, smolu, asfalt a nevytvrdnuté základové farby, aj z citlivých povrchov.
  Používa sa ako náplň do odmasťovacích stolov.
 • V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE sa používa na:
  odmastenie mechanických súčiastok, motorov, bŕzd, jednoduchých prevodov;
  odmastenie náradia a dielenského vybavenia - nepoškodzuje plastické materiály a plastové súčiastky;
  odstránenie lepidiel z krycích lepiacich pások a zvyšky lepidiel po nálepkách;
  odstránenie vrstvy tuku z predošlého mazania, napríklad závesy dverí - SAFETY CLEAN bezpečne ošetrí a nepoškodí farbu;
  rozpúšťanie lepiacej vrstvy z obojstranných lepiacich pások;
  odstránenie dechtov a iného povlaku z karosérií a dielov z plastického materiálu;
  odstránenie mastných škvŕn z čalúnenia sedadla (vždy otestovať najskôr stálosť farby látky);
  konečnú úpravu povrchovej vrstvy tmelu TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. - Seal & Bond;
  odmastenie základu pred lakovaním (šetrne odmasťuje, odstraňuje vosk, silikón, živice zo stromov a konzervačné látky);
  odmastenie všetkých povrchov pred použitím výrobkov TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. - lepidiel, tesniacich prostriedkov a mazív.
 • V PRIEMYSLE sa používa na:
  odmastenie mechanických súčiastok motorov, strojov, prevodoviek;
  odmastenie elektromotorov bez poškodenia lakovaných plôch;
  odmastenie elektrických káblov, optických vodičov - bez poškodenia pred spájaním
  odmastenie pomôcok a dielenského vybavenia, ručného náradia a strojov - nepoškodzuje farbu ani umelé hmoty;
  odstránenie gumy na podávačoch tlačiarenských strojov - SAFETY CLEAN odstráni tlačiarenskú čerň bez poškodenia lakovaných plôch;
  rýchle a bezpečné odmasťovanie kovov pred lepením a lakovaním - SAFETY CLEAN nevytvára oxidáciu na oceli;
  odstránenie zvyškov po etiketách a lepiacich páskach;
  odstránenie zvyškov kontaktných lepidiel na umakarte a nábytku; 
  finálnu prípravu povrchov pred lepením a tmelením;
  odstránenie predošlého tuku a oleja pred aplikovaním nového maziva;
  odmastenie všetkých povrchov pred použitím lepiacich a tesniacich prostriedkov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.;