Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Powersolv

POWERSOLV je jedinečné rozpúšťadlo na báze alkoholov, esterov a glykolov. POWERSOLV má jedinečnú vlastnosť rozpúšťať produkty na vodnej báze, ako aj na báze rozpúšťadiel. To robí produkt POWERSOLV univerzálne použiteľným, čím predchádza nejasnostiam a zdĺhavým testom. POWERSOLV nereaguje s väčšinou syntetických materiálov, pretože neobsahuje alifatické alebo aromatické uhľovodíky. POWERSOLV pracuje rýchlo a efektívne na viacerých typoch nečistôt. POWERSOLV je možné úplne zmyť vodou, pričom v nej emulguje, čo uľahčí konečnú úpravu povrchu. POWERSOLV je možné použiť ručne, ako aj v ponorných alebo preplachovacích kúpeľoch. Je možné ho taktiež použiť v uzavretých preplachovacích systémoch pre štandardné rozpúšťadlá.

 • Neobsahuje žiadne aromatické alebo alifatické uhľovodíky.
 • Odstraňuje taktiež produkty na vodnej báze.
 • Nepoškodzuje kovy, ani nereaguje s väčšinou syntetických materiálov.
 • Je možné ho opláchnuť vodou.
 • Rýchlo sa odparuje.
 • Má príjemnú vôňu.
 • Odstraňuje väčšinu nečistôt a škvŕn: mastnotu, decht, farby (taktiež nevytvrdnuté dvojzložkové farby alebo farby na vodnej báze), lepidlá, fixky, tlačiarenské farby a pod.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N680002Powersolv2 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Skupenstvo: kvapalina.
Farba: bezfarebný.
Vôňa: charakteristická.
Bod vzplanutia: 11 °C.
Špecifická hmotnosť 20 °C: 0,883 g/cm3.
Teplota samovznietenia: 230 °C.
Rozpustnosť: mierne rozpustné vo vode.
Nepoužívajte Powersolv na farby alebo laky, ktoré nie sú ešte úplne vytvrdnuté.

Pred použitím na farbených a lakovaných povrchoch vždy otestujte odolnosť a stálosť farby!!!
Skladovateľnosť: min. 12 mesiacov.
Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • odstránenie stôp po fixke, guličkovom pere, ceruzke, lepidle a tlačiarenskej farbe z HPL
  a melamínu
 • odstránenie graffiti z väčšiny materiálov (pozor na lakované alebo farbené povrchy)
 • čistenie zariadení na tlakové a bezvzduchové striekanie, aj pri použití produktov na vodnej báze
 • odstránenie farby zo striekania zo svetelných skriniek z plexiskla alebo skla v striekacích kabínach
 • čistenie maliarskeho vybavenia
 • odstránenie väčšiny tlačiarenských farieb
 • odstránenie škvŕn po farbení alebo striekaní, či už farieb na vodnej báze alebo farieb
  s rozpúšťadlami z kameňa, hliníka, dreva, plexiskla, textilu, gumy (pred použitím najprv otestujte), HPL a melamínu

Powersolv

POWERSOLV je jedinečné rozpúšťadlo na báze alkoholov, esterov a glykolov. POWERSOLV má jedinečnú vlastnosť rozpúšťať produkty na vodnej báze, ako aj na báze rozpúšťadiel. To robí produkt POWERSOLV univerzálne použiteľným, čím predchádza nejasnostiam a zdĺhavým testom. POWERSOLV nereaguje s väčšinou syntetických materiálov, pretože neobsahuje alifatické alebo aromatické uhľovodíky. POWERSOLV pracuje rýchlo a efektívne na viacerých typoch nečistôt. POWERSOLV je možné úplne zmyť vodou, pričom v nej emulguje, čo uľahčí konečnú úpravu povrchu. POWERSOLV je možné použiť ručne, ako aj v ponorných alebo preplachovacích kúpeľoch. Je možné ho taktiež použiť v uzavretých preplachovacích systémoch pre štandardné rozpúšťadlá.

 • Neobsahuje žiadne aromatické alebo alifatické uhľovodíky.
 • Odstraňuje taktiež produkty na vodnej báze.
 • Nepoškodzuje kovy, ani nereaguje s väčšinou syntetických materiálov.
 • Je možné ho opláchnuť vodou.
 • Rýchlo sa odparuje.
 • Má príjemnú vôňu.
 • Odstraňuje väčšinu nečistôt a škvŕn: mastnotu, decht, farby (taktiež nevytvrdnuté dvojzložkové farby alebo farby na vodnej báze), lepidlá, fixky, tlačiarenské farby a pod.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N680002Powersolv2 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Skupenstvo: kvapalina.
Farba: bezfarebný.
Vôňa: charakteristická.
Bod vzplanutia: 11 °C.
Špecifická hmotnosť 20 °C: 0,883 g/cm3.
Teplota samovznietenia: 230 °C.
Rozpustnosť: mierne rozpustné vo vode.
Nepoužívajte Powersolv na farby alebo laky, ktoré nie sú ešte úplne vytvrdnuté.

Pred použitím na farbených a lakovaných povrchoch vždy otestujte odolnosť a stálosť farby!!!
Skladovateľnosť: min. 12 mesiacov.
Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • odstránenie stôp po fixke, guličkovom pere, ceruzke, lepidle a tlačiarenskej farbe z HPL
  a melamínu
 • odstránenie graffiti z väčšiny materiálov (pozor na lakované alebo farbené povrchy)
 • čistenie zariadení na tlakové a bezvzduchové striekanie, aj pri použití produktov na vodnej báze
 • odstránenie farby zo striekania zo svetelných skriniek z plexiskla alebo skla v striekacích kabínach
 • čistenie maliarskeho vybavenia
 • odstránenie väčšiny tlačiarenských farieb
 • odstránenie škvŕn po farbení alebo striekaní, či už farieb na vodnej báze alebo farieb
  s rozpúšťadlami z kameňa, hliníka, dreva, plexiskla, textilu, gumy (pred použitím najprv otestujte), HPL a melamínu