Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Oxi-Remover

OXI-REMOVER je účinný, rýchly a veľmi bezpečný
odstraňovač oxidácie.
OXI-REMOVER odstraňuje oxidáciu na striebre, olove, medi, železe.
OXI-REMOVER pracuje rýchlejšie a bezpečnejšie ako väčšina bežných produktov.
OXI-REMOVER odstraňuje škvrny po oxidácii, ktoré vznikli od grilu, záhradných stoličiek, stojanov zo slnečníkov, škvrny z výtokov z radiátorov, klincov, kvetináčov na dlaždiciach a podlahách, od kvapiek zo zinkových alebo medených odkvapových rúr na dlaždiciach, stenách, skle, atď. Škvrny od hrdze zo skrutiek alebo klincov na záhradných cestičkách alebo terasách z tvrdého dreva, stopy od železitej vody na vaniach, sprchách a pod.

 • Je super rýchly a účinný.
 • Neobsahuje kyseliny, je biologicky rozložiteľný.
 • Bezpečne odstraňuje stopy po hrdzi
  z prírodného kameňa, betónu, textilu, dreva a pod.
 • Oxidácia na striebre, olove, medi, železe,... zmizne v okamihu!
Číslo produktuNázov produktuObsah
N495101Oxi-Remover400 ml
N495105Oxi-Remover5 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Tlak pár PA/20°C: oba produkty 2332.
Relatívna hustota: oba produkty 1,124.
PH faktor: oba produkty 9,5.
Rozpustnosť vo vode: u oboch úplná rozpustnosť.
Bod vznietenia: nevzťahuje sa.
Biologická rozložiteľnosť: oba produkty sú
biologicky rozložiteľné.
Vodný roztok.
Bezpečný na prírodnom kameni, betóne, dreve,
dlaždiciach, kameni, skle, textile atd.
Rýchly účinok.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.

Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
Karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

OXI-REMOVER:
Vzhľad pri 20°C: tekutý
Farba: bezfarebný/ružovkastý
Zápach: charakteristický
Viskozita, mPa.s/20°C: 1
Bod varu: 100°C
Bod topenia:  0°C

 • môže byť použitý v interiéroch ako aj exteriéroch.
 • na odstraňovanie škvŕn po hrdzi (oxidov kovov) na všetkých povrchoch ako napr. kameň, betón, drevo, kov, textil a pod.
 • na strechách: oxidy medi, zinku a olova,
  na strešných taškách a iných strešných krytinách.
 • na odstránenie hrdze z náradí, kovových nástrojov a pod.
 • po odstránení hrdze sa samozrejme odporúča tento povrch preventívne opatriť ochranou.
 • je možné ho bezpečne používať na prírodnom kameni, čadičovom kameni a dokonca aj
  na dlažbovom kameni a žule.
 • ideálny na cestičkách, príjazdoch, terasách, dlaždiciach, stenách, podlahách (všetky prírodné kamene, mramor, kamene z betónu, modrý tvrdý kameň, dekoratívne kamene)

Oxi-Remover

OXI-REMOVER je účinný, rýchly a veľmi bezpečný
odstraňovač oxidácie.
OXI-REMOVER odstraňuje oxidáciu na striebre, olove, medi, železe.
OXI-REMOVER pracuje rýchlejšie a bezpečnejšie ako väčšina bežných produktov.
OXI-REMOVER odstraňuje škvrny po oxidácii, ktoré vznikli od grilu, záhradných stoličiek, stojanov zo slnečníkov, škvrny z výtokov z radiátorov, klincov, kvetináčov na dlaždiciach a podlahách, od kvapiek zo zinkových alebo medených odkvapových rúr na dlaždiciach, stenách, skle, atď. Škvrny od hrdze zo skrutiek alebo klincov na záhradných cestičkách alebo terasách z tvrdého dreva, stopy od železitej vody na vaniach, sprchách a pod.

 • Je super rýchly a účinný.
 • Neobsahuje kyseliny, je biologicky rozložiteľný.
 • Bezpečne odstraňuje stopy po hrdzi
  z prírodného kameňa, betónu, textilu, dreva a pod.
 • Oxidácia na striebre, olove, medi, železe,... zmizne v okamihu!
Číslo produktuNázov produktuObsah
N495101Oxi-Remover400 ml
N495105Oxi-Remover5 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Tlak pár PA/20°C: oba produkty 2332.
Relatívna hustota: oba produkty 1,124.
PH faktor: oba produkty 9,5.
Rozpustnosť vo vode: u oboch úplná rozpustnosť.
Bod vznietenia: nevzťahuje sa.
Biologická rozložiteľnosť: oba produkty sú
biologicky rozložiteľné.
Vodný roztok.
Bezpečný na prírodnom kameni, betóne, dreve,
dlaždiciach, kameni, skle, textile atd.
Rýchly účinok.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov.
Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.

Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
Karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

OXI-REMOVER:
Vzhľad pri 20°C: tekutý
Farba: bezfarebný/ružovkastý
Zápach: charakteristický
Viskozita, mPa.s/20°C: 1
Bod varu: 100°C
Bod topenia:  0°C

 • môže byť použitý v interiéroch ako aj exteriéroch.
 • na odstraňovanie škvŕn po hrdzi (oxidov kovov) na všetkých povrchoch ako napr. kameň, betón, drevo, kov, textil a pod.
 • na strechách: oxidy medi, zinku a olova,
  na strešných taškách a iných strešných krytinách.
 • na odstránenie hrdze z náradí, kovových nástrojov a pod.
 • po odstránení hrdze sa samozrejme odporúča tento povrch preventívne opatriť ochranou.
 • je možné ho bezpečne používať na prírodnom kameni, čadičovom kameni a dokonca aj
  na dlažbovom kameni a žule.
 • ideálny na cestičkách, príjazdoch, terasách, dlaždiciach, stenách, podlahách (všetky prírodné kamene, mramor, kamene z betónu, modrý tvrdý kameň, dekoratívne kamene)