Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Novalok

NOVALOK anaeróbny je úplne rozdielny ako iné
typy kovových lepidiel alebo tmelov.
NOVALOK nepotrebuje žiadne katalyzátory a
neobsahuje žiadne rozpúšťadlá - vie vytvrdnúť bez
prítomnosti vzduchu. 
Lepivé zložky produktu NOVALOK zostávajú tekuté
na odkrytých kovových povrchoch, čiže jednotlivé
diely nemusíte ihneď zmontovať.
Avšak pri umiestnení medzi kovové povrchy, ktoré
k sebe tesne priliehajú bez prítomnosti vzduchu,
vytvrdzuje a vytvára pevný, inertný plast, ktorý
zabraňuje korózií, zaisťuje pred uvoľnením, tesní a spája.
NOVALOK je vyvinutý tak, aby pevne držal diely pohromade, ale i napriek tomu, v prípade potreby umožňoval ich rozobratie pomocou štandardného náradia.
Je vyrábaný v 3 rozdielnych triedach, tak aby čo najviac  vyhovoval špecifickým požiadavkám sily spojenia.
Pri opotrebovaných dieloch alebo dieloch s voľnými toleranciami NOVALOK medzery nielen vypĺňa, ale ich aj zaisťuje voči uvoľneniu.

 • Znižuje na minimum potrebu
  zaisťovacích výrobkov.
 • Bez rozpúšťadiel - jednozložkový -
  rýchle vytvrdnutie.
 • Všetky kovové spojovacie prvky robí samosvorné, samotesniace a umožňuje ich opätovné použitie.
 • Chráni pred koróziou.
 • Odoláva vibráciám a nárazom.
 • Tesní okamžite.
 • Tesnenia sa nezmrašťujú a nepraskajú.
 • Odoláva väčšine priemyselných plynov
  a tekutín ako benzín, nafta, mazivá, ...
 • Odoláva teplotám od -55 °C do 150 °C.
 • Tri typy produktov NOVALOK splnia všetky vaše potreby.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N541003Novalok SF50 ml
N542003Novalok M50 ml
N543003Novalok C50 ml
N545001Novalok Aktivátor200 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Farba: zelená (SF), modrá (M), zelená (C)
Použitie: do M36 (SF, M, C)
Viskozita v mPa-s pri 25 °C:        
2500(SF), 1000(M) (thixotropné), 10(C)
Veľkosť medzery v mm zafixovanie-utesnenie:
0,08-0,5 (SF), 0,05-0,3 (M), 0,02-0,1 (C)
Oceľ/oceľ/N/mm²: 
12 - 20 (SF), 4 - 8,5 (M), 4,5 - 7,5 (C)

Tepl. rozsah °C: -55 až 150 (SF, M, C)
Skladovateľnosť: minimálne 24 mesiacov,
skladovať v suchu, chlade a mimo mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou
bezpečnostných údajov.

 • NOVALOK AKTIVÁTOR zrýchľuje čas vytvrdnutia 3 typov (SF, M, C) NOVALOK AKTIVÁTOR používajte vždy iba na neželezné kovy a syntetické materiály!!! mimoriadne odmasťovanie s Kleenspray-S a v prípade požiadavky urýchlenia času vytvrdnutia Novaloku SF, M, C.
 • NOVALOK “SF” (zelený) pre zaistenie valcových častí ako ložiská, čapy, nápravy, púzdra, remenice ...
 • NOVALOK “M” (modrý) pre zaisťovanie závitov, skrutiek, matíc, utesnenie spojov potrubí,  ...
 • NOVALOK “C” (zelený) zaistenie zmontovaných častí a pre utesnenie trhlín

Novalok

NOVALOK anaeróbny je úplne rozdielny ako iné
typy kovových lepidiel alebo tmelov.
NOVALOK nepotrebuje žiadne katalyzátory a
neobsahuje žiadne rozpúšťadlá - vie vytvrdnúť bez
prítomnosti vzduchu. 
Lepivé zložky produktu NOVALOK zostávajú tekuté
na odkrytých kovových povrchoch, čiže jednotlivé
diely nemusíte ihneď zmontovať.
Avšak pri umiestnení medzi kovové povrchy, ktoré
k sebe tesne priliehajú bez prítomnosti vzduchu,
vytvrdzuje a vytvára pevný, inertný plast, ktorý
zabraňuje korózií, zaisťuje pred uvoľnením, tesní a spája.
NOVALOK je vyvinutý tak, aby pevne držal diely pohromade, ale i napriek tomu, v prípade potreby umožňoval ich rozobratie pomocou štandardného náradia.
Je vyrábaný v 3 rozdielnych triedach, tak aby čo najviac  vyhovoval špecifickým požiadavkám sily spojenia.
Pri opotrebovaných dieloch alebo dieloch s voľnými toleranciami NOVALOK medzery nielen vypĺňa, ale ich aj zaisťuje voči uvoľneniu.

 • Znižuje na minimum potrebu
  zaisťovacích výrobkov.
 • Bez rozpúšťadiel - jednozložkový -
  rýchle vytvrdnutie.
 • Všetky kovové spojovacie prvky robí samosvorné, samotesniace a umožňuje ich opätovné použitie.
 • Chráni pred koróziou.
 • Odoláva vibráciám a nárazom.
 • Tesní okamžite.
 • Tesnenia sa nezmrašťujú a nepraskajú.
 • Odoláva väčšine priemyselných plynov
  a tekutín ako benzín, nafta, mazivá, ...
 • Odoláva teplotám od -55 °C do 150 °C.
 • Tri typy produktov NOVALOK splnia všetky vaše potreby.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N541003Novalok SF50 ml
N542003Novalok M50 ml
N543003Novalok C50 ml
N545001Novalok Aktivátor200 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Farba: zelená (SF), modrá (M), zelená (C)
Použitie: do M36 (SF, M, C)
Viskozita v mPa-s pri 25 °C:        
2500(SF), 1000(M) (thixotropné), 10(C)
Veľkosť medzery v mm zafixovanie-utesnenie:
0,08-0,5 (SF), 0,05-0,3 (M), 0,02-0,1 (C)
Oceľ/oceľ/N/mm²: 
12 - 20 (SF), 4 - 8,5 (M), 4,5 - 7,5 (C)

Tepl. rozsah °C: -55 až 150 (SF, M, C)
Skladovateľnosť: minimálne 24 mesiacov,
skladovať v suchu, chlade a mimo mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou
bezpečnostných údajov.

 • NOVALOK AKTIVÁTOR zrýchľuje čas vytvrdnutia 3 typov (SF, M, C) NOVALOK AKTIVÁTOR používajte vždy iba na neželezné kovy a syntetické materiály!!! mimoriadne odmasťovanie s Kleenspray-S a v prípade požiadavky urýchlenia času vytvrdnutia Novaloku SF, M, C.
 • NOVALOK “SF” (zelený) pre zaistenie valcových častí ako ložiská, čapy, nápravy, púzdra, remenice ...
 • NOVALOK “M” (modrý) pre zaisťovanie závitov, skrutiek, matíc, utesnenie spojov potrubí,  ...
 • NOVALOK “C” (zelený) zaistenie zmontovaných častí a pre utesnenie trhlín