Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Nova Wet Stick

NOVA WET STICK je epoxidová živica s keramickou
náplňou ideálna pre rýchle opravy, ktoré je možné
vykonávať dokonca aj pod vodou. Priľne k väčšine povrchov, akými sú napr. kovy, tvrdé plasty,
drevo,sklo, kameň...
Vytvrdený NOVA WET STICK je možné vŕtať, brúsiť, rezať do neho závity alebo farbiť. Po vytvrdnutí má NOVA WET STICK veľmi dobrú chemickú odolnosť a elektrickú izolačnú schopnosť.

 • Môže byť použitá na väčšine povrchov, dokonca aj pod vodou.
 • Vždy správna zmes: stačí odrezať, premiešať a je pripravená na použitie.
 • Na opravu prasklín, dier, netesností, atď.
 • Skvelá priľnavosť na železných a väčšine neželezných kovoch, taktiež na dreve, skle, betóne, keramických povrchoch a väčšine plastoch.  
 • Vytvrdený Nova Wet Stick je možné vŕtať, brúsiť, vŕtať do neho závity alebo farbiť.
 • Odolnosť v tlaku do 75 N/mm².
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť voči olejom, pohonným látkam, kyselinám a väčšine chemických vplyvov.
 • Rýchle vytvrdnutie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N638050Nova Wet Stick

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Zloženie: epoxidové živice a keramický prášok.
Viskozita: tuhá pasta.
Farba po vytvrdnutí: biela.
Doba spracovania: 30 minút.
Čas vytvrdnutia: 60 minút.
Dôležité: vyššie teploty urýchľujú čas vytvrdnutia,
nízke teploty spomaľujú čas vytvrdnutia.
Chemická odolnosť: po 24 hodinách: úplná odolnosť voči alkoholom, esterom, slanej vode, olejom, väčšine kyselín a zásad (pozri zoznam týkajúci sa chemickej odolnosti).
Teplotná odolnosť: od -50 °C do 120 °C;
krátkodobo až 150 °C; ak je vyžadovaná odolnosť voči vyššej teplote, odporúčame použiť náš výrobok NOVA TITAN STICK.

Pevnosť v ťahu (DIN 53283): 6,2 N/mm².
Pevnosť v tlaku (DIN 53281-83): 75 N/mm².
Tvrdosť podľa Shore D: 65.
Elektrický odpor (ASTM D257): 5-1011 Ω/cm.
Dielektrický odpor (ASTM D149): 3,0 KV/mm.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s
bezpečnostnými údajmi.

 • NETESNENIE PRASKLÍN, DIER atď. VO:
 • vodných nádržiach, kanalizačných potrubiach, výletných člnoch, strešných odkvapoch
 • palivových nádržiach
 • radiátoroch budov, vozidiel, strojov, atď.
 • elektrických rozvodniach
 • sanitárnych zariadeniach
 • plaveckých bazénoch
 • VYPĹŇANIE NEROVNOSTI:
 • na opravu zárezov v dreve
 • estetické opravy: okná, dvere a nábytok

Nova Wet Stick

NOVA WET STICK je epoxidová živica s keramickou
náplňou ideálna pre rýchle opravy, ktoré je možné
vykonávať dokonca aj pod vodou. Priľne k väčšine povrchov, akými sú napr. kovy, tvrdé plasty,
drevo,sklo, kameň...
Vytvrdený NOVA WET STICK je možné vŕtať, brúsiť, rezať do neho závity alebo farbiť. Po vytvrdnutí má NOVA WET STICK veľmi dobrú chemickú odolnosť a elektrickú izolačnú schopnosť.

 • Môže byť použitá na väčšine povrchov, dokonca aj pod vodou.
 • Vždy správna zmes: stačí odrezať, premiešať a je pripravená na použitie.
 • Na opravu prasklín, dier, netesností, atď.
 • Skvelá priľnavosť na železných a väčšine neželezných kovoch, taktiež na dreve, skle, betóne, keramických povrchoch a väčšine plastoch.  
 • Vytvrdený Nova Wet Stick je možné vŕtať, brúsiť, vŕtať do neho závity alebo farbiť.
 • Odolnosť v tlaku do 75 N/mm².
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť voči olejom, pohonným látkam, kyselinám a väčšine chemických vplyvov.
 • Rýchle vytvrdnutie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N638050Nova Wet Stick

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Zloženie: epoxidové živice a keramický prášok.
Viskozita: tuhá pasta.
Farba po vytvrdnutí: biela.
Doba spracovania: 30 minút.
Čas vytvrdnutia: 60 minút.
Dôležité: vyššie teploty urýchľujú čas vytvrdnutia,
nízke teploty spomaľujú čas vytvrdnutia.
Chemická odolnosť: po 24 hodinách: úplná odolnosť voči alkoholom, esterom, slanej vode, olejom, väčšine kyselín a zásad (pozri zoznam týkajúci sa chemickej odolnosti).
Teplotná odolnosť: od -50 °C do 120 °C;
krátkodobo až 150 °C; ak je vyžadovaná odolnosť voči vyššej teplote, odporúčame použiť náš výrobok NOVA TITAN STICK.

Pevnosť v ťahu (DIN 53283): 6,2 N/mm².
Pevnosť v tlaku (DIN 53281-83): 75 N/mm².
Tvrdosť podľa Shore D: 65.
Elektrický odpor (ASTM D257): 5-1011 Ω/cm.
Dielektrický odpor (ASTM D149): 3,0 KV/mm.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s
bezpečnostnými údajmi.

 • NETESNENIE PRASKLÍN, DIER atď. VO:
 • vodných nádržiach, kanalizačných potrubiach, výletných člnoch, strešných odkvapoch
 • palivových nádržiach
 • radiátoroch budov, vozidiel, strojov, atď.
 • elektrických rozvodniach
 • sanitárnych zariadeniach
 • plaveckých bazénoch
 • VYPĹŇANIE NEROVNOSTI:
 • na opravu zárezov v dreve
 • estetické opravy: okná, dvere a nábytok