Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Nova Lube

NOVA LUBE je ochranná a mazacia zmes vyrobená z čistých mikromletých kovových častíc a syntetickej súčasti, ktorá poskytuje ochranu proti korózii a oxidácii.
NOVA LUBE prenikne do najmenších pórov a štrbín kovu a vytvára jemný ochranný film s dlhotrvajúcim
ochranným účinkom. Zmontované časti je možné aj po rokoch jednoducho oddeliť pomocou štandardného náradia. Problémy s koróziou alebo zadretím pri vysokej teplote sú minulosťou.
NOVA LUBE je tepelné vodivé mazivo a nie je možné ho "zničiť". Odoláva teplotám v rozsahu od -180 °C do 1200 °C a taktiež vystaveniu vplyvom vody, slanej vody, kyselinám, žieravým roztokom, výparom, plynom, olejom, väčšine chemických produktov a rozpúšťadlám. Nemôže byť použité na kyslíkových alebo acetylénových zariadeniach.
NOVA LUBE je netoxický, neobsahuje olovo alebo nikel. NOVA LUBE tesní, znižuje trenie, nerozteká sa a jeho použitie je veľmi šetrné.

 • Neobsahuje nikel - špeciálna zmes s kovovým práškom.
 • Odoláva silnému tlaku (230 N/mm2).
 • Extrémny teplotný rozsah
  (-180 °C / 1200 °C).
 • Zabraňuje galvanickým vplyvom a korózii.
 • Jedinečné mazacie vlastnosti - znižuje trenie a opotrebovanie - ložiskový efekt.
 • Je odolné voči vode, chemickým výparom, soliam, rozpúšťadlám, atmosférickým vplyvom, atď.
 • Zabraňuje zadieraniu. Dokonca aj pri extrémnych podmienkach sa jeho viskozita nemení.
 • Šetrí čas a peniaze.
 • Zjednodušuje montáž a demontáž.
 • Šetrné použitie.
 • Výdatnosť 1 kg / 45 m2.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N221002Nova Lube120 g
N221101Nova Lube400 ml
N221302Nova Lube450 g
N221404Nova Lube1,8 kg

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Konzistencia: testovacia metóda NLGI 1.
Merná hmotnosť prit 20 °C: 1.6 g/cm³ DIN 51757.
Tlakový test: 4000 N VKA TEST.
Teplota tekutosti: 1200 °C.
Tuhnutie: -180 °C.
Vodeodolnosť v súlade s DIN 51807-1

Skladovateľnosť: 24 mesiacov, skladujte v suchu
a pri teplote od 0 °C do 28 °C, chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

 • Mnohostranné využitie v nasledovných oblastiach: Hutnícke, papierenské, chemické, plynové fabriky, rafinérie a petrochemické závody, automobilový priemysel, výroba sanitárnych zariadení, zariadenia na úpravu vody,
 • vodné diela, železničná doprava, autoservisy, opravárenské dielne motorov, stroje pri výstavbe ciest, údržbárske dielne, údržba budov, potravinársky a baliarenský priemysel, opravovne lodí, bane, sklárske závody, atď.

Nova Lube

NOVA LUBE je ochranná a mazacia zmes vyrobená z čistých mikromletých kovových častíc a syntetickej súčasti, ktorá poskytuje ochranu proti korózii a oxidácii.
NOVA LUBE prenikne do najmenších pórov a štrbín kovu a vytvára jemný ochranný film s dlhotrvajúcim
ochranným účinkom. Zmontované časti je možné aj po rokoch jednoducho oddeliť pomocou štandardného náradia. Problémy s koróziou alebo zadretím pri vysokej teplote sú minulosťou.
NOVA LUBE je tepelné vodivé mazivo a nie je možné ho "zničiť". Odoláva teplotám v rozsahu od -180 °C do 1200 °C a taktiež vystaveniu vplyvom vody, slanej vody, kyselinám, žieravým roztokom, výparom, plynom, olejom, väčšine chemických produktov a rozpúšťadlám. Nemôže byť použité na kyslíkových alebo acetylénových zariadeniach.
NOVA LUBE je netoxický, neobsahuje olovo alebo nikel. NOVA LUBE tesní, znižuje trenie, nerozteká sa a jeho použitie je veľmi šetrné.

 • Neobsahuje nikel - špeciálna zmes s kovovým práškom.
 • Odoláva silnému tlaku (230 N/mm2).
 • Extrémny teplotný rozsah
  (-180 °C / 1200 °C).
 • Zabraňuje galvanickým vplyvom a korózii.
 • Jedinečné mazacie vlastnosti - znižuje trenie a opotrebovanie - ložiskový efekt.
 • Je odolné voči vode, chemickým výparom, soliam, rozpúšťadlám, atmosférickým vplyvom, atď.
 • Zabraňuje zadieraniu. Dokonca aj pri extrémnych podmienkach sa jeho viskozita nemení.
 • Šetrí čas a peniaze.
 • Zjednodušuje montáž a demontáž.
 • Šetrné použitie.
 • Výdatnosť 1 kg / 45 m2.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N221002Nova Lube120 g
N221101Nova Lube400 ml
N221302Nova Lube450 g
N221404Nova Lube1,8 kg

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Konzistencia: testovacia metóda NLGI 1.
Merná hmotnosť prit 20 °C: 1.6 g/cm³ DIN 51757.
Tlakový test: 4000 N VKA TEST.
Teplota tekutosti: 1200 °C.
Tuhnutie: -180 °C.
Vodeodolnosť v súlade s DIN 51807-1

Skladovateľnosť: 24 mesiacov, skladujte v suchu
a pri teplote od 0 °C do 28 °C, chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty
bezpečnostných údajov.

 • Mnohostranné využitie v nasledovných oblastiach: Hutnícke, papierenské, chemické, plynové fabriky, rafinérie a petrochemické závody, automobilový priemysel, výroba sanitárnych zariadení, zariadenia na úpravu vody,
 • vodné diela, železničná doprava, autoservisy, opravárenské dielne motorov, stroje pri výstavbe ciest, údržbárske dielne, údržba budov, potravinársky a baliarenský priemysel, opravovne lodí, bane, sklárske závody, atď.