Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Nano Care Textile

NANO CARE TEXTILE AEROSOL je vyvinutý tak, aby predchádzal prichyteniu škvŕn k ošetreným tkaninám.
Výrobok dodáva neviditeľnú, predsa však efektívnu ochranu  pomocou obalenia vlákien do molekulárnej, inteligentnej ochrany.

 • Odpudzuje vodu a olej.
 • Nemení pôvodný vzhľad.
 • Predlžuje životnosť.
 • Zabraňuje prenikaniu nečistoty do vlákien.
 • Bezfarebný.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N486194Nano Care TextileAerosol 400 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Bod varu/rozsah varu v °C: 60-95
Tlak pár/ 20 °C: 853 hPa
Relatívna hustota pri 20°C: 0,69 g/cm³
Skupenstvo pri 20 °C: tekutina
Samovznietenie v °C: 413
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Vôňa: chrakateristická

Viskozita: 0,001 Pa.s
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

 • jednoduché odstránenie škvŕn na vodnej báze a mastných fľakov: víno, pivo, káva, mlieko, čokoláda, ľad, jogurt, ovocie, nealko nápoje, kečup, olej a pod.
 • zabraňuje prenikaniu špiny a vlhkosti do vlákien: strechy kabrioletov, interiérové poťahy áut, podložky, poťahy sedadiel (koža a látka), koberce, kreslá, sedacie súpravy, záclony, matrace, plachty, slnečníky, oblečenie: pracovné, športové a rekreačné oblečenie a pod.
 • NANO CARE TEXTILE AEROSOL nie je ani čistič, ani odstraňovač škvŕn!
 • Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Nano Care Textile

NANO CARE TEXTILE AEROSOL je vyvinutý tak, aby predchádzal prichyteniu škvŕn k ošetreným tkaninám.
Výrobok dodáva neviditeľnú, predsa však efektívnu ochranu  pomocou obalenia vlákien do molekulárnej, inteligentnej ochrany.

 • Odpudzuje vodu a olej.
 • Nemení pôvodný vzhľad.
 • Predlžuje životnosť.
 • Zabraňuje prenikaniu nečistoty do vlákien.
 • Bezfarebný.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N486194Nano Care TextileAerosol 400 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Bod varu/rozsah varu v °C: 60-95
Tlak pár/ 20 °C: 853 hPa
Relatívna hustota pri 20°C: 0,69 g/cm³
Skupenstvo pri 20 °C: tekutina
Samovznietenie v °C: 413
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Vôňa: chrakateristická

Viskozita: 0,001 Pa.s
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Skladujte v suchu, chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

 • jednoduché odstránenie škvŕn na vodnej báze a mastných fľakov: víno, pivo, káva, mlieko, čokoláda, ľad, jogurt, ovocie, nealko nápoje, kečup, olej a pod.
 • zabraňuje prenikaniu špiny a vlhkosti do vlákien: strechy kabrioletov, interiérové poťahy áut, podložky, poťahy sedadiel (koža a látka), koberce, kreslá, sedacie súpravy, záclony, matrace, plachty, slnečníky, oblečenie: pracovné, športové a rekreačné oblečenie a pod.
 • NANO CARE TEXTILE AEROSOL nie je ani čistič, ani odstraňovač škvŕn!
 • Používajte v dobre vetraných priestoroch.