Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Multispray

MULTISPRAY je rýchly a účinný pri kontakte
s hrdzou, dechtom, mazivami a vodou.
MULTISPRAY v sebe spája prenikavú silu
s mazacími, ochrannými a čistiacimi schopnosťami. Slúži na odstraňovanie hrdze, odvádza vlhkosť a vďaka schladzovaciemu efektu spôsobuje zmršťovanie materiálu, a tak šetrí Váš čas. MULTISPRAY neobsahuje silikóny a je ho možné bezpečne používať na plasty, laky, atď.

 • Super rýchly účinok.
 • Spôsobuje zmršťovanie vďaka
  účinkom chladu.
 • Bezfarebný a prakticky bez zápachu.
 • Použiteľný v ľubovoľnej polohe.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N236116Multispray600 ml Aerosol

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Rozpustnosť vo vode: nerozpustný.
Relatívna hustota pri 20 °C: 0,81 g/cm³.
Zápach: charakteristický
Tlak pár: 8,53 bar.
Bod varu: 187 – 300 °C.
Absolútna hustota pri 20 °C: 0,81 g/cm³.
Odolnosť voči teplotám od - 80 °C do 190 °C.

Dynamická viskozita 20 °C: 1 mPa.s.
Kinematická viskozita pri 20 °C: 1 mm²/s.
Vyrobené na báze minerálneho oleja.
Skladovateľnosť: 36 mesiacov pri skladovaní
v suchu, chlade a ochrane pred mrazom.
Bezpečnostné opatrenia: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

 • Vďaka výnimočným vlastnostiam môžete MULTISPRAY použiť:
 • na elektroinštaláciu ako ochranu
  pred vlhkosťou s dlhodobým účinkom,
 • pri mechanických prácach na uvoľnenie skorodovaných spojov,
 • premazanie a ošetrenie pohyblivých súčiastok.
 • MUTLISPRAY nie je možné zmiešať s vodou,
  a preto nevytvára emulziu.
 • NÁVOD NA POUŽITIE:
 • Pred použitím poriadne zatrepte. Nastriekajte a nechajte chvíľu preniknúť materiálom.
 • V prípade potreby nechajte hnacie plyny vypariť.

Multispray

MULTISPRAY je rýchly a účinný pri kontakte
s hrdzou, dechtom, mazivami a vodou.
MULTISPRAY v sebe spája prenikavú silu
s mazacími, ochrannými a čistiacimi schopnosťami. Slúži na odstraňovanie hrdze, odvádza vlhkosť a vďaka schladzovaciemu efektu spôsobuje zmršťovanie materiálu, a tak šetrí Váš čas. MULTISPRAY neobsahuje silikóny a je ho možné bezpečne používať na plasty, laky, atď.

 • Super rýchly účinok.
 • Spôsobuje zmršťovanie vďaka
  účinkom chladu.
 • Bezfarebný a prakticky bez zápachu.
 • Použiteľný v ľubovoľnej polohe.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N236116Multispray600 ml Aerosol

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Rozpustnosť vo vode: nerozpustný.
Relatívna hustota pri 20 °C: 0,81 g/cm³.
Zápach: charakteristický
Tlak pár: 8,53 bar.
Bod varu: 187 – 300 °C.
Absolútna hustota pri 20 °C: 0,81 g/cm³.
Odolnosť voči teplotám od - 80 °C do 190 °C.

Dynamická viskozita 20 °C: 1 mPa.s.
Kinematická viskozita pri 20 °C: 1 mm²/s.
Vyrobené na báze minerálneho oleja.
Skladovateľnosť: 36 mesiacov pri skladovaní
v suchu, chlade a ochrane pred mrazom.
Bezpečnostné opatrenia: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

 • Vďaka výnimočným vlastnostiam môžete MULTISPRAY použiť:
 • na elektroinštaláciu ako ochranu
  pred vlhkosťou s dlhodobým účinkom,
 • pri mechanických prácach na uvoľnenie skorodovaných spojov,
 • premazanie a ošetrenie pohyblivých súčiastok.
 • MUTLISPRAY nie je možné zmiešať s vodou,
  a preto nevytvára emulziu.
 • NÁVOD NA POUŽITIE:
 • Pred použitím poriadne zatrepte. Nastriekajte a nechajte chvíľu preniknúť materiálom.
 • V prípade potreby nechajte hnacie plyny vypariť.