Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Multifoam FS

MULTIFOAM FS je odmasťovač registrovaný v NSF kategória A1, a taktiež všetky jeho zložky sú registrované v NSF. MULTIFOAM FS je vhodný pre všetky spoločnosti spracúvajúce potraviny a firmy, ktoré vyrábajú stroje a zariadenia pre potravinárstvo. Použitie výrobku MULTIFOAM FS je rýchle a jednoduché. Bezpečné použitie aj na jemných povrchoch, neobsahuje brúsne častice, má príjemnú vôňu, na povrchoch nezanecháva žiadne stopy, fľaky, ani iné farebné škvrny.

 • Vynikajúci na odstraňovanie organických nečistôt.
 • Bezpečné použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.
 • Nepoškodzuje gumy ani syntetické materiály.
 • Neobsahuje žiadne brúsne častice.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N482501Multifoam FS500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Registračné číslo NSF: 143423, kategória A1.
Bod varu/destilačný rozsah: 78 až 173 °C.
Hodnota pH: 11,1.
Tlak pár (pri 20 °C): 8530 hPa.
Relatívna hustota (pri 20 °C): 1,001 g/cm³.
Fyzikálne skupenstvo (pri 20 °C): kvapalina.
Samovznietenie: 230 °C.
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný.
Vôňa: charakteristická.

Dynamická viskozita (pri 20 °C): 1 mPa.s.
Kinematická viskozita (pri 20 °C): 1 mm²/s.
Obsah VOC: 17,14 %.
Obsah VOC: 161,9 g/l.
Skladovateľnosť: 36 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • MULTIFOAM FS je vhodný pre všetky spoločnosti spracúvajúce potraviny a firmy, ktoré vyrábajú stroje, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami.
 • Odstraňuje aj hmyzie výkaly, mŕtvy hmyz, odtlačky prstov, mastnotu, špinu, gumové pásy, nikotínový povlak chladiacich pultov, chladničiek, zrkadiel,...
 • Vhodný pre všetky potravinárske podniky, bitúnky, mliekárne, pekárne, konzervárne, závody na výrobu fliaš alebo kartónov, ...
 • Môže sa použiť: na sklo, farbu, dlažbu, vinyl, porcelán, zrkadlá, koberce, keramické materiály, plasty, RVS, hliník, kovy, ...

Multifoam FS

MULTIFOAM FS je odmasťovač registrovaný v NSF kategória A1, a taktiež všetky jeho zložky sú registrované v NSF. MULTIFOAM FS je vhodný pre všetky spoločnosti spracúvajúce potraviny a firmy, ktoré vyrábajú stroje a zariadenia pre potravinárstvo. Použitie výrobku MULTIFOAM FS je rýchle a jednoduché. Bezpečné použitie aj na jemných povrchoch, neobsahuje brúsne častice, má príjemnú vôňu, na povrchoch nezanecháva žiadne stopy, fľaky, ani iné farebné škvrny.

 • Vynikajúci na odstraňovanie organických nečistôt.
 • Bezpečné použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.
 • Nepoškodzuje gumy ani syntetické materiály.
 • Neobsahuje žiadne brúsne častice.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N482501Multifoam FS500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Registračné číslo NSF: 143423, kategória A1.
Bod varu/destilačný rozsah: 78 až 173 °C.
Hodnota pH: 11,1.
Tlak pár (pri 20 °C): 8530 hPa.
Relatívna hustota (pri 20 °C): 1,001 g/cm³.
Fyzikálne skupenstvo (pri 20 °C): kvapalina.
Samovznietenie: 230 °C.
Rozpustnosť vo vode: úplne rozpustný.
Vôňa: charakteristická.

Dynamická viskozita (pri 20 °C): 1 mPa.s.
Kinematická viskozita (pri 20 °C): 1 mm²/s.
Obsah VOC: 17,14 %.
Obsah VOC: 161,9 g/l.
Skladovateľnosť: 36 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • MULTIFOAM FS je vhodný pre všetky spoločnosti spracúvajúce potraviny a firmy, ktoré vyrábajú stroje, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami.
 • Odstraňuje aj hmyzie výkaly, mŕtvy hmyz, odtlačky prstov, mastnotu, špinu, gumové pásy, nikotínový povlak chladiacich pultov, chladničiek, zrkadiel,...
 • Vhodný pre všetky potravinárske podniky, bitúnky, mliekárne, pekárne, konzervárne, závody na výrobu fliaš alebo kartónov, ...
 • Môže sa použiť: na sklo, farbu, dlažbu, vinyl, porcelán, zrkadlá, koberce, keramické materiály, plasty, RVS, hliník, kovy, ...