Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Foam Cleaner

FOAM CLEANER jednoducho odstraňuje problémy s nevytvrdenými PU-penami na všetkých povrchoch. FOAM CLEANER je jednoduchá cesta ako vyčistiť Vašu pištoľ.

 • Výkonný čistič pre odstránenie všetkých nevytvrdnutých PU-pien.
 • Jednoduché použitie.
 • Použiteľné pre všetky PU-peny.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N670802Foam Cleaner500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad (pri 20 °C): aerosól.
Tlak pár (pri 20 °C): menej ako 3000 hPa.
Tlak pár (pri 50 °C): menej ako 8000 hPa.
Relatívna hustota (pri 20 °C): 0,79 g/ml
Rozpustnosť vo vode: rozpustný.
Rozpustný v: etanol, éter, chloroform.
Relatívna hustota pár: > 1.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov.
Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Chráňte pred  mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • na čistenie aplikačnej pištole B1
 • na odstránenie nevytvrdnutej PU-peny vďaka pridanému sprejovému nadstavcu.

Foam Cleaner

FOAM CLEANER jednoducho odstraňuje problémy s nevytvrdenými PU-penami na všetkých povrchoch. FOAM CLEANER je jednoduchá cesta ako vyčistiť Vašu pištoľ.

 • Výkonný čistič pre odstránenie všetkých nevytvrdnutých PU-pien.
 • Jednoduché použitie.
 • Použiteľné pre všetky PU-peny.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N670802Foam Cleaner500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad (pri 20 °C): aerosól.
Tlak pár (pri 20 °C): menej ako 3000 hPa.
Tlak pár (pri 50 °C): menej ako 8000 hPa.
Relatívna hustota (pri 20 °C): 0,79 g/ml
Rozpustnosť vo vode: rozpustný.
Rozpustný v: etanol, éter, chloroform.
Relatívna hustota pár: > 1.

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov.
Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Chráňte pred  mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • na čistenie aplikačnej pištole B1
 • na odstránenie nevytvrdnutej PU-peny vďaka pridanému sprejovému nadstavcu.