Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Clear Lube

CLEAR LUBE je mazivo so špeciálnym zložením na báze akrylových kopolymérov a neutrálnych, syntetických olejov, zmiešané s alifatickými a niektorými aromatickými ropnými derivátmi, pre zvýšenie penetračného efektu. CLEAR LUBE obsahuje PTFE (teflón), pre predĺženie životnosti a zníženie klzného trenia. CLEAR LUBE bol vyvinutý, aby ponúkal vysoko účinné mazanie pri vysokom tlaku a pri nepriaznivých podmienkach.
CLEAR LUBE chráni proti korózii vytvorením tenkého polymérneho povlaku a CLEAR LUBE
môže byť použitý pri širokom rozsahu prevádzkových teplôt bez zmeny svojej viskozity. Vzhľadom na vysokú priľnavosť CLEAR LUBE odoláva aj tlakovému čisteniu.
CLEAR LUBE znižuje trenie a opotrebenie reťazí a predlžuje životnosť reťaze až desaťnásobne.

 • Vynikajúca priľnavosť.
 • Odoláva a zabraňuje korózii.
 • Vynikajúca penetrácia.
 • Viskozitu si zachováva pri vysokých aj nízkych teplotách.
 • Odoláva tlakovému čisteniu.
 • Predlžuje intervaly mazania.
 • Znižuje napätie reťaze a opotrebenie.
 • Je vo forme číreho priehľadného maziva v spreji.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N214001Clear Lube400ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Merná hmotnosť: 0,885.
Pevné látky: približne 30%.
Teplotný rozsah: -25°C až +300°C.
Viskozita: pri použití: 48 sek. - B6 FLow cup;
po odparení rozpúšťadla:
6 min. 6 sek. - B6 Flow cup.
Základ: akrylové kopolyméry – neutrálny olej.

Rozpúšťadlo: alifatické  uhľovodíky s prísadou
aromatických zlúčenín.
Prísady: PTFE. (teflón)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, držte v suchu,
chlade a mimo dosah mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa Karty
bezpečnostných  údajov.

 • bol vyvinutý na vnútorné a vonkajšie mazanie pre ťažké podmienky
 • je vhodný pre väčšinu priemyselných použití, hlavne na reťaze, dopravníky, otvorené prevody, oceľové laná, káble, kĺbové spoje, pákové prevody, vodiace skrutky, pánty, zaisťovacie mechanizmy
 • účinný na gumových krúžkových reťaziach
 • mimoriadne účinný na prerušovaných a neprístupných miestach mazania
 • je užitočný najmä v prípade, ak zariadenie musí odolávať náročným podmienkam, napr. vystaveniu vonkajším poveternostným vplyvom alebo kontaktu s kyselinami, zásadami, horúcou a studenou vodou a parou

Clear Lube

CLEAR LUBE je mazivo so špeciálnym zložením na báze akrylových kopolymérov a neutrálnych, syntetických olejov, zmiešané s alifatickými a niektorými aromatickými ropnými derivátmi, pre zvýšenie penetračného efektu. CLEAR LUBE obsahuje PTFE (teflón), pre predĺženie životnosti a zníženie klzného trenia. CLEAR LUBE bol vyvinutý, aby ponúkal vysoko účinné mazanie pri vysokom tlaku a pri nepriaznivých podmienkach.
CLEAR LUBE chráni proti korózii vytvorením tenkého polymérneho povlaku a CLEAR LUBE
môže byť použitý pri širokom rozsahu prevádzkových teplôt bez zmeny svojej viskozity. Vzhľadom na vysokú priľnavosť CLEAR LUBE odoláva aj tlakovému čisteniu.
CLEAR LUBE znižuje trenie a opotrebenie reťazí a predlžuje životnosť reťaze až desaťnásobne.

 • Vynikajúca priľnavosť.
 • Odoláva a zabraňuje korózii.
 • Vynikajúca penetrácia.
 • Viskozitu si zachováva pri vysokých aj nízkych teplotách.
 • Odoláva tlakovému čisteniu.
 • Predlžuje intervaly mazania.
 • Znižuje napätie reťaze a opotrebenie.
 • Je vo forme číreho priehľadného maziva v spreji.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N214001Clear Lube400ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Merná hmotnosť: 0,885.
Pevné látky: približne 30%.
Teplotný rozsah: -25°C až +300°C.
Viskozita: pri použití: 48 sek. - B6 FLow cup;
po odparení rozpúšťadla:
6 min. 6 sek. - B6 Flow cup.
Základ: akrylové kopolyméry – neutrálny olej.

Rozpúšťadlo: alifatické  uhľovodíky s prísadou
aromatických zlúčenín.
Prísady: PTFE. (teflón)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, držte v suchu,
chlade a mimo dosah mrazu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa Karty
bezpečnostných  údajov.

 • bol vyvinutý na vnútorné a vonkajšie mazanie pre ťažké podmienky
 • je vhodný pre väčšinu priemyselných použití, hlavne na reťaze, dopravníky, otvorené prevody, oceľové laná, káble, kĺbové spoje, pákové prevody, vodiace skrutky, pánty, zaisťovacie mechanizmy
 • účinný na gumových krúžkových reťaziach
 • mimoriadne účinný na prerušovaných a neprístupných miestach mazania
 • je užitočný najmä v prípade, ak zariadenie musí odolávať náročným podmienkam, napr. vystaveniu vonkajším poveternostným vplyvom alebo kontaktu s kyselinami, zásadami, horúcou a studenou vodou a parou