Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Cable Protector

CABLE PROTECTOR sa môže použiť kdekoľvek: v automobilovom, strojárenskom, opravárenskom a stavebnom priemysle. Zabraňuje drobným hlodavcom v hryzení káblov, vodičov a remeňov.
Hlodavce ho vnímajú ako nepríjemný zápach, odpudzuje ich, ale nezabíja a ani inak neškodí.
CABLE PROTECTOR má veľmi dlhú životnosť a postačí ho aplikovať len dvakrát ročne, okrem prípadov, kedy dochádza k dôkladnému očisteniu. CABLE PROTECTOR chráni káblové rozvody, zapaľovacie káble, brzdové hadice a hadice chladenia, klinové remene, protipachové kryty, vlnovce a pružinové systémy a zabraňuje škodám spôsobených hlodavcami.
CABLE PROTECTOR tiež chráni všetky typy nechránených zväzkov drôtov, elektrických skríň, záhradného osvetlenia, strojov, potrubí, gumených hadíc, klinových a plochých remeňov atď.

 • Odpudzuje hlodavce.
 • Neškodí zvieratám ani ľuďom.
 • Zabraňuje hlodavcom v hryzení káblov
  a gumenných segmentov.
 • Má dlhotrvajúci účinok.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N117001Cable Protector400 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Základ: polyalphaolefin.
Obsah prchavých organických zlúčenín: +/- 70 %.
Zápach: charakteristický, benzínový.
Hustota pri 20 °C: 0,645 g/cm³.
Tlak pár pri 20 °C: 3500 hPa.

Obsahuje: pentán, hnací plyn:
propán/bután/izobután.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE! 

 • NÁVOD NA POUŽITIE:
  Pred použitím potraste nádobkou.
  Veľmi znečistené časti dôkladne očistite
  pomocou prípravku NOVAKLEEN.
  Aplikujte len na studené a suché povrchy,
  neaplikujte pod napätím.


 •  

Cable Protector

CABLE PROTECTOR sa môže použiť kdekoľvek: v automobilovom, strojárenskom, opravárenskom a stavebnom priemysle. Zabraňuje drobným hlodavcom v hryzení káblov, vodičov a remeňov.
Hlodavce ho vnímajú ako nepríjemný zápach, odpudzuje ich, ale nezabíja a ani inak neškodí.
CABLE PROTECTOR má veľmi dlhú životnosť a postačí ho aplikovať len dvakrát ročne, okrem prípadov, kedy dochádza k dôkladnému očisteniu. CABLE PROTECTOR chráni káblové rozvody, zapaľovacie káble, brzdové hadice a hadice chladenia, klinové remene, protipachové kryty, vlnovce a pružinové systémy a zabraňuje škodám spôsobených hlodavcami.
CABLE PROTECTOR tiež chráni všetky typy nechránených zväzkov drôtov, elektrických skríň, záhradného osvetlenia, strojov, potrubí, gumených hadíc, klinových a plochých remeňov atď.

 • Odpudzuje hlodavce.
 • Neškodí zvieratám ani ľuďom.
 • Zabraňuje hlodavcom v hryzení káblov
  a gumenných segmentov.
 • Má dlhotrvajúci účinok.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N117001Cable Protector400 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Základ: polyalphaolefin.
Obsah prchavých organických zlúčenín: +/- 70 %.
Zápach: charakteristický, benzínový.
Hustota pri 20 °C: 0,645 g/cm³.
Tlak pár pri 20 °C: 3500 hPa.

Obsahuje: pentán, hnací plyn:
propán/bután/izobután.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE! 

 • NÁVOD NA POUŽITIE:
  Pred použitím potraste nádobkou.
  Veľmi znečistené časti dôkladne očistite
  pomocou prípravku NOVAKLEEN.
  Aplikujte len na studené a suché povrchy,
  neaplikujte pod napätím.


 •