Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

B1-Foam

B1-FOAM spĺňa požiarnu odolnosť triedy B1, čo je najlepšia možná požiarna odolnosť, akú môže PU-pena získať. B1-FOAM má vysokú hodnotu tepelnej a zvukovej izolácie a spĺňa všetky normy hluku do 57 db. B1-FOAM  má veľmi dobrú priľnavosť k väčšine materiálov. B1-FOAM má vysokú tvarovú stálosť, nezmrašťuje sa a nepodlieha ani dodatočnému narastaniu.

 • Presné dávkovanie.
 • Žiadne dodatočné narastanie.
 • Riadená expanzia.
 • Vysoká tvarová stálosť a odolnosť voči zmrašťovaniu.
 • Použiteľná pri teplotách do -10 °C.
 • Vynikajúce montážne vlastnosti.
 • Perfektná priľnavosť k väčšine materiálov.
 • Zodpovedá stavebnej klasifikácii B1.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N670505B1-FoamAerosol 750 ml
N670902Foam Gun1 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Základný materiál: polyuretán.
Spotreba: obsah vystačí na 40 m sprejovaných
spojov (veľkosť spoja 2 x 5 cm).
Čas vytvrdnutia: +/- 60 minút.
Nepriľnavosť na povrchy: 9 - 11 minút.
Orezávanie pri hrúbke 20 mm: po 30 - 35 minútach.
Zdanlivá hustota častíc: 17 - 19 g/l.
Tepelná vodivosť: 0.035 W/mk (tepelná vodivosť).
Priľnavosť: priľne takmer ku všetkým povrchom,
s výnimkou polyetylénu, polypropylénu, PTFE, veľmi
hladkým povrchom a syntetickým materiálom.

Klasifikácia požiarnej odolnosti:
B1, podľa normy DIN 4102 – ťažko horľavá.
Zvuková izolácia: < 57 db.
Pevnosť v šmyku: 4,0 N/cm².
Teplotná odolnosť: - 40 °C to 110 °C.
Spracovanie: teplota výrobku musí byť
najmenej 5 °C, teplota povrchu musí byť
medzi -10 °C a 35 °C.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s
bezpečnostnými údajmi.

 • montáž protipožiarnych dverí a okien
 • ako tesniaci materiál chrániaci pre ohňom a dymom medzi stenami, podlahami a stropmi
 • utesnenie akýchkoľvek otvorov v strešných konštrukciách
 • použitie ako zvukovo izolačnú vrstvu
 • optimalizácia techník izolácie za studených podmienok
 • montáž dverí, okenných rámov, výplní, okien, ... či už plastových, hliníkových, drevených alebo kovových
 • utesnenie spojov striech, stien, podláh a stropov lodí, strešných okien, tehlového muriva...
 • izolácia potrubí
 • vypĺňanie stien, trhlín, ...
 • izolácia konštrukčných prvkov voči teplu, chladu a prúdeniu vzduchu
 • vypĺňanie škár medzi napr. okennými rámami, strešnými oknami a tehlami
 • vyplnenie dutých priestorov, napr. dutých stien, dier v betóne, dutín vlnitého plechu, vyvŕtaných otvorov v stene, ...
 • ideálna ako zvuková izolácia a aby sa zabránilo tepelným mostom
 • montáž dielov, pri ktorých je dôležite aby plnili funkciu spomaľovania horenia

B1-Foam

B1-FOAM spĺňa požiarnu odolnosť triedy B1, čo je najlepšia možná požiarna odolnosť, akú môže PU-pena získať. B1-FOAM má vysokú hodnotu tepelnej a zvukovej izolácie a spĺňa všetky normy hluku do 57 db. B1-FOAM  má veľmi dobrú priľnavosť k väčšine materiálov. B1-FOAM má vysokú tvarovú stálosť, nezmrašťuje sa a nepodlieha ani dodatočnému narastaniu.

 • Presné dávkovanie.
 • Žiadne dodatočné narastanie.
 • Riadená expanzia.
 • Vysoká tvarová stálosť a odolnosť voči zmrašťovaniu.
 • Použiteľná pri teplotách do -10 °C.
 • Vynikajúce montážne vlastnosti.
 • Perfektná priľnavosť k väčšine materiálov.
 • Zodpovedá stavebnej klasifikácii B1.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N670505B1-FoamAerosol 750 ml
N670902Foam Gun1 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Základný materiál: polyuretán.
Spotreba: obsah vystačí na 40 m sprejovaných
spojov (veľkosť spoja 2 x 5 cm).
Čas vytvrdnutia: +/- 60 minút.
Nepriľnavosť na povrchy: 9 - 11 minút.
Orezávanie pri hrúbke 20 mm: po 30 - 35 minútach.
Zdanlivá hustota častíc: 17 - 19 g/l.
Tepelná vodivosť: 0.035 W/mk (tepelná vodivosť).
Priľnavosť: priľne takmer ku všetkým povrchom,
s výnimkou polyetylénu, polypropylénu, PTFE, veľmi
hladkým povrchom a syntetickým materiálom.

Klasifikácia požiarnej odolnosti:
B1, podľa normy DIN 4102 – ťažko horľavá.
Zvuková izolácia: < 57 db.
Pevnosť v šmyku: 4,0 N/cm².
Teplotná odolnosť: - 40 °C to 110 °C.
Spracovanie: teplota výrobku musí byť
najmenej 5 °C, teplota povrchu musí byť
medzi -10 °C a 35 °C.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s
bezpečnostnými údajmi.

 • montáž protipožiarnych dverí a okien
 • ako tesniaci materiál chrániaci pre ohňom a dymom medzi stenami, podlahami a stropmi
 • utesnenie akýchkoľvek otvorov v strešných konštrukciách
 • použitie ako zvukovo izolačnú vrstvu
 • optimalizácia techník izolácie za studených podmienok
 • montáž dverí, okenných rámov, výplní, okien, ... či už plastových, hliníkových, drevených alebo kovových
 • utesnenie spojov striech, stien, podláh a stropov lodí, strešných okien, tehlového muriva...
 • izolácia potrubí
 • vypĺňanie stien, trhlín, ...
 • izolácia konštrukčných prvkov voči teplu, chladu a prúdeniu vzduchu
 • vypĺňanie škár medzi napr. okennými rámami, strešnými oknami a tehlami
 • vyplnenie dutých priestorov, napr. dutých stien, dier v betóne, dutín vlnitého plechu, vyvŕtaných otvorov v stene, ...
 • ideálna ako zvuková izolácia a aby sa zabránilo tepelným mostom
 • montáž dielov, pri ktorých je dôležite aby plnili funkciu spomaľovania horenia