Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Astro Grip

ASTRO GRIP zabraňuje preklzovaniu náradia pri
poškodených skrutkách. ASTRO GRIP je zložený
 z prášku z priemyselných diamantov a biologicky
rozložiteľného gélu. Pri použití produktu ASTRO
GRIP-u na poškodených objektoch, akými sú zaguľatené hlavy skrutiek, sa pevné častice (diamantový prášok) zatlačia medzi náradie a hlavu skrutky a tým zabezpečia požadovanú priľnavosť. Prášok z priemyselných diamantov zostáva prichytený na náradí vďaka gélu a po použití ho je možné veľmi ľahko odstrániť.  Tento postup poskytuje o 800 % vyššiu priľnavosť.

 • Zabraňuje „preklzovaniu“ náradia, dokonca aj pri poškodených skrutkách.
 • Prášok z priemyselných diamantov vo forme gélu.
 • Nehorľavý, netoxický, biologicky rozložiteľný.
 • Jednoduché odstránenie.
 • Pre použitie s: vidlicovými a kruhovými kľúčmi, zakladacími kľúčmi, kombinačkami a upínacími kliešťami, francúzskymi kľúčmi, a všetkými typmi skrutkovačov, vŕtačiek.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N314510Astro Grip15 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad (pri 20 °C): gél.
Zápach: takmer bez zápachu.
Farba: šedá až šedo-modrá.
Bod varu/rozsah varu: 100 °C.
Bod vzplanutia: > 61 °C.
Tlak pár (pri 20 °C): 24 hPa.
Relatívna hustota (pri 20 °C): 1,24 g/ml.

Rozpustnosť vo vode: rozpustný.
Relatívna hustota pár: 0,6.
Skladovateľnosť: 36 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu bezpečnostných údajov.

 • Pre použitie s: vidlicovými a kruhovými kľúčmi, zakladacími kľúčmi, kliešťami a kombinačkami,
 • francúzskymi kľúčmi, a všetkými typmi skrutkovačov, batériových vŕtačiek, atď.

Astro Grip

ASTRO GRIP zabraňuje preklzovaniu náradia pri
poškodených skrutkách. ASTRO GRIP je zložený
 z prášku z priemyselných diamantov a biologicky
rozložiteľného gélu. Pri použití produktu ASTRO
GRIP-u na poškodených objektoch, akými sú zaguľatené hlavy skrutiek, sa pevné častice (diamantový prášok) zatlačia medzi náradie a hlavu skrutky a tým zabezpečia požadovanú priľnavosť. Prášok z priemyselných diamantov zostáva prichytený na náradí vďaka gélu a po použití ho je možné veľmi ľahko odstrániť.  Tento postup poskytuje o 800 % vyššiu priľnavosť.

 • Zabraňuje „preklzovaniu“ náradia, dokonca aj pri poškodených skrutkách.
 • Prášok z priemyselných diamantov vo forme gélu.
 • Nehorľavý, netoxický, biologicky rozložiteľný.
 • Jednoduché odstránenie.
 • Pre použitie s: vidlicovými a kruhovými kľúčmi, zakladacími kľúčmi, kombinačkami a upínacími kliešťami, francúzskymi kľúčmi, a všetkými typmi skrutkovačov, vŕtačiek.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N314510Astro Grip15 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad (pri 20 °C): gél.
Zápach: takmer bez zápachu.
Farba: šedá až šedo-modrá.
Bod varu/rozsah varu: 100 °C.
Bod vzplanutia: > 61 °C.
Tlak pár (pri 20 °C): 24 hPa.
Relatívna hustota (pri 20 °C): 1,24 g/ml.

Rozpustnosť vo vode: rozpustný.
Relatívna hustota pár: 0,6.
Skladovateľnosť: 36 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu bezpečnostných údajov.

 • Pre použitie s: vidlicovými a kruhovými kľúčmi, zakladacími kľúčmi, kliešťami a kombinačkami,
 • francúzskymi kľúčmi, a všetkými typmi skrutkovačov, batériových vŕtačiek, atď.