Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Anti Spat

ANTI SPAT je prípravok na vodnej báze zabraňujúci priľnutiu iskier pri zváraní.
ANTI SPAT neobsahuje žiadne silikóny alebo rozpúšťadlá, je ohňovzdorný, bez zápachu a biologicky rozložiteľný. Vďaka vysokému obsahu povrchovo aktívnych látok je použitie ANTI SPAT veľmi ekonomické.

ANTI SPAT obsahuje na ochranu povrchu inhibítory korózie.
Po použití ANTI SPAT nie je žiadny problém povrch dodatočne ošetriť, napr. premaľovať.

 • Zabraňuje prichyteniu iskier a opalkov zo zvárania na základový materiál.
 • Neobsahuje silikóny alebo rozpúšťadlá.
 • Zjednodušuje údržbu zváracích horákov – predlžuje ich životnosť.
 • Je to jednoduché: nasprejujte – zvárajte – odstráňte iskry a opalky pomocou handričky alebo kefky.
 • Môže sa premaľovať alebo dodatočne ošetriť bez akýchkoľvek problémov.
 • Obsahuje prísady pôsobiace proti korózii.
 • Nehorľavý, netoxický, bezpečné použitie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N371011Anti Spat400 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad (pri 20 °C): tekutina.
Zápach: bez zápachu.
Farba: biela.
pH: 6,5/ 7,5.
Bod varu/rozmedzie varu: 100 °C.
Relatívna hustota (pri 20 °C): 0,9/1,0.

Rozpustnosť vo vode: miešateľný z vodou
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s
bezpečnostnými údajmi.

 • je ideálny pre použitie pri práci s autogénmi,
 • alebo pri oblúkovom zváraní, v autoopravovniach, atď.

Anti Spat

ANTI SPAT je prípravok na vodnej báze zabraňujúci priľnutiu iskier pri zváraní.
ANTI SPAT neobsahuje žiadne silikóny alebo rozpúšťadlá, je ohňovzdorný, bez zápachu a biologicky rozložiteľný. Vďaka vysokému obsahu povrchovo aktívnych látok je použitie ANTI SPAT veľmi ekonomické.

ANTI SPAT obsahuje na ochranu povrchu inhibítory korózie.
Po použití ANTI SPAT nie je žiadny problém povrch dodatočne ošetriť, napr. premaľovať.

 • Zabraňuje prichyteniu iskier a opalkov zo zvárania na základový materiál.
 • Neobsahuje silikóny alebo rozpúšťadlá.
 • Zjednodušuje údržbu zváracích horákov – predlžuje ich životnosť.
 • Je to jednoduché: nasprejujte – zvárajte – odstráňte iskry a opalky pomocou handričky alebo kefky.
 • Môže sa premaľovať alebo dodatočne ošetriť bez akýchkoľvek problémov.
 • Obsahuje prísady pôsobiace proti korózii.
 • Nehorľavý, netoxický, bezpečné použitie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N371011Anti Spat400 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad (pri 20 °C): tekutina.
Zápach: bez zápachu.
Farba: biela.
pH: 6,5/ 7,5.
Bod varu/rozmedzie varu: 100 °C.
Relatívna hustota (pri 20 °C): 0,9/1,0.

Rozpustnosť vo vode: miešateľný z vodou
Skladovateľnosť: 12 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s
bezpečnostnými údajmi.

 • je ideálny pre použitie pri práci s autogénmi,
 • alebo pri oblúkovom zváraní, v autoopravovniach, atď.