Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Al-Fix Remover

AL-FIX REMOVER je 100%-ne aktívne činidlo bez obsahu rozpúšťadiel na odstraňovanie lepidiel na báze kyanoakrylátov.
AL-FIX REMOVER odstraňuje produkt AL-FIX z rôznych materiálov.
AL-FIX REMOVER môže byť použitý aj ako zmäkčovadlo pre iné lepidlá a polyuretánové peny.

 • 100% bez obsahu rozpúšťadiel.
 • Rozpúšťa rýchlo a jednoducho sekundové lepidlá.
 • Odstraňuje vytvrdené ako aj nevytvrdené kyanoakrylátové lepidlá.
 • Zjednodušuje odstránenie vytvrdenej PU- peny.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N501080Al-Fix Remover20 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristický
Dynamická viskozita (pri 20 °C): 1 mPas
Kynematická viskozita (pri 20 °C): 1 mm²/s
Teplota varu: 203 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C

Teplota samovznietenia : 460 °C
Rozpustnosť pri 20°C: 30 sekúnd.
Bez obsahu rozpúšťadiel
Skladovateľnosť: 36 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s
bezpečnostnými údajmi.

 • Vhodný na odstraňovanie zvyškov lepidla z: väčšiny kovov, hliníka, skla, polyesteru, polystyrénu, keramiky, atď.
 • U ošetrovaných materiálov vždy preverte odolnosť a stálosť farieb.

Al-Fix Remover

AL-FIX REMOVER je 100%-ne aktívne činidlo bez obsahu rozpúšťadiel na odstraňovanie lepidiel na báze kyanoakrylátov.
AL-FIX REMOVER odstraňuje produkt AL-FIX z rôznych materiálov.
AL-FIX REMOVER môže byť použitý aj ako zmäkčovadlo pre iné lepidlá a polyuretánové peny.

 • 100% bez obsahu rozpúšťadiel.
 • Rozpúšťa rýchlo a jednoducho sekundové lepidlá.
 • Odstraňuje vytvrdené ako aj nevytvrdené kyanoakrylátové lepidlá.
 • Zjednodušuje odstránenie vytvrdenej PU- peny.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N501080Al-Fix Remover20 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristický
Dynamická viskozita (pri 20 °C): 1 mPas
Kynematická viskozita (pri 20 °C): 1 mm²/s
Teplota varu: 203 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C

Teplota samovznietenia : 460 °C
Rozpustnosť pri 20°C: 30 sekúnd.
Bez obsahu rozpúšťadiel
Skladovateľnosť: 36 mesiacov, skladujte v suchu,
chlade a chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: pozrite kartu s
bezpečnostnými údajmi.

 • Vhodný na odstraňovanie zvyškov lepidla z: väčšiny kovov, hliníka, skla, polyesteru, polystyrénu, keramiky, atď.
 • U ošetrovaných materiálov vždy preverte odolnosť a stálosť farieb.