Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Al-Fix Gel

AL-FIX GEL  je lepidlo na báze kyanoakrylátov, ktoré lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.
AL-FIX GEL je jednozložkové lepidlo, ktoré neobsahuje rozpúšťadlá a skladá sa hlavne z monoméru etylkyanoakrylátu.
AL-FIX GEL je odolný voči teplotám v rozsahu od +30°C do +100°C. 
AL-FIX GEL je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom.
Spoje AL-FIX GEL-u majú vysokú pevnosť v šmyku a nezmršťujú sa.

 • AL-FIX GEL je vyrobený na báze kyanoakrylátov.
 • Lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.
 • Nie je potrebné žiadne ohrievanie - spájkovanie - zmiešavanie.
 • Má vysokú pevnosť v šmyku - nezmršťuje sa.
 • Veľmi šetrné - čím tenšia vrstva, tým silnejší spoj.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N501104Al-Fix Aktivator200 ml
N501205Al-Fix Gel20 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Farba: priehľadná
Viskozita pri 20°C (Brookfield): 60.000 - 90.000 mPa.s
Špecifická hustota pri 20°C: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia (DIN 55213): 87 °C
Počiatočné vytvrdzovanie (pri 23 °C a 50% N.V.):
na hliníku: 60 - 100 sekúnd,
na Nora gume: 12 - 25 sekúnd
na PVC: nevhodné

SKLADOVANIE: AL-FIX GEL skladujte vždy na chladnom,
suchom a tmavom mieste. Doba skladovania
je najmenej 9 mesiacov, ak sa skladuje pri izbovej
teplote (+18 až +28°C). Ak sa skladuje pri teplote
+5°C (alebo v chladničke), doba skladovania sa
predĺži aj na 12 mesiacov. Pri skladovaní v mraze
do -20°C môžu byť lepidlá uskladnené skoro
neobmedzene dlhý čas, avšak pred použitím sa
musia previesť na izbovú teplotu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

 • AL-FIX GEL poskytuje mimoriadne silné spojenie medzi takmer všetkými druhmi materiálov, s výnimkou polyetylénu, polypropylénu a materiálov s obsahom fluóru.
 • AL-FIX GEL sa odporúča ak je potrebná hrubšia lepiaca vrstva alebo vyplnenie väčšieho priestoru lepidlom.
 • Materiály, ktoré je možné zlepiť pomocou AL-FIX GEL-u sú: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloroprén, chróm, delrin, sklo, meď, kaučuk, nitril-butadién-kaučuk (NBR), neoprén, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyrén, porcelán, tvrdené PVC, nerezová oceľ.
 • Na porézne materiály odporúčame použiť AL-FIX AKTIVATOR. 

Al-Fix Gel

AL-FIX GEL  je lepidlo na báze kyanoakrylátov, ktoré lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.
AL-FIX GEL je jednozložkové lepidlo, ktoré neobsahuje rozpúšťadlá a skladá sa hlavne z monoméru etylkyanoakrylátu.
AL-FIX GEL je odolný voči teplotám v rozsahu od +30°C do +100°C. 
AL-FIX GEL je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom.
Spoje AL-FIX GEL-u majú vysokú pevnosť v šmyku a nezmršťujú sa.

 • AL-FIX GEL je vyrobený na báze kyanoakrylátov.
 • Lepí v priebehu niekoľkých sekúnd.
 • Nie je potrebné žiadne ohrievanie - spájkovanie - zmiešavanie.
 • Má vysokú pevnosť v šmyku - nezmršťuje sa.
 • Veľmi šetrné - čím tenšia vrstva, tým silnejší spoj.
Číslo produktuNázov produktuObsah
N501104Al-Fix Aktivator200 ml
N501205Al-Fix Gel20 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Farba: priehľadná
Viskozita pri 20°C (Brookfield): 60.000 - 90.000 mPa.s
Špecifická hustota pri 20°C: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia (DIN 55213): 87 °C
Počiatočné vytvrdzovanie (pri 23 °C a 50% N.V.):
na hliníku: 60 - 100 sekúnd,
na Nora gume: 12 - 25 sekúnd
na PVC: nevhodné

SKLADOVANIE: AL-FIX GEL skladujte vždy na chladnom,
suchom a tmavom mieste. Doba skladovania
je najmenej 9 mesiacov, ak sa skladuje pri izbovej
teplote (+18 až +28°C). Ak sa skladuje pri teplote
+5°C (alebo v chladničke), doba skladovania sa
predĺži aj na 12 mesiacov. Pri skladovaní v mraze
do -20°C môžu byť lepidlá uskladnené skoro
neobmedzene dlhý čas, avšak pred použitím sa
musia previesť na izbovú teplotu.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

 • AL-FIX GEL poskytuje mimoriadne silné spojenie medzi takmer všetkými druhmi materiálov, s výnimkou polyetylénu, polypropylénu a materiálov s obsahom fluóru.
 • AL-FIX GEL sa odporúča ak je potrebná hrubšia lepiaca vrstva alebo vyplnenie väčšieho priestoru lepidlom.
 • Materiály, ktoré je možné zlepiť pomocou AL-FIX GEL-u sú: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloroprén, chróm, delrin, sklo, meď, kaučuk, nitril-butadién-kaučuk (NBR), neoprén, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyrén, porcelán, tvrdené PVC, nerezová oceľ.
 • Na porézne materiály odporúčame použiť AL-FIX AKTIVATOR.