Region:
TECH-MASTERS PolskaLokalizacja została zmieniona
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Polska
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safety Clean

SAFETY CLEAN to bezpieczny, szybki, uniwersalny zmywacz-odtłuszczacz, który nie pozostawia filmu olejowego.
SAFETY CLEAN w 100% stanowi mieszaninę alifatycznych węglowodorów nasyconych.
SAFETY CLEAN można bezpiecznie stosować na powierzchni metali, szkła, ceramiki, drewna, tworzyw sztucznych, tkaninach.

 • Nie pozostawia filmu olejowego.
 • Odtłuszcza oraz czyści szybko i bezpiecznie.
 • Może być stosowany na powierzchniach malowanych, winylowych, na szkle oraz na większości tworzyw sztucznych.
 • Szybko wysycha.
 • Ekonomiczny w użyciu.
 • Usuwa kleje, uszczelniacze, oleje, tłuszcz, silikony, wosk, smołę, parafinę, farby drukarskie...
 • Zaleca się go stosować przed użyciem klejów i uczczelniaczy NOVATIO.
Kod artykułuNazwaZawartość
N683005Safety Clean5 l
N683025Safety Clean25 l

 • Dane techniczne
 • Aplikacja i użycie
 • Pliki do pobrania

Temperatura wrzenia: 130 do 166°C
Prężność par w temp. 230°C: 4,6 hPa
Gęstość w 20°C: 0,764 g/cm3
Postać w 20°C: bezbarwna ciecz
Temperatura zapłonu: > 24°C
Temperatura samozapłonu: > 200°C
Graniczne napięcie mogące wywołać wybuch:
0,6 - 7 Vol%
Palność:pary i ciecz palne
Temperatura wrzenia:130°C - 166°C

Współczynnik parowania: 0,35
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny
Zapach: charakterystyczny
Lepkość dynamiczna mPa.s/20 ° C: 1
Lepkość kinematyczna mm2/s/20°C: 1
Lotne związki organiczne %: 100
Lotne związki organiczne g/l: 710
Szczegółowe informacje techniczne można
znaleźć w karcie charakterystyki.
Zawsze spłukać czyszczoną powierzchnię wodą.

 • MOTORYZACJA:
  Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych detali silników, przegubów, hamulców, zawieszenia, lin, powierzchni metali po śrutowaniu, obróbkach skrawania, itp.
  Czyści narzędzia i wyposażenie warsztatowe - nie uszkadza plastików.
  Usuwanie nalepek i pozostałości taśm maskujących.
  Usuwanie starych warstw smaru przed ponownym smarowaniem, na przykład w zawiasach drzwi.
  Usuwanie opasek i pasków ozdobnych ze zderzaków bez ich uszkodzenia.
  Safety Clean rozpuszcza warstwę kleju dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
  Usuwanie smoły i innych plam z substancji pokrywających, zarówno z karoserii, a także części plastikowych.
  Usuwanie plam smaru i oleju z pokrycia foteli (zawsze sprawdź przedtem trwałość barwnika materiału).
  Wykańczająca obróbka połczeń elementów nadwozia uszczelnionych masą uszczelniającą Novatio Seal & Bond.
  Czyszczenie powierzchni z farby i warstwy gruntowej przed malowaniem natryskowym (Safety Clean usuwa wosk i silikon, zawsze stosuj ponowne wycieranie). Odtłuszczanie i czyszczenie wszystkich powierzchni przed użyciem nalepek i mas uszczelniających Novatio.
 • PRZEMSŁ:
  Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych, silników i maszyn.
  Odtłuszcznie i czyszczenie narzędzi i wposażenia warsztatów.
  Czyszczenie rolek gumowych w drukarkach.
  Szybkie i bezpieczne odtłuszczanie metali żelaznych i nieżelaznych przed klejeniem lub malowaniem, usuwanie nakleje, etykiet oraz pozostałości klejów.
  Usuwanie plam oleju i smaru z tekstyliów (zawsze należy przed użyciem sprawdzić trwałość barwnika materiału).
  Usuwa pozostałości klejów z laminatów podczas produkcji mebli kuchennych.
  Wykończenie połączeń uszczelnionych przez Novatio Seal & Bond MS50 i MS40.
  Usuwanie pozostałości tłuszczu i olejów po smarowaniu.

Safety Clean

SAFETY CLEAN to bezpieczny, szybki, uniwersalny zmywacz-odtłuszczacz, który nie pozostawia filmu olejowego.
SAFETY CLEAN w 100% stanowi mieszaninę alifatycznych węglowodorów nasyconych.
SAFETY CLEAN można bezpiecznie stosować na powierzchni metali, szkła, ceramiki, drewna, tworzyw sztucznych, tkaninach.

 • Nie pozostawia filmu olejowego.
 • Odtłuszcza oraz czyści szybko i bezpiecznie.
 • Może być stosowany na powierzchniach malowanych, winylowych, na szkle oraz na większości tworzyw sztucznych.
 • Szybko wysycha.
 • Ekonomiczny w użyciu.
 • Usuwa kleje, uszczelniacze, oleje, tłuszcz, silikony, wosk, smołę, parafinę, farby drukarskie...
 • Zaleca się go stosować przed użyciem klejów i uczczelniaczy NOVATIO.
Kod artykułuNazwaZawartość
N683005Safety Clean5 l
N683025Safety Clean25 l

 • Dane techniczne
 • Aplikacja i użycie
 • Pliki do pobrania

Temperatura wrzenia: 130 do 166°C
Prężność par w temp. 230°C: 4,6 hPa
Gęstość w 20°C: 0,764 g/cm3
Postać w 20°C: bezbarwna ciecz
Temperatura zapłonu: > 24°C
Temperatura samozapłonu: > 200°C
Graniczne napięcie mogące wywołać wybuch:
0,6 - 7 Vol%
Palność:pary i ciecz palne
Temperatura wrzenia:130°C - 166°C

Współczynnik parowania: 0,35
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny
Zapach: charakterystyczny
Lepkość dynamiczna mPa.s/20 ° C: 1
Lepkość kinematyczna mm2/s/20°C: 1
Lotne związki organiczne %: 100
Lotne związki organiczne g/l: 710
Szczegółowe informacje techniczne można
znaleźć w karcie charakterystyki.
Zawsze spłukać czyszczoną powierzchnię wodą.

 • MOTORYZACJA:
  Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych detali silników, przegubów, hamulców, zawieszenia, lin, powierzchni metali po śrutowaniu, obróbkach skrawania, itp.
  Czyści narzędzia i wyposażenie warsztatowe - nie uszkadza plastików.
  Usuwanie nalepek i pozostałości taśm maskujących.
  Usuwanie starych warstw smaru przed ponownym smarowaniem, na przykład w zawiasach drzwi.
  Usuwanie opasek i pasków ozdobnych ze zderzaków bez ich uszkodzenia.
  Safety Clean rozpuszcza warstwę kleju dwustronnej taśmy samoprzylepnej.
  Usuwanie smoły i innych plam z substancji pokrywających, zarówno z karoserii, a także części plastikowych.
  Usuwanie plam smaru i oleju z pokrycia foteli (zawsze sprawdź przedtem trwałość barwnika materiału).
  Wykańczająca obróbka połczeń elementów nadwozia uszczelnionych masą uszczelniającą Novatio Seal & Bond.
  Czyszczenie powierzchni z farby i warstwy gruntowej przed malowaniem natryskowym (Safety Clean usuwa wosk i silikon, zawsze stosuj ponowne wycieranie). Odtłuszczanie i czyszczenie wszystkich powierzchni przed użyciem nalepek i mas uszczelniających Novatio.
 • PRZEMSŁ:
  Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych, silników i maszyn.
  Odtłuszcznie i czyszczenie narzędzi i wposażenia warsztatów.
  Czyszczenie rolek gumowych w drukarkach.
  Szybkie i bezpieczne odtłuszczanie metali żelaznych i nieżelaznych przed klejeniem lub malowaniem, usuwanie nakleje, etykiet oraz pozostałości klejów.
  Usuwanie plam oleju i smaru z tekstyliów (zawsze należy przed użyciem sprawdzić trwałość barwnika materiału).
  Usuwa pozostałości klejów z laminatów podczas produkcji mebli kuchennych.
  Wykończenie połączeń uszczelnionych przez Novatio Seal & Bond MS50 i MS40.
  Usuwanie pozostałości tłuszczu i olejów po smarowaniu.