Polityka prywatności

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do Ciebie osobiście, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, zachowanie użytkownika itp.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

I.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Podmiot odpowiedzialny - zgodnie z art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) to:

 • TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o.
  Ul. Wielicka 250
  30-663 Kraków
 • E-Mail: polska@tech-masters.eu   Tel.: +48 12 289 80 75

Nie powołuje się inspektora ochrony danych, ponieważ następujące operacje przetwarzania NIE należą do naszej podstawowej działalności:

 • regularne i systematyczne monitorowanie osób na dużą skalę
 • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, oczym mowa w art. 10 RODO

II.    GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, zapisujemy Twoje dane osobowe (Twój adres e-mail, Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, jeśli dotyczy), które podałeś nam dobrowolnie, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Oprócz korzystania z naszej strony internetowej oferujemy również różne usługi. Aby świadczyć te usługi, musisz podać nam dodatkowe dane osobowe.

Pola obowiązkowe w naszych formularzach kontaktowych lub w zamówieniach są oznaczone. Potrzebujemy danych w polach obowiązkowych, aby przetworzyć Twoją prośbę lub wykonać działania przed zawarciem umowy i aby w pełni wywiązać się z umowy, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoją prośbę lub zrealizować Twojego zamówienia.

Usuniemy dane, które podałeś w powyższym kontekście, po tym, jak przechowywanie ich przestanie być wymagane, lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli zaistnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania. Po wygaśnięciu ustawowych obowiązków związanych z przechowywaniem, Twoje dane zostaną usunięte, chyba, że wyraźnie zgodzisz się na dalsze przetwarzanie swoich danych.

III.    GROMADZENIE DANYCH PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY

W przypadku informacyjnego korzystania z witryny internetowej, tj. bez wypełniania formularza kontaktowego lub formularza zamówienia lub w inny sposób przekazywania nam jakichkolwiek informacji, będziemy zbierać tylko te informacje, które przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Zbieramy tylko te dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej i zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podczas odwiedzania naszej strony gromadzimy następujące dane:

 • adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Przekazana ilość danych
 • Strona internetowa, z której wysłano żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja przeglądarki

IV.     WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

Oprócz powyższych danych, na Twoim komputerze są przechowywane pliki cookie podczas korzystania z naszej witryny. Przechowywane są tylko pliki cookie, które są absolutnie niezbędne. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym, aby Twoja wizyta na naszej stronie była atrakcyjna i aby umożliwić optymalne korzystanie z niektórych funkcji i usług oferowanych na naszej stronie internetowej. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów. W szczególności służą one do tego, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Cookies sesyjne przechowują tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne sesje z przeglądarki można przypisać do sesji wspólnej. Przechowując, możemy rozpoznać Twój komputer podczas kolejnych wizyt. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

Możliwe jest skonfigurowanie ustawień przeglądarki w celu odrzucenia akceptacji plików cookie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić skorzystaj z funkcji pomocy w swojej przeglądarce.
Należy pamiętać, że jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie móc korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

V.     DYSTRYBUCJA DANYCH

W ramach realizacji zamówienia i realizacji kontraktów przekazujemy Twoje dane usługodawcom, w szczególności firmom spedycyjnym i instytucjom bankowym, jeśli jest to niezbędne do dostarczenia i zapłaty za zamówioną usługę/towar. W celu rozliczenia płatności przekazujemy zebrane dane dotyczące płatności upoważnionym instytucjom finansowym oraz, w razie potrzeby, upoważnionym dostawcom usług płatniczych. Wskazane firmy spedycyjne, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę, mogą otrzymać od nas, między innymi, twój adres e-mail i numer telefonu, aby móc skontaktować się z Tobą w celu powiadomienia o dostawie lub uzgodnienia jej szczegółów.

Udostępniamy również informacje o Tobie naszemu doradcy podatkowemu w celu wywiązania się z naszych zobowiązań podatkowych.

Każda zgoda udzielona przez Ciebie może zostać wycofana w dowolnym momencie, w całości lub w części, przy użyciu powyższych danych kontaktowych. W przypadku wycofania zgody Twoje dane zostaną usunięte przez nas, chyba że są one wymagane do innych celów lub istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania danych.

VI.    REKLAMA POCZTOWA

Zastrzegamy sobie prawo do użycia Twojego imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do naszych własnych celów reklamowych (np. do wysyłania ofert lub informacji o naszych produktach pocztą). Służy to zachowaniu naszych interesów, głównie uzasadnionych interesów promocyjnych.

VII.    PRAWO DO ODMOWY

Przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i można sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. O ile przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody, które związane są z twoją szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do wyrażenia sprzeciwu, nie będziemy przetwarzać dalej Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będziemy mogli wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII.     TWOJE PRAWA

Jako osoba, której dane dotyczą 

następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych zgodnie z art. 16 i 17 RODO, 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, 
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. 

Mogą Państwo dochodzić swoich wyżej wymienionych praw w dowolnym czasie, w całości lub w części, za pomocą nieformalnych pism, bez podania przyczyny, pocztą lub przez e-mail na wyżej wymienione dane kontaktowe odpowiedzialnego biura.

W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których powinniśmy przerwać przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu przeanalizujemy fakty i przerwiemy przetwarzanie danych osobowych lub poprawimy je, lub powiadomimy o naszych istotnych uzasadnionych powodach, dla których nadal przetwarzamy dane.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje roszczenia z tytułu ochrony danych zostały w inny sposób naruszone, masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.