Firma

TECH-MASTERS –
INOVATÍVNE RIEŠENIA
V OBLASTI ÚDRŽBY A OPRÁV

Pred viac než dvadsiatimi rokmi sa naša spoločnosť rozrástla z malej firmy do súčasnej podoby podniku pôsobiaceho po celej Európe.

Základ odbornej spôsobilosti spoločnosti Tech-Masters spočíva v stratégii priameho predaja. Sme špecialistami na vysokokvalitné produkty pre komerčné, priemyselné a automobilové využitie. Naše produkty používajú profesionáli z oblastí priemyslu a remesiel po celej Európe.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti profesionálnych služieb a údržby umožňujú skupine spĺňať vysoké nároky zákazníkov a zavádzať nové a pružné technológie a štandardy kvality. Tech-Masters symbolizuje odbornosť, spoľahlivosť a flexibilitu.

Skupina je riadená centrálne z rakúskeho ústredia a jej úlohou je poskytovať profesionálnu podporu svojim zákazníkom a podieľať sa na úspešnom servise na jednotlivých trhoch.

SPOLOČNOSTI SKUPINY TECH-MASTERS

Svoje produkty distribuujeme v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku a Rumunsku. Spojenie týchto spoločností vytvorilo významného a kompetentného poskytovateľa riešení vytváraných na zákazku.

ODBORNOSŤ ROZHODUJE

Spojenie skúsených, vysokokvalifikovaných a špecializovaných zamestnancov, najnovších odborných znalostí a riešení vytváraných na mieru podľa individuálnych požiadaviek predstavuje našu silnú stránku. Impozantné výhody!

NÁŠ SORTIMENT PRODUKTOV:
PÔSOBIVO UNIVERZÁLNY

Náš široký sortiment produktov vždy ponúka vhodné riešenia každodenných výziev, s ktorými sa naši zákazníci z rozmanitých odvetví stretávajú. Naše oddelenie výskumu a vývoja poskytuje vysoký stupeň odbornej kvalifikácie a vyvíja nové produkty na každodenné použitie určené na jednotlivé trhy.

NAŠE POSLANIE

„Inováciou vytvárať kvalitu“: Našou túžbou je neustále vytváranie inovácií. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa sústredíme na každodenné výzvy, s ktorými sa stretávajú naši zákazníci, ako aj na zabezpečenie osobnej bezpečnosti pri používaní našich produktov. Toto sústredenie je základom nášho úspechu, pomocou ktorého plníme svoj ekonomický a sociálny záväzok voči našim zákazníkom i zamestnancom.

NAŠA VÍZIA

„Byť lídrom v oblasti technológie a kvality na našich hlavných trhoch.“ Dôsledne dbáme na vývoj technológií a produktov poskytujúcich konkurenčné výhody na trhoch, na ktorých pôsobíme.

FILOZOFIA NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Spokojnosť zákazníka

Ústredným bodom našej činnosti je neustála orientácia na zákazníka. Spoľahlivosť, vysoká kvalita, ako aj dôveryhodnosť a dôvera sú základom skutočnej spokojnosti zákazníka.

Najlepšia technológia

Neustále rozširujeme naše silné stránky, aby sme si aj v budúcnosti udržali svoje postavenie vyhľadávaného prvotriedneho obchodného partnera pre našich zákazníkov.

Najlepšia kvalita

Kvalita začína v mysliach nás všetkých. Snaha o tú najvyššiu kvalitu je jedným zo základných prvkov našej spoločnosti.

Najlepší zamestnanci

Školenie, motivácia a pracovné uspokojenie tvoria základ pre vynikajúce individuálne výkony. Kariérny rast zamestnancov prostredníctvom povýšení a pracovných výziev je zásadným aspektom filozofie našej spoločnosti.

Konateľ
Ing. Róbert Martiško

Konateľ„Angažovanosťou a odbornosťou budujeme dlhodobé osobné a dôverné vzťahy s našimi zákazníkmi, spolupracovníkmi a dodávateľmi. To je tajomstvo nášho úspechu na trhu."