Regija:
TECH-MASTERS CroatiaMjesto je promijenjeno
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safety Grip Spray

SAFETY GRIP SPRAY je transparentni raspršivač koji u sebi sadrži protuklizajuće čestice. Idealan je za podove, stepenice, balustrade, ograde, ručke i sve druge primjene gdje je nužno osigurati protuklizajuću zaštitu.
SAFETY GRIP SPRAY se može koristiti za vanjsku i unutrašnju primjenu, kao i na većini površina - cementu, kamenu, asfaltu, metalu, keramičkim pločicama, klinker pločicama, estrih pločama, itd.
SAFETY GRIP SPRAY je najbolji izbor za zaštitu od klizanja na glatkim površinama.

 • Prozirna zaštita od klizanja, padova i lomova.
 • Jednostavna primjena na svim površinama, štedi vrijeme.
 • Lako se uklanja.
 • Dobra UV otpornost.
 • Može se koristiti privremeno ili kao trajna zaštita.
 • Može se prebojati akrilnom bojom.
Šifra proizvodaNazivSadržaj
T166001Safety Grip Spray400ml

» Posjetite naš Shop
 • Tehničke informacije
 • Primjena i uporaba
 • Preuzimanja

Izgled: aerosol
Boja: bezbojno
Miris: karakterističan
Stupanj sjaja (mjeren pod kutom od 60° prema DIN 67530): > od 15 jedinica sjaja
Efikasnost: ovisi o vrsti i boji površine. 500ml je dovoljno za prekrivanje 1,5 - 2,5m²
Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka);
Djelomično suho: nakon cca 10 minuta
Suho na dodir: nakon cca 30 minuta
Temperatura zapaljenja: 333°C
Donja granica eksplozivnosti: 1 Vol%

Gornja granica eksplozivnosti: 13 Vol%
Tlak pare (pri 20°C): 8300 hPa (6225,5 mm Hg)
Gustoća (pri 20°C): 0,75 g/cm³
Organska otapala: 88%
HOS sadržaj: 660,0 g/l (88%)
Sadržaj krutine: 12%
Temperaturna otpornost: do 80°C
UV otpornost: dobra
Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi primjene, vlažnosti zraka i gustoći nanešenog sloja.
Rok trajanja: 10 godina ako se čuva na temperaturi od 10° do 25°C uz maksimalnu vlažnost zraka od 60%.

 • Površina mora biti čista i odmašćena.
 • Proizvod treba protresti prije primjene (2 minute tresti).
 • Testirati prije primjene.
 • Strukturna gustoća i krajnji izgled ovise o broju nanešenih slojeva i daljine raspršivanja.
 • Nanijeti u nekoliko tankih slojeva.
 • Zaštitni sloj je moguće prebojati akrilnom bojom.
 • Safety Grip Spray se može ukloniti proizvodima Paint Remover ili Kleenspray-S.

Safety Grip Spray

SAFETY GRIP SPRAY je transparentni raspršivač koji u sebi sadrži protuklizajuće čestice. Idealan je za podove, stepenice, balustrade, ograde, ručke i sve druge primjene gdje je nužno osigurati protuklizajuću zaštitu.
SAFETY GRIP SPRAY se može koristiti za vanjsku i unutrašnju primjenu, kao i na većini površina - cementu, kamenu, asfaltu, metalu, keramičkim pločicama, klinker pločicama, estrih pločama, itd.
SAFETY GRIP SPRAY je najbolji izbor za zaštitu od klizanja na glatkim površinama.

 • Prozirna zaštita od klizanja, padova i lomova.
 • Jednostavna primjena na svim površinama, štedi vrijeme.
 • Lako se uklanja.
 • Dobra UV otpornost.
 • Može se koristiti privremeno ili kao trajna zaštita.
 • Može se prebojati akrilnom bojom.
Šifra proizvodaNazivSadržaj
T166001Safety Grip Spray400ml

» Posjetite naš Shop
 • Tehničke informacije
 • Primjena i uporaba
 • Preuzimanja

Izgled: aerosol
Boja: bezbojno
Miris: karakterističan
Stupanj sjaja (mjeren pod kutom od 60° prema DIN 67530): > od 15 jedinica sjaja
Efikasnost: ovisi o vrsti i boji površine. 500ml je dovoljno za prekrivanje 1,5 - 2,5m²
Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka);
Djelomično suho: nakon cca 10 minuta
Suho na dodir: nakon cca 30 minuta
Temperatura zapaljenja: 333°C
Donja granica eksplozivnosti: 1 Vol%

Gornja granica eksplozivnosti: 13 Vol%
Tlak pare (pri 20°C): 8300 hPa (6225,5 mm Hg)
Gustoća (pri 20°C): 0,75 g/cm³
Organska otapala: 88%
HOS sadržaj: 660,0 g/l (88%)
Sadržaj krutine: 12%
Temperaturna otpornost: do 80°C
UV otpornost: dobra
Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi primjene, vlažnosti zraka i gustoći nanešenog sloja.
Rok trajanja: 10 godina ako se čuva na temperaturi od 10° do 25°C uz maksimalnu vlažnost zraka od 60%.

 • Površina mora biti čista i odmašćena.
 • Proizvod treba protresti prije primjene (2 minute tresti).
 • Testirati prije primjene.
 • Strukturna gustoća i krajnji izgled ovise o broju nanešenih slojeva i daljine raspršivanja.
 • Nanijeti u nekoliko tankih slojeva.
 • Zaštitni sloj je moguće prebojati akrilnom bojom.
 • Safety Grip Spray se može ukloniti proizvodima Paint Remover ili Kleenspray-S.