Regija:
TECH-MASTERS CroatiaMjesto je promijenjeno
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Multifoam FS

MULTIFOAM FS je specijalno razvijen proizvod, registriran pri NSF-u u kategoriji A1. Svi sastojci ovog proizvoda su NSF registrirani. MULTIFOAM FS je prikladan za kompletnu prehrambenu industriju i poduzeća koja proizvode opremu koja bi mogla doći ili dolazi u kontakt sa hranom. MULTIFOAM FS se koristi brzo i jednostavno. Siguran je za uporabu čak i na osjetljivim površinama, ne sadrži abrazive i ugodnog je mirisa.
Ne ostavlja tragove i mrlje na tretiranoj površini.

 • Izvrsno uklanja organsku prljavštinu.
 • Sigurna uporaba u prehrambenoj industriji.
 • Ne oštećuje gumu i umjetne materijale.
 • Ne sadrži abrazive.
 • Ne otječe sa površine.
Šifra proizvodaNazivSadržaj
N482501Multifoam FS500 ml

» Posjetite naš Shop
 • Tehničke informacije
 • Primjena i uporaba
 • Preuzimanja

NSF registracijski broj: 143423, kategorija A1
Točka topljenja/raspon taljenja 0°C: 0
Vrelište °C: 78 - 173
Ph faktor: 11,1
Tlak pare/20°C Pa: 853000
Relativna gustoća /20°C: 1,001
Fizičko stanje /20°C: tekućina
Samozapaljenje °C: 230
Topivost u vodi: potpuno topivo

Miris: karakterističan
Dinamička viskoznost mPa.s/20°C: 1
Kinematička viskoznost, mm2/s/20°C: 1
VOC sadržaj %: 17,14
VOC sadržaj g/l: 161,9
Rok trajanja: 36 mjeseci. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

 • MULTIFOAM FS je prikladan za kompletnu prehrambenu industriju i poduzeća koja proizvode opremu koja bi mogla doći ili dolazi u kontakt sa hranom.
 • Uklanja čak i fekalije insekata, mrtve insekte, otiske prstiju, masnoću, prljavštinu, gumene tragove, naslage nikotina na sustavima za rashlađivanje, hladnjacima, ogledalima, ...
 • Primjenjuje se u kompletnoj prehrambenoj industriji: u klaonicama, mljekarama, pekarama, tvornicama za konzerviranje, pivovarama, punionama, tvornicama kartona, ...
 • Može se koristiti na: staklu, bojanim površinama, pločicama, vinilu, porculanu, ogledalima, tepisima, keramičkim materijalima, plastici, RVS-u, plavom kamenu, aluminiju, metalu, ...

Multifoam FS

MULTIFOAM FS je specijalno razvijen proizvod, registriran pri NSF-u u kategoriji A1. Svi sastojci ovog proizvoda su NSF registrirani. MULTIFOAM FS je prikladan za kompletnu prehrambenu industriju i poduzeća koja proizvode opremu koja bi mogla doći ili dolazi u kontakt sa hranom. MULTIFOAM FS se koristi brzo i jednostavno. Siguran je za uporabu čak i na osjetljivim površinama, ne sadrži abrazive i ugodnog je mirisa.
Ne ostavlja tragove i mrlje na tretiranoj površini.

 • Izvrsno uklanja organsku prljavštinu.
 • Sigurna uporaba u prehrambenoj industriji.
 • Ne oštećuje gumu i umjetne materijale.
 • Ne sadrži abrazive.
 • Ne otječe sa površine.
Šifra proizvodaNazivSadržaj
N482501Multifoam FS500 ml

» Posjetite naš Shop
 • Tehničke informacije
 • Primjena i uporaba
 • Preuzimanja

NSF registracijski broj: 143423, kategorija A1
Točka topljenja/raspon taljenja 0°C: 0
Vrelište °C: 78 - 173
Ph faktor: 11,1
Tlak pare/20°C Pa: 853000
Relativna gustoća /20°C: 1,001
Fizičko stanje /20°C: tekućina
Samozapaljenje °C: 230
Topivost u vodi: potpuno topivo

Miris: karakterističan
Dinamička viskoznost mPa.s/20°C: 1
Kinematička viskoznost, mm2/s/20°C: 1
VOC sadržaj %: 17,14
VOC sadržaj g/l: 161,9
Rok trajanja: 36 mjeseci. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja.
Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

 • MULTIFOAM FS je prikladan za kompletnu prehrambenu industriju i poduzeća koja proizvode opremu koja bi mogla doći ili dolazi u kontakt sa hranom.
 • Uklanja čak i fekalije insekata, mrtve insekte, otiske prstiju, masnoću, prljavštinu, gumene tragove, naslage nikotina na sustavima za rashlađivanje, hladnjacima, ogledalima, ...
 • Primjenjuje se u kompletnoj prehrambenoj industriji: u klaonicama, mljekarama, pekarama, tvornicama za konzerviranje, pivovarama, punionama, tvornicama kartona, ...
 • Može se koristiti na: staklu, bojanim površinama, pločicama, vinilu, porculanu, ogledalima, tepisima, keramičkim materijalima, plastici, RVS-u, plavom kamenu, aluminiju, metalu, ...