Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Thermoflux MPM

THERMOFLUX MPM je částečně pružná, horkem
se smršťující hadice s vnitřním roztavitelným
těsnicím materiálem za účelem vodostálého
zapouzdření  celé  řady dílů  při zvýšené teplotě.
Vnitřní  stěna  se  taví  při  zahřátí  a  při ochlazení
je  rovnoměrně natlačena  do  mezer  smrštěním  vnější  stěny,  takže  zapouzdří   vnitřní  díl  silnou  vodotěsnou  vrstvou.
Rozmezí provozních teplot od - 60 °C do +145 °C a poměr smštění 3/1 znamená, že pouzdro tvoří vynikající ochranu pro celou řadu nepravidelných tvarů o různých rozměrech.

 • Poměr smrštění 3/1 .
 • Skládá se ze dvou vrstev
 • Izoluje, chrání a těsní
 • Jednoduchá aplikace plynovou lampou nebo horkým vzduchem
 • Má vynikající odolnost vůči chemikáliím kyselinám a alkáliím
Objednací číslo Název Balení
N810250 ThermofluxMPM 25mm /8mm 1 m
N810370 ThermofluxMPM 37mm /12mm 1 m
N810500 ThermofluxMPM 50mm /18mm 1 m
N810700 ThermofluxMPM 70mm /22mm 1 m
N810900 ThermofluxMPM 90mm /30mm 1 m
N811150 ThermofluxMPM 115mm /35mm 1 m
N811400 ThermofluxMPM 140mm /45mm 1 m

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Rozsah provozních teplot: - 60 °C až +145 °C
Teplota smršťování: 135 °C .
Poměr smrštění: 3/1.
Pevnost v tahu: 18,6 MPa.
Tažnost k prasknutí ISO 37: 400%.
Pružnost částečná.
Elektrická pevnost IEC 243:35MV/m (VDE 0303P13)
Elektrický odpor: 10¹⁶ ohm/cm.
Těžko zapálitelný ASTM D876, ASTM D 2671.
Vnější stěna: žádné kapání, popraskání nebo vytékání.

Odolnost vůči chemikáliím: ISO 1817 a 37.
Nasákavost vůči vodě: 24h při 23°C.
Hydraulická kapalina velmi dobrá.
Letecký benzín F40: dobrá.
Nafta F45: dobrá.
Maz. olej O-149:dobrá.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

 • THERMOFLUX MPM muže být použit pro všechny elektrické aplikace: kabely, spoje, pro izolaci, ochranu a utěsnění. Může být použit pro všechny aplikace, které jsou v kontaktu s chemikáliemi nebo zemními alkáliemi. Chrání kovové potrubí před korozí a opotřebením.

Thermoflux MPM

THERMOFLUX MPM je částečně pružná, horkem
se smršťující hadice s vnitřním roztavitelným
těsnicím materiálem za účelem vodostálého
zapouzdření  celé  řady dílů  při zvýšené teplotě.
Vnitřní  stěna  se  taví  při  zahřátí  a  při ochlazení
je  rovnoměrně natlačena  do  mezer  smrštěním  vnější  stěny,  takže  zapouzdří   vnitřní  díl  silnou  vodotěsnou  vrstvou.
Rozmezí provozních teplot od - 60 °C do +145 °C a poměr smštění 3/1 znamená, že pouzdro tvoří vynikající ochranu pro celou řadu nepravidelných tvarů o různých rozměrech.

 • Poměr smrštění 3/1 .
 • Skládá se ze dvou vrstev
 • Izoluje, chrání a těsní
 • Jednoduchá aplikace plynovou lampou nebo horkým vzduchem
 • Má vynikající odolnost vůči chemikáliím kyselinám a alkáliím
Objednací číslo Název Balení
N810250 ThermofluxMPM 25mm /8mm 1 m
N810370 ThermofluxMPM 37mm /12mm 1 m
N810500 ThermofluxMPM 50mm /18mm 1 m
N810700 ThermofluxMPM 70mm /22mm 1 m
N810900 ThermofluxMPM 90mm /30mm 1 m
N811150 ThermofluxMPM 115mm /35mm 1 m
N811400 ThermofluxMPM 140mm /45mm 1 m

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Rozsah provozních teplot: - 60 °C až +145 °C
Teplota smršťování: 135 °C .
Poměr smrštění: 3/1.
Pevnost v tahu: 18,6 MPa.
Tažnost k prasknutí ISO 37: 400%.
Pružnost částečná.
Elektrická pevnost IEC 243:35MV/m (VDE 0303P13)
Elektrický odpor: 10¹⁶ ohm/cm.
Těžko zapálitelný ASTM D876, ASTM D 2671.
Vnější stěna: žádné kapání, popraskání nebo vytékání.

Odolnost vůči chemikáliím: ISO 1817 a 37.
Nasákavost vůči vodě: 24h při 23°C.
Hydraulická kapalina velmi dobrá.
Letecký benzín F40: dobrá.
Nafta F45: dobrá.
Maz. olej O-149:dobrá.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

 • THERMOFLUX MPM muže být použit pro všechny elektrické aplikace: kabely, spoje, pro izolaci, ochranu a utěsnění. Může být použit pro všechny aplikace, které jsou v kontaktu s chemikáliemi nebo zemními alkáliemi. Chrání kovové potrubí před korozí a opotřebením.