Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Stone Off

STONE OFF je velmi účinný průmyslový koncentrovaný čistič pro odstraňování nánosů betonu z domícháváčů, sklápěčů, cementových míchaček a betonárek. Odstraňuje a rozpouští maltu, cement a vápno z veškerého stavebního zařízení a kovového nářadí, stavebních míchaček a koleček, lopat, cihel, keramických dlaždic, obkladaček, forem přepravy atd. Je zcela rozpustný ve vodě a nezanechává žádné zbytky.

 • Odstraňuje rychle zaschlé vrstvy betonu, cementu a vápence.
 • Bezpečný na nářadí a stavební zařízení. Nepoužívejte na hořčík, zinek, galvanizované povrchy nebo nerezovou ocel.
 • Penetruje, čímž se snižuje doba potřebná k odstranění přebytečné malty a betonu.
 • Snadno se aplikuje nástřikem nebo kartáčem. Nechte důkladně působit a pak opláchněte.
 • Je rozpustný ve vodě a zcela se vypláchne beze zbytků.
 • Speciální inhibitory snižují korozi oceli o 99,9% při důkladném opláchnutí.   
Objednací čísloNázevBalení
T111010Stone Off10l

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Typ: Kyselý prostředek pro čištění a renovaci
Hořlavost: Nehořlavý
Hodnota pH (při 2 °C): 0,5
Bod tání: cca 0 °C
Bod varu a rozmezí teploty varu: cca 100 °C
Hustota (při 25 °C): 1,09 g / cm³
Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný
Viskozita / dynamika (při 25 °C): < 10 Pa.s

Složení: obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, speciální inhibitory a penetranty.
Doba použitelnosti: 12 měsíců
Bezpečnostní opatření: všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně
uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

 • Mechanicky odstraňte přebytečnou maltu z čištěných povrchů. Použijte čisticí podložku, tvrdý kartáč nebo ocelový váleček s hrubým vlněným vlasem, ponořeným do roztoku STONE OFF. Povrchy důkladně potřete roztokem.
 • Ponechte 3 až 5 minut působit. Poté povrch vydrhněte kartáčem a opláchněte čistou vodou. Při silných nánosech je nutné činnost opakovat dle potřeby.
 • Na čerstvé a poměrně slabé usazeniny postačí roztok 1 dílu STONE OFFu na 6 dílů vody.
 • Při uložení nástrojů a pro jejich dlouhotrvající ochranu proti korozi naneste ochranný nástřik výrobkem MULTISPRAY.
 • Nepoužívejte přípravek na hořčík, zinek, galvanizované povrchy nebo nerezovou ocel.

 •  

Stone Off

STONE OFF je velmi účinný průmyslový koncentrovaný čistič pro odstraňování nánosů betonu z domícháváčů, sklápěčů, cementových míchaček a betonárek. Odstraňuje a rozpouští maltu, cement a vápno z veškerého stavebního zařízení a kovového nářadí, stavebních míchaček a koleček, lopat, cihel, keramických dlaždic, obkladaček, forem přepravy atd. Je zcela rozpustný ve vodě a nezanechává žádné zbytky.

 • Odstraňuje rychle zaschlé vrstvy betonu, cementu a vápence.
 • Bezpečný na nářadí a stavební zařízení. Nepoužívejte na hořčík, zinek, galvanizované povrchy nebo nerezovou ocel.
 • Penetruje, čímž se snižuje doba potřebná k odstranění přebytečné malty a betonu.
 • Snadno se aplikuje nástřikem nebo kartáčem. Nechte důkladně působit a pak opláchněte.
 • Je rozpustný ve vodě a zcela se vypláchne beze zbytků.
 • Speciální inhibitory snižují korozi oceli o 99,9% při důkladném opláchnutí.   
Objednací čísloNázevBalení
T111010Stone Off10l

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Typ: Kyselý prostředek pro čištění a renovaci
Hořlavost: Nehořlavý
Hodnota pH (při 2 °C): 0,5
Bod tání: cca 0 °C
Bod varu a rozmezí teploty varu: cca 100 °C
Hustota (při 25 °C): 1,09 g / cm³
Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný
Viskozita / dynamika (při 25 °C): < 10 Pa.s

Složení: obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, speciální inhibitory a penetranty.
Doba použitelnosti: 12 měsíců
Bezpečnostní opatření: všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně
uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

 • Mechanicky odstraňte přebytečnou maltu z čištěných povrchů. Použijte čisticí podložku, tvrdý kartáč nebo ocelový váleček s hrubým vlněným vlasem, ponořeným do roztoku STONE OFF. Povrchy důkladně potřete roztokem.
 • Ponechte 3 až 5 minut působit. Poté povrch vydrhněte kartáčem a opláchněte čistou vodou. Při silných nánosech je nutné činnost opakovat dle potřeby.
 • Na čerstvé a poměrně slabé usazeniny postačí roztok 1 dílu STONE OFFu na 6 dílů vody.
 • Při uložení nástrojů a pro jejich dlouhotrvající ochranu proti korozi naneste ochranný nástřik výrobkem MULTISPRAY.
 • Nepoužívejte přípravek na hořčík, zinek, galvanizované povrchy nebo nerezovou ocel.

 •