Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safety Clean

SAFETY CLEAN je víceúčelový rozpouštěcí, 
odmašťovací a čisticí prostředek, který po sobě
nezanechává žádný olejový film.
SAFETY CLEAN je rozpouštědlo, obsahující pouze
stoprocentní alifatické uhlovodíky.                       SAFETY CLEAN má bezpečné použití na většině plastických hmot, na lakovaném povrchu i na vinylu a skle. Při práci s prostředkem SAFETY CLEAN se doporučuje intenzivně větrat.

 • Nezanechává žádný mastný film.
 • Vynikající pro čištění karoserií.
 • Vysoce hospodárný.
 • Vysoce účinné rozpouštědlo.
Objednací čísloNázevBalení
N683001Safety Clean500 ml
N683002Safety Clean2 l
N683005Safety Clean5 l
N683025Safety Clean25 l
N683200Safety Clean200 l

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Rozlévané balení:
Skupenství při 20 °C: tekutý.
Zápach: charakteristický.
Barva: bezbarvý
Meze výbušnosti: 0,6 - 7 vol%.
Bod varu: 130°C až 166°C
Relativní hustota (při 20 °C): 0,764 .
Rychlost odpařování: 0,35; butylacetát.
Tlak par: při 20 °C hPa:4,6.
Rozpustnost ve vodě : nerozpustný.
Bod vzplanutí: + 24 °C.
Zápalná teplota: + 200°C.
Dynamická viskozita, mPa.s/20°C:1.
Kinematická viskozita, mm2/s/20°C: 1.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.


Aerosol:

Skupenství (při 20°C): kapalné.
Zápach: charakteristický.
Barva: bezbarvý.
Meze výbušnosti: 0,6 - 9,5 vol%.
Dynamická viskozita, mPa.s/ 20°C:700.
Kinematická viskozita, mm2/s/ 20°C: 921.
Bod varu: -45°C až 166°C.
Rychlost odpařování: 0,35; butylacetát.
Relativní hustota par: > 1 .
Tenze par (při 20 °C): 8530 hPa.
Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný.
Relativní hustota (při 20 ° C): 0,76 .


 

 


 


 

 • Odstraňuje lepidla, těsnicí materiály, olej, mastnotu, silikonový vosk, dehet a základové barvy i z choulostivých povrchů. Jeho použití se doporučuje všude tam, kde se pracuje s lepidly a tmely NOVATIO.
 • Odmašťuje a čistí mechanické díly, motory a stroje.
 • Odmašťuje dílenské nářadí, ruční stroje.
 • Čistí gumové válce v tiskárnách. Odstraňuje tiskařskou barvu a nepoškozuje gumu.
 • Odstraňuje mastné olejové fleky z textilií.
 • Odstraňuje zbytky kontaktních lepidel z nábytku a ve výrobě kuchyní.
 • K vyplňování spár se současně doporučuje použití Novatio Seal&Bond MS 50.
 • Odstraňuje staré mastnoty před použitím nových mazadel.

Safety Clean

SAFETY CLEAN je víceúčelový rozpouštěcí, 
odmašťovací a čisticí prostředek, který po sobě
nezanechává žádný olejový film.
SAFETY CLEAN je rozpouštědlo, obsahující pouze
stoprocentní alifatické uhlovodíky.                       SAFETY CLEAN má bezpečné použití na většině plastických hmot, na lakovaném povrchu i na vinylu a skle. Při práci s prostředkem SAFETY CLEAN se doporučuje intenzivně větrat.

 • Nezanechává žádný mastný film.
 • Vynikající pro čištění karoserií.
 • Vysoce hospodárný.
 • Vysoce účinné rozpouštědlo.
Objednací čísloNázevBalení
N683001Safety Clean500 ml
N683002Safety Clean2 l
N683005Safety Clean5 l
N683025Safety Clean25 l
N683200Safety Clean200 l

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Rozlévané balení:
Skupenství při 20 °C: tekutý.
Zápach: charakteristický.
Barva: bezbarvý
Meze výbušnosti: 0,6 - 7 vol%.
Bod varu: 130°C až 166°C
Relativní hustota (při 20 °C): 0,764 .
Rychlost odpařování: 0,35; butylacetát.
Tlak par: při 20 °C hPa:4,6.
Rozpustnost ve vodě : nerozpustný.
Bod vzplanutí: + 24 °C.
Zápalná teplota: + 200°C.
Dynamická viskozita, mPa.s/20°C:1.
Kinematická viskozita, mm2/s/20°C: 1.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.


Aerosol:

Skupenství (při 20°C): kapalné.
Zápach: charakteristický.
Barva: bezbarvý.
Meze výbušnosti: 0,6 - 9,5 vol%.
Dynamická viskozita, mPa.s/ 20°C:700.
Kinematická viskozita, mm2/s/ 20°C: 921.
Bod varu: -45°C až 166°C.
Rychlost odpařování: 0,35; butylacetát.
Relativní hustota par: > 1 .
Tenze par (při 20 °C): 8530 hPa.
Rozpustnost ve vodě: Nerozpustný.
Relativní hustota (při 20 ° C): 0,76 .


 

 


 


 

 • Odstraňuje lepidla, těsnicí materiály, olej, mastnotu, silikonový vosk, dehet a základové barvy i z choulostivých povrchů. Jeho použití se doporučuje všude tam, kde se pracuje s lepidly a tmely NOVATIO.
 • Odmašťuje a čistí mechanické díly, motory a stroje.
 • Odmašťuje dílenské nářadí, ruční stroje.
 • Čistí gumové válce v tiskárnách. Odstraňuje tiskařskou barvu a nepoškozuje gumu.
 • Odstraňuje mastné olejové fleky z textilií.
 • Odstraňuje zbytky kontaktních lepidel z nábytku a ve výrobě kuchyní.
 • K vyplňování spár se současně doporučuje použití Novatio Seal&Bond MS 50.
 • Odstraňuje staré mastnoty před použitím nových mazadel.