Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Release

RELEASE je rychlý a účinný separátor pro uvolňování plastových materiálů při vstřikování, lisování a vakuovém formování. RELEASE  byl speciálně  vyvinut na bázi rostlinných olejů. RELEASE je rychle se odpařující. RELEASE zabraňuje přilnutí k plastům, formám, kovům a nástrojům.

 • Pro uvolňování plastových materiálů ze vstřikovacích a vytlačovacích systémů.
 • Na bázi rostlinných olejů.
 • Zabraňuje přilnavosti k plastům, formám, kovům, nástrojům atd.
 • Neobsahuje silikony
Objednací čísloNázevBalení
T903001Release500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: aerosol
Barva: čirá až světle žlutá
Zápach: charakteristický
Bod varu: - 44,5 ° C
Bod vzplanutí: - 97 ° C
Dolní mez výbušnosti: 1,4 obj.%
Horní mez výbuchu: 10,9 obj.%
Tlak páry (při 20 ° C): 8300 hPa
Hustota (při 20 ° C): 0,606 g / cm³
Tlak (při 20 ° C): 4 bar
Organická rozpouštědla: 94%
Obsah pevné látky: 0,1%
Teplota pro aplikaci: ideálně 10 ° C až  35 ° C
Skladovatelnost: na suchém a chladném místě.

 • POUŽITÍ:
  - Použijte RELEASE při pokojové teplotě.
  - Povrch musí být čistý a suchý.
  - Na ošetřovanou plochu naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu.
  - Nechte odpařit / vysušit.
  APLIKACE:
  - plastikářský, gumárenský a polygrafický průmysl (např. vstřikovací systémy, tiskařské stroje), vytlačování polymerů, úprava dveří a oken a konstrukčních kovových výrobků.

Release

RELEASE je rychlý a účinný separátor pro uvolňování plastových materiálů při vstřikování, lisování a vakuovém formování. RELEASE  byl speciálně  vyvinut na bázi rostlinných olejů. RELEASE je rychle se odpařující. RELEASE zabraňuje přilnutí k plastům, formám, kovům a nástrojům.

 • Pro uvolňování plastových materiálů ze vstřikovacích a vytlačovacích systémů.
 • Na bázi rostlinných olejů.
 • Zabraňuje přilnavosti k plastům, formám, kovům, nástrojům atd.
 • Neobsahuje silikony
Objednací čísloNázevBalení
T903001Release500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: aerosol
Barva: čirá až světle žlutá
Zápach: charakteristický
Bod varu: - 44,5 ° C
Bod vzplanutí: - 97 ° C
Dolní mez výbušnosti: 1,4 obj.%
Horní mez výbuchu: 10,9 obj.%
Tlak páry (při 20 ° C): 8300 hPa
Hustota (při 20 ° C): 0,606 g / cm³
Tlak (při 20 ° C): 4 bar
Organická rozpouštědla: 94%
Obsah pevné látky: 0,1%
Teplota pro aplikaci: ideálně 10 ° C až  35 ° C
Skladovatelnost: na suchém a chladném místě.

 • POUŽITÍ:
  - Použijte RELEASE při pokojové teplotě.
  - Povrch musí být čistý a suchý.
  - Na ošetřovanou plochu naneste tenkou rovnoměrnou vrstvu.
  - Nechte odpařit / vysušit.
  APLIKACE:
  - plastikářský, gumárenský a polygrafický průmysl (např. vstřikovací systémy, tiskařské stroje), vytlačování polymerů, úprava dveří a oken a konstrukčních kovových výrobků.