Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Multispray

MULTISPRAY je velmi rychlý a efektivní přípravek pro kontakt se rzí, dehtem, tuky a vodou. MULTISPRAY kombinuje sílu pronikání, mazání, ochranu a ošetření povrchů, čištění a zároveň efektivního odstraňování rzi. Účelně a rychle vytěsňuje vlhkost a využívá efektu smrštění za studena k uvolňování zatuhlých spojů. Pro všechna odvětví průmyslu. MULTISPRAY neobsahuje žádné silikony a je bezpečný pro použití na kovy, plasty, laky a jiné plochy. 


 


 •  Vysoká a rychlá penetrační schopnost
 •  Rychlá reakce smrštěním za studena
 •  Bezbarvý a prakticky bez zápachu
 •  360° směr sprayování
Objednací čísloNázevBalení
N236116Multispray600 ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný.
Hustota při 20 °C: 0,811.
Zápach: charakteristický.
Parciální tlak: 8,53 bar.
Bod varu 187 - 300 °C.
Relativní hustota při 20 °C: 0,81 g.

Teplotní odolnost: -80 °C až +190 °C.
Dynamická viskozita při 20 °C: 1 mPa.s.
Kinematická viskozita při 20 °C: 1 mPa.s.
Na bázi minerálního oleje.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

 • Před použitím dobře protřepejte k docílení maximálního výkonu. Může být použit ve všech odvětvích průmyslu k těmto účelům:
  uvolňování zatuhlých šroubů, čepů a matic, armatur a spojů, odpuzování vlhkosti z elek. kontaktů, obvodů, zapalování atd.
 • Ochrana povrchů kovů před korozí, účinný proti oxidaci a korozi nechráněných kabelů, pólů baterií, pojistek.

Multispray

MULTISPRAY je velmi rychlý a efektivní přípravek pro kontakt se rzí, dehtem, tuky a vodou. MULTISPRAY kombinuje sílu pronikání, mazání, ochranu a ošetření povrchů, čištění a zároveň efektivního odstraňování rzi. Účelně a rychle vytěsňuje vlhkost a využívá efektu smrštění za studena k uvolňování zatuhlých spojů. Pro všechna odvětví průmyslu. MULTISPRAY neobsahuje žádné silikony a je bezpečný pro použití na kovy, plasty, laky a jiné plochy. 


 


 •  Vysoká a rychlá penetrační schopnost
 •  Rychlá reakce smrštěním za studena
 •  Bezbarvý a prakticky bez zápachu
 •  360° směr sprayování
Objednací čísloNázevBalení
N236116Multispray600 ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný.
Hustota při 20 °C: 0,811.
Zápach: charakteristický.
Parciální tlak: 8,53 bar.
Bod varu 187 - 300 °C.
Relativní hustota při 20 °C: 0,81 g.

Teplotní odolnost: -80 °C až +190 °C.
Dynamická viskozita při 20 °C: 1 mPa.s.
Kinematická viskozita při 20 °C: 1 mPa.s.
Na bázi minerálního oleje.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

 • Před použitím dobře protřepejte k docílení maximálního výkonu. Může být použit ve všech odvětvích průmyslu k těmto účelům:
  uvolňování zatuhlých šroubů, čepů a matic, armatur a spojů, odpuzování vlhkosti z elek. kontaktů, obvodů, zapalování atd.
 • Ochrana povrchů kovů před korozí, účinný proti oxidaci a korozi nechráněných kabelů, pólů baterií, pojistek.