Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Clear Lube-S

CLEARLUBE-S je speciálně složené mazivo na bázi akrylátových kopolymerů a neutrálních, syntetických olejů, smíšených s alifatickými a málo aromatickými ropnými destiláty, aby se takto zvýšil účinek penetrace. CLEAR LUBE-S obsahuje PTFE pro zvýšení doby působení a pro snížení smykového odporu.
CLEAR LUBE-S bylo koncipováno speciálně pro použití v extrémních podmínkách.
CLEAR LUBE-S si ponechává svůj dobrý mazací a ochranný účinek i při stálém kontaktu s vodou a lehkými kyselinami.
CLEAR LUBE-S chrání proti korozi tím, že vytváří tenkou vrstvu polymerového filmu, která přesto pronikne hluboko do mazaných objektů.
CLEAR LUBE-S může být vystaveno beze změny viskozity velkému rozsahu teplot.
Díky své vysoké přilnavosti je CLEAR LUBE-S odolné vůči vysokotlakému čištění. CLEAR LUBE-S snižuje tření řetězu a opotřebení a prodlužuje desetinásobně životnost řetězu.
CLEAR LUBE-S se dá bezpečně používat s pryží a umělými hmotami

 • velice dlouhá doba působení
 • průhledné
 • extrémně dobrá přilnavost
 • tepelně odolné od -45 °C do +250 °C
 • ideální pro aplikace s těžkou zátěží
Objednací čísloNázevBalení
N214002Clear Lube-S400ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Základ akrylátové kopolymery = neutrální olej
Rozpouštědla alifatické uhlovodíky s malým množstvím aromátů
Aditiva PTFE
Rozpustnost ve vodě nerozpustné
Vzhled tekuté
Zápach charakteristický
Viskozita mPa 20 °C 1300

Tlak páry 20 °C Pa 19000
Relativní hustota/20 °C 0.750
Samozápalnost 365 °C
Bod vzplanutí < -20 °C
Bod varu/Teplotní rozsah varu °C 60 – 300
Tepelná odolnost -45 °C do +250 °C
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

 • Dlouho trvající mazání a ochrana ozubených kol, spojů, kabelů, vodičů, kuličkových ložisek, pantů, šoupátek, řetězů z O-kroužků atd.
 • Clear Lube-S je odolné vůči páře, většině kyselin, chemikálií, tření a atmosférickým vlivům.

Videa


Aufgrund Ihrer Cookie Einstellungen kann das Youtube-Video nicht eingebettet werden. Bitte verwenden Sie den Link um das Video anzusehen:

Zum Youtube Video

Clear Lube-S

CLEARLUBE-S je speciálně složené mazivo na bázi akrylátových kopolymerů a neutrálních, syntetických olejů, smíšených s alifatickými a málo aromatickými ropnými destiláty, aby se takto zvýšil účinek penetrace. CLEAR LUBE-S obsahuje PTFE pro zvýšení doby působení a pro snížení smykového odporu.
CLEAR LUBE-S bylo koncipováno speciálně pro použití v extrémních podmínkách.
CLEAR LUBE-S si ponechává svůj dobrý mazací a ochranný účinek i při stálém kontaktu s vodou a lehkými kyselinami.
CLEAR LUBE-S chrání proti korozi tím, že vytváří tenkou vrstvu polymerového filmu, která přesto pronikne hluboko do mazaných objektů.
CLEAR LUBE-S může být vystaveno beze změny viskozity velkému rozsahu teplot.
Díky své vysoké přilnavosti je CLEAR LUBE-S odolné vůči vysokotlakému čištění. CLEAR LUBE-S snižuje tření řetězu a opotřebení a prodlužuje desetinásobně životnost řetězu.
CLEAR LUBE-S se dá bezpečně používat s pryží a umělými hmotami

 • velice dlouhá doba působení
 • průhledné
 • extrémně dobrá přilnavost
 • tepelně odolné od -45 °C do +250 °C
 • ideální pro aplikace s těžkou zátěží
Objednací čísloNázevBalení
N214002Clear Lube-S400ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Základ akrylátové kopolymery = neutrální olej
Rozpouštědla alifatické uhlovodíky s malým množstvím aromátů
Aditiva PTFE
Rozpustnost ve vodě nerozpustné
Vzhled tekuté
Zápach charakteristický
Viskozita mPa 20 °C 1300

Tlak páry 20 °C Pa 19000
Relativní hustota/20 °C 0.750
Samozápalnost 365 °C
Bod vzplanutí < -20 °C
Bod varu/Teplotní rozsah varu °C 60 – 300
Tepelná odolnost -45 °C do +250 °C
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

 • Dlouho trvající mazání a ochrana ozubených kol, spojů, kabelů, vodičů, kuličkových ložisek, pantů, šoupátek, řetězů z O-kroužků atd.
 • Clear Lube-S je odolné vůči páře, většině kyselin, chemikálií, tření a atmosférickým vlivům.

Videa


Aufgrund Ihrer Cookie Einstellungen kann das Youtube-Video nicht eingebettet werden. Bitte verwenden Sie den Link um das Video anzusehen:

Zum Youtube Video